Sağlık Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı ilan kapsamında mali analiz danışmanı alımı yapacaktır. Adaylar ilana 27 Nisan 2018 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı İlanı 2018

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere Mali Analiz Danışmanı alınacaktır. İlana çıkış tarihi 03.04.2018 olup Son Başvuru Tarihi 17.04.2018 saat 18:00 dir.Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır. Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere Mali Analiz Danışmanı alınacaktır.

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA MALİ ANALİZ DANIŞMANI İSTİHDAMI DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

 • Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi
 • Proje Süresi: 30/09/2015 – 31/05/2020
 • Başvuru Numarası: SGB/2018/CS/J.1.3/IC/1- Mali Analiz Danışmanı
 • İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 03.04.2018
 • Son Başvuru Tarih ve Saati: 17.04.2018 tarihinde saat 18:00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere Mali Analiz Danışmanı alınacaktır. Danışman Proje süresince 01.05.2018 – 01.05.2020 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 24 ay olup, 01.05.2018 tarihinde işe başlatılması planlanmaktadır.

Beklenen Hizmetler:

Danışman, aşağıda belirtilen faaliyetlerden sorumlu olacaktır:

 • Sağlık Bakanlığının mali durumunu, finansal yapısını inceleyerek analiz etmek, değerlendirmek ve finansal risk alanlarını belirlemek,
 • Kurumun finansal yapısına ilişkin risk alanlarını iyileştirmek amacıyla öneriler sunmak, finansal yapıları ile ilgili genel değerlendirmelere ilişkin raporları üst yönetime sunulmak üzere hazırlamak,
 • Strateji Geliştirme Başkanlığının yapmayı planladığı tüm analiz çalışmalarında, hazırlayacağı yayınlarda ve düzenleyeceği eğitimlerde uzmanlık alanı ile ilgili konularda Başkanlığa bilimsel ve teknik destek sağlamak,
 • Bakanlığın gelecek yıllara ait toplam gelir ve gider projeksiyonlarını çıkarmak,
 • Yapacağı çalışmalarda ulusal, uluslararası ve sektörler arası karşılaştırmalar yapmak ve gerekli analizleri gerçekleştirmek suretiyle önerilerde bulunmak,
 • İlgili alanlarda forum, sempozyum, konferans, toplantı ve eğitim gibi etkinlikleri takip etmek, bunlara ilişkin raporlar oluşturmak ve Kurumun uygun gördüklerine katılım sağlamak,
 • İlgili alanlarda yayımlanan dergileri, kitapları ve haber makalelerini tespit etmek, incelemek ve analizlerini derleme süreçlerini koordine etmek,
 • İlgili alanlarda iş yükü analizlerini gerçekleştirmek,
 • İlgili tüm çalışmaları, ekip ve diğer paydaşlarla işbirliği içerisinde yürütmek,
 •  Yaptığı işlere ilişkin olarak aylık faaliyet raporu düzenleyerek Başkanlığa sunmak (Danışmanın o ay içinde yaptığı işlerin ayrıntılı listesi, kısa tanımlamalar şeklinde, ödemeye esas olmak üzere, her ayın ilk iş günü)
 • 1Görev ve sorumluluk alanlarına yönelik İdare tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Aranılan Nitelikler:

Danışmanın aşağıda belirtilen özelliklere sahip olması beklenmektedir:

1. 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin istatistik, ekonometri, endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, işletme mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak.

Tercihen muhasebe-finansman, istatistik, ekonomi, mali analiz alanlarının birinde yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak,
Okuduğu metni anlayacak ve çevirebilecek düzeyde Mesleki İngilizce bilgisine sahip olmak (İdarece yazılı ve/veya sözlü mülakat yapılacaktır.),
En az 3 (üç) yıl mali analiz, muhasebe, finans alanında iş deneyim sahibi olmak,
MS Office programlarını (özellikle Excel) ileri derecede kullanabilmek (İdarece uygulamalı sözlü mülakat yapılacaktır.)
Tercihen MySQL, Access, Oracle vb. veri tabanlarını kullanabilmek.
Strateji Geliştirme Başkanlığı uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarakgösteren, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını: SGB/2018/CS/J.1.3/IC/1-Mali Analiz Danışmanı içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 17.04.2018 tarihinde saat 18:00’e kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Telefon: 0312 573 71 86

Elektronik Posta: [email protected]

Bu yazımızda Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca bakanlık tarafından yayınlanan tüm ilanlara Sağlık Bakanlığı iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.

 


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.