Sağlık Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanına adaylar 10 Nisan 2018 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı İlanı 2018

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 16 (on altı) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.2016 veya 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2013 yılından itibaren (2013 yılı dahil) yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas

alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli

pozisyonunun 5 (beş) katı aday, Genel Müdürlüğümüz tarafından 07/05/2018 – 18/05/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

B.1. .Net Yazılım Uzmanı (Tam Zamanlı, 7 Kişi, 2 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 7 (yedi) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Microsoft. NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

b) ASP.NET MVC ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

c) JQUERY, AngularJS, NodeJS konularında yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

d) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hakim olmak,

e) Windows Communication Foundation (WCF), Extensible Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak,

f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,

h) Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularına hakim olmak,

i) MSSQL veya Oracle veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme konularına hakim olmak,

j) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,

k) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak.

B.2. .Net Yazılım Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Microsoft. NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

b) ASP.NET MVC ile yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

c) JQUERY, AngularJS, NodeJS konularında yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

d) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hakim olmak,

e) Windows Communication Foundation (WCF), Extensible Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak,

f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,

h) Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularına hakim olmak,

i) MSSQL veya Oracle veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme konularına hakim olmak,

j) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,

k) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak,

l) 2013 yılından itibaren (2013 yılı dahil) alınmış Microsoft Certified Professional

Developer (MCPD), Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) sertifikalarından en az birine sahip olmak.

B.3. .Net Yazılım Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 4 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Microsoft. NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

b) ASP.NET MVC ile yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

c) JQUERY, AngularJS, NodeJS konularında yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

d) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hakim olmak,

e) Windows Communication Foundation (WCF), Extensible Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak,

f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,

h) Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularına hakim olmak,

i) MSSQL veya Oracle veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme konularına hakim olmak,

j) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,

k) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak,

l) SOA ve Microservices konusunda deneyimli olmak,

m) MongoDB konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

n) PostgreSQL veri tabanı kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

o) Akıcı şekilde İngilizce konuşabilmek,

p) 2013 yılından itibaren (2013 yılı dahil) alınmış Microsoft Certified Solutioun Associate (MCSA), Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Certified Solution Developer (MCSD), Microsoft Specialist (MS) sertifikalarından en az üçüne sahip olmak.

B.4. LINUX Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, Fedora, Ubuntu, Centos işletim sistemlerinden en az birinin sistem yönetimi konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

b) Shell Scripting kodlama konularına hakim olmak,

c) DNS, LDAP, FTP, NTP, NFS, SSL, Apache, Nginx ve repo konularına hakim olmak,

d) SAN konfigurasyonu konusunda tecrübeli olmak,

e) Storage yönetimi, LUN tahsisi, storage sanallaştırma konularında deneyimli olmak,

f) LVM oluşturmak, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilmek, disk genişletme ve

daraltma işlemlerini uygulama konusunda tecrübeli olmak,

g) Vmware ve RHEV sanallaştırma platformu yönetimi konularına hakim olmak,

h) Temel network bilgisine sahip olmak.

B.5. LINUX Sunucu Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, Fedora, Ubuntu, Centos işletim sistemlerinden en az birinin sistem yönetimi konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

b) Shell Scripting kodlama konularına hakim olmak,

c) DNS, LDAP, FTP, NTP, NFS, SSL, Apache, Nginx ve repo konularına hakim olmak,

d) SAN konfigurasyonu konusunda tecrübeli olmak,

e) Storage yönetimi, LUN tahsisi, storage sanallaştırma konularında deneyimli olmak,

f) LVM oluşturmak, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilmek, disk genişletme ve

daraltma işlemlerini uygulama konusunda tecrübeli olmak,

g) Vmware ve RHEV sanallaştırma platformu yönetimi konularına hakim olmak,

h) Yüksek erişilebilirlik, İş Sürekliliği, felaket kurtarma konularında bilgi ve deneyim sahibi,

i) İyi derecede Network bilgisine sahip olmak,

j) Tercihen ITIL Service Operation hakkında deneyimli olmak,

k) Teknik dokümantasyon okuma ve yazışma yapabilecek derecede İngilizce bilmek,

l) Tercihen sanallaştırma teknolojileri konusunda üreticiden 2013 yılından itibaren (2013

yılı dahil) alınmış sertifikaya sahip olmak.

B.6. WINDOWS Sunucu Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Windows Sunucu işletim sistemlerinin yönetimi konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

b) Etki alanı sunucusu Active-Directory sistemine hakim olmak,

c) Microsoft Exchange Server sistemlerine hakim olmak,

d) System Center 2012 Configuration Manager hakkında kurumsal ölçekte deneyimli olmak,

e) Windows Sanallaştırma Platformu olan Hyper-V hakkında kurumsal ölçekte deneyimli olmak,

f) Microsoft Windows Server 2012, Internet Information Services (IIS), Windows Server Update Services (WSUS), Domain Name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) konularında kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,

g) Shell Scripting kodlama konularına hakim olmak,

h) Storage yönetimi, LUN tahsisi, storage sanallaştırma konularında deneyimli olmak,

i) SAN konfigurasyonu konusunda tecrübeli olmak,

j) Temel network bilgisine sahip olmak,

k) 2013 yılından itibaren (2013 yılı dahil) alınmış Microsoft Certified Solution Expert

(MCSE), MCSE-Security sertifikalarından en az birine sahip olmak,

l) Tercihen 2013 yılından itibaren (2013 yılı dahil) alınmış Microsoft Certified Solutioun Associate (MCSA) : Windows Server 2016 sertifikasına sahip olmak,

m) Tercihen 2013 yılından itibaren (2013 yılı dahil) alınmış Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) : Administrating and Deploying System Center 2012 Configuration Manager sertifikasına sahip olmak,

n) Tercihen 2013 yılından itibaren (2013 yılı dahil) alınmış Microsoft Specialist (MS) :

Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center sertifikasına sahip olmak.

