Evrakta Sahtecilik Suçu Nedir, Cezası Ne Kadardır?

Sahtecilik suçu, ceza hukuku açısından oldukça önemli ve uygulamada çok sık karşılaştığımız suç tiplerinden bir tanesidir. Mevcut Türk Ceza Kanunu, sahtecilik suçunu iki ayrı bakımdan ele almıştır ve bu düzenlemeye göre verilen ceza miktarı ile işlenen suçun tipi değişkenlik göstermiştir. Sahtecilik suçu bu hususta evrakın özel mi yoksa resmi mi olduğuna göre farklılık gösterir. Ancak gerek resmi belgede sahtecilik veya özel belgede sahtecilik olsun ikisinde de ortada bir belge olması gerekmektedir. Belge ancak yazılı nitelikte olduğundan dolayı da yazılı vasfı olmayan hiçbir şey belge olarak kabul edilmemekte ve bu suç tiplerine konu olmamaktadır.

Bunun dışında Türk Ceza Kanunu yani TCK, kambiyo senedi ( çek, senet vb.) ile hisse senedi, tahvil ve vasiyetnameyi nitelik bakımından resmi evrak olarak kabul etmiştir. Dolayısı ile bu tür evraklar üzerinde yapılacak olan herhangi bir sahtecilik suçu, resmi evrakta sahtecilik olarak değerlendirilecektir.Resmi Evrakta ( Belgede ) Sahtecilik Suçu

Resmi evraklarda sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nda madde 204’de düzenlenmiştir. Buna göre resmi belgede sahtecilik suçu, resmi bir belgenin sahte olarak üretilmesi veya sahte bir resmi belgenin kullanılması ya da orijinal bir resmi belgenin başlarını aldatacak şekilde değiştirilmesidir. Suçun cezasından bahsetmeden önce resmi evrak nedir bilgilendirmek bu hususta fayda sağlayacaktır. Resmi evrak veya resmi belge bir kamu görevlisi tarafından kamu görevinin gereği olarak hazırlanmış olan belgeye denilmektedir. Vermiş olduğumuz suç tanımından da anlaşılacağı gibi suçun 3 farklı çeşidi söz konusu olup, her bir fiil başına sahtecilik suçu oluşmaktadır. Bu anlamda herhangi bir şekilde kullanılmasa bile sahte bir resmi evrak üretmek suç olduğu gibi üretilmemiş ancak sahtecilikte kullanılmış belge de suçun oluşması açısından yeterlidir.

Resmi evrakta sahtecilik suçunun cezası resmi evrakı hazırlayan kişinin niteliğine göre farklılık göstermektedir. Prensip olarak resmi evrakta sahtecilik suçunun cezası 2 ile 5 yıl hapis cezası olarak belirlenmiştir. Fakat sahtecilik suçuna konu olan resmi evrak, söz konusu belgeyi hazırlamakla görevli kamu çalışanı tarafından hazırlanmış ise cezanın miktarı 3 ile 8 yıl arasında hapis cezası olarak belirlenir.

Özel Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçu

Özel evrakta sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nda madde 207 içerisinde düzenlenmiştir. Özel belgede sahtecilik suçu, resmi evrak niteliği bulunmayan bir özel evrakın sahte olarak düzenlenmesi veya gerçek bir özel evrakın başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi ve kullanılması ya da sahte bir özel evrakı evrakın sahte olduğunu bilerek kullanmaktır. Özel evrakta sahtecilik suçunun cezası 1 ile 3 yıl arası hapis cezası olarak belirtilmiştir.

Evrakta Sahtecilik Suçu Cezası Paraya Çevrilebilir Mi?

TCK m.204/1’e göre suçun herhangi bir kimse tarafından işlenmesi durumunda fail hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. TCK m.204/2’ye göre ise suçun faili değişmekle beraber verilecek cezanın oranı da arttırılacaktır. Buna göre, suçun faili olan kamu görevlisi hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Suçun nitelikli halinin gerçekleşmesi durumundaysa fail hakkında hükmolunacak ceza yarı oranında arttırılacaktır. Her halde fail hakkında hükmolunacak cezaların paraya çevrilmesi söz konusu değildir. Ancak TCK m.206’da yer alan resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunun işlenmesi halinde fail hakkında hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunması mümkün olabilmektedir.

Evrakta Sahtecilik Suç Duyurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

Evrakta sahtecilik suçu şikayete bağlı olan bir suç değildir. Takibat, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen yapılmaktadır. Dolayısı ile bu suç sebebi ile açılacak olan dava bir kamu davası olarak karşımıza çıkacaktır. Kamu görevlisi hakkında soruşturma yapılabilmesi için de 4483 sayılı Kanun uyarınca yetkili merciden izin alınmalıdır.

Evrakta Sahtecilik Suçu Zamanaşımı

İşlenen suçun mahiyetine ve infaz edilecek cezaya göre değişmektedir. Dava zaman aşımı beş kademede yapılmaktadır.

  • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl
  • Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi beş yıl
  • Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl
  • Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda on beş yıl
  • Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl , geçmesiyle düşer.

Evrakta Sