Devlet Personel Başkanlığı tarafından bugün yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı bünyesine 3103 sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunları bahsi geçen pozisyonlarda iş başvurusu gerçekleştirebilecekler. Sağlık Bakanlığı 3103 personel alımı ilanına dair başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi tüm bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı 3103 Personel Alımı İlanı

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda çalıştırılacak olan 3103 personelin ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanacaktır. Sağlık Bakanlığı 3103 memur alımı ilanı kapsamında ebe, hemşire, biyolog, sosyal çalışmacı, sağlık teknikeri, psikolog, sağlık memuru gibi bir çok pozisyonda alımlar gerçekleştirilecek.Sağlık Bakanlığı 3103 Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke geneli yapılacak olan personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylar tercihlerini, 12-18 Nisan 2016 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden ilan edilecek kılavuzda yer alacak kurallara göre, şifreleri kullanarak kendileri gerçekleştirebileceklerdir.  AİS şifresi olmayan adaylar aşağıda bulunan bağlantıdan nasıl şifre alabileceklerini öğrenebilirler.

AİS Şifresi Nasıl Alınır Öğrenmek İçin TIKLAYIN

ÖSYM’ye posta yolu ile başvuru gerçekleştirilemeyecek olup, bu şekilde yada elden başvuru yapmak isteyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu yapmak için sadece yukarıda bahsettiğimiz şekilde AİS sistemini kullanmanız gerekmektedir. Tercih süreleri uzatılmayacak olup, KPSS-2016/3 Tercih Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı 3103 sağlık personeli alımı ilanına yapacağınız başvuruların kabul edilmesi için, tercihlerinizin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibariyle sınava girilen öğretim düzeyindeki bir okuldan ya da programdan mezun olunması zorunludur. Mezun durumda bulunmayan adayların tercihleri, yerleştirmeleri yapılmış olsa bile kabul görmeyecektir.

Sağlık Fizikçisi, Odyolog, Dil ve Konuşma Terapisti ve Perfüzyonis pozisyonlarında iş başvurusu yapmak isteyen adaylar 05.04.2016 tarihine kadar muhakkak Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 24.07.2014 tarihli duyuruya daha önce başvuruda bulunmuş adayların tekrar başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesini müteakip, adayların göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için

  • http://www.yhgm.saglik.gov.tr Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için
  • http://www.thsk.gov.tr ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için
  • http://www.tkhk.gov.tr internet sayfalarından ayrı ayrı duyurulacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde (*) ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm:

“…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler:

“3.Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

4. Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

Sağlık Bakanlığı 3103 Sağlık Personeli Alımı Kadroları

Sağlık Bakanlığı hangi mesleklerden personel alımı yapacak, Sağlık Bakanlığı ne kadar personel alımı yapacak, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler tablodan öğrenebilirsiniz.

POZİSYON UNVANIÖĞRENİMDÜZEYİSBTKHKTHSKTOPLAM
BİYOLOGLİSANS1818
ÇOCUK GELİŞİMCİSİLİSANS55
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİLİSANS44
DİYETİSYENLİSANS19111130
FİZYOTERAPİSTLİSANS3131
HEMŞİRELİSANS68120701
EBELİSANS130456586
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)LİSANS77
ODYOLOGLİSANS1515
PERFÜZYONİSTLİSANS1818
PSİKOLOGLİSANS127991
SAĞLIK FİZİKÇİSİLİSANS1010
SOSYAL ÇALIŞMACILİSANS1414
SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİÖNLİSANS5300530
SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞIÖNLİSANS9999
SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYATÖNLİSANS1515
SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİÖNLİSANS2020
SAĞLIK TEKNİKERİ ÇEVRE SAĞLIĞIÖNLİSANS44
SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZÖNLİSANS5353
SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANEÖNLİSANS44
SAĞLIK TEKNİKERİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİÖNLİSANS1111
SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİÖNLİSANS3131
SAĞLIK TEKNİKERİ İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİÖNLİSANS77
SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVARÖNLİSANS4848
SAĞLIK TEKNİKERİ ORTOPEDİÖNLİSANS2424
SAĞLIK TEKNİKERİ PATOLOJİK ANATOMİÖNLİSANS1818
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİÖNLİSANS2020
SAĞLIK TEKNİKERİ RÖNTGENÖNLİSANS6868
SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETERÖNLİSANS5555
HEMŞİREORTAÖĞRETİM270270
EBEORTAÖĞRETİM4444
SAĞLIK MEMURU ANESTEZİORTAÖĞRETİM99
SAĞLIK MEMURU LABORATUVARORTAÖĞRETİM4141
SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİORTAÖĞRETİM1111
SAĞLIK MEMURU RÖNTGENORTAÖĞRETİM501666
SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETERORTAÖĞRETİM2525
Genel Toplam53018916823103

Bu haberimizde Sağlık Bakanlığı 2016 personel alımı ne zaman, Sağlık Bakanlığı 3103 sağlık personeli alımı, Sağlık Bakanlığı 3103 personel alımı, Sağlık Bakanlığı 3103 memur alımı, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu, başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler sunduk. Sağlık Bakanlığı 3103 personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandığı vakit yine www.devlette.com üzerinden indirebilecek ve detaylı olarak inceleyebileceksiniz. Sağlık Bakanlığı 2016 personel alımı ilanı hakkında son gelişmeleri anlık olarak takip edebilmek için sosyal ağlardan bizleri takip edebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.