B.7. Sistem ve Ağ Güvenliği Uzmanı (Tam Zamanlı, 3 Kişi, 2 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 3 (üç) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Ağ ve Sistem güvenliği konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

b) Firewall kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konularına hakim olmak,

c) Cluster yapıda çalışan Firewall bakımı, konfigürasyonu, hata yönetimi ve arıza tespiti konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

d) IPS/IDS kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konularına hakim olmak,

e) Aktif/pasif yapıda çalışan IPS/IDS bakımı, konfigürasyonu, hata yönetimi ve arıza tespiti konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

f) DDoS kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konularına hakim olmak,

g) Aktif/pasif yapıda çalışan DDoS bakımı, konfigürasyonu, hata yönetimi ve arıza tespiti konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

h) İşletim Sistemleri Güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Tercihen 2013 yılından itibaren (2013 yılı dahil) alınmış Certified Ethical Hacker

(CEH), Offensive Security Certified Professional (OSCP), Offensive Security Certified

Expert (OSCE) sertifikalarına sahip olmak.

B.8. Network Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Ağ yönetimi konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

b) LAN, WAN & Wireless, Routing, Switching, DHCP konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

c) Network yedekliliği konularına hakim olmak,

d) Access Control List (ACL), Spanning Tree, VLAN, 802.1.x konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

e) 2013 yılından itibaren (2013 yılı dahil) alınmış Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak,

f) Tercihen 2013 yılından itibaren (2013 yılı dahil) alınmış Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak.

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

  • Başvurular, “3.maddede yer alan” belgelerle beraber 26/03/2018 – 10/04/2018 (mesai bitimi 18:00’a kadar) tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001.Cadde No:9 Bilkent Çankaya/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Genel Evrak birimine elden ya da posta ile teslim edilecektir. Belirtilen tarihten sonra başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • 26/03/2018 – 10/04/2018 tarihleri arasında başvuru yapan ancak eksik ya da şartları taşımayan evrakı bulunan adaylara evrakını tamamlamaları için 1 (bir ) hafta süre verilecektir.
  • Adaylar 16/04/2018 – 20/04/2018 tarihleri arasında sbsgm.saglik.gov.tr web sayfasından eksik ya da şartları taşımayan evrakının olup olmadığını öğrenebilecektir.
  • Eksik ya da şartları taşımayan evrakı olan adaylar 16/04/2018 – 20/04/2018 (mesai bitimi 18:00’a kadar) tarihleri arasında Ek-3 de yer alan dilekçeyi doldurarak eksik ya da şartları taşımayan evrak ile birlikte (a) maddesinde belirtilen adrese elden ya da posta ile teslim edecektir. Ek-3 de yer alan dilekçeyi doldurmadan eksik ya da şartları taşımayan evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Postadaki gecikmeler ya da diğer sebeplerden dolayı belirtilen tarihler ve saatlerden sonra başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birini seçebilirler. Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  • 3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Belgeler, ek-5’de yer alan “başvuru için gerekli belgelerde aranan özellikler” dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

a) Ek-1 de yer alan dilekçe örneği,

b) Ek-2 de yer alan öz geçmiş (fotoğraflı),

c) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

d) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

e) E-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi (mezun belgesi almakta sorun yaşayanlar lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı suretini ibraz etmelidir),

f) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, (E-devlet üzerinden mezun belgesi alabilen adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)

g) Erkekler adaylar için e-devletten alınan askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,

h) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir)(mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti

sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

i) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler),

j) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar,

k) Güvenlik soruşturma formu.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak sözleşme yapılacak her pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.

b) Başarı listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 5(beş) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.

c) Mülakata çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

d) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi sbsgm.saglik.gov.tr sitesinde 30/04/2018 – 06/05/2018 tarihleri arasında ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü ve uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü ve uygulamalı mülakat konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

6. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü ve uygulamalı mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Sözlü ve uygulamalı mülakattan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacaktır.

d) Sözlü ve uygulamalı mülakat 07/05/2018 – 18/05/2018 tarihleri arasında Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No:41 Kurtuluş Sıhhiye/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Hekimevinde yapılacaktır.

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 16 (on altı ) dır.

b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak

www.sbsgm.saglik.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

c) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Sözlü ve uygulamalı mülakatı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sözleşme Ücretleri

Özel

Şartlar

Bilişim Personeli PozisyonuAylık Brüt Sözleşme

Ücreti Katsayı Tavanı

Alınacak

Personel

Sayısı

Aylık Brüt Sözleşme

Ücreti Tavanı (TL)

B.1..Net Yazılım Uzmanı2 katına kadar710.593,6
B.2..Net Yazılım Uzmanı3 katına kadar115.890,4
B.3..Net Yazılım Uzmanı4 katına kadar121.187,2
B.4.Linux Sunucu Uzmanı2 katına kadar110.593,6
B.5.Linux Sunucu Uzmanı3 katına kadar115.890,4
B.6.Windows Sunucu Uzmanı2 katına kadar110.593,6
B.7.Sistem ve Ağ Güvenliği Uzmanı2 katına kadar310.593,6
B.8.Network Uzmanı2 katına kadar110.593,6
TOPLAM16

*Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ıncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

*Aylık brüt sözleşme tavan ücreti Maliye Bakanlığının 2018 yılı için belirleyeceği oranda arttırılacaktır.

İletişim Bilgileri

Tel: 0 312 471 83 50

Bu yazımızda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca bakanlık tarafından yayınlanan tüm ilanlara Sağlık Bakanlığı işe alım süreci sayfasından ulaşabilirsiniz.

 


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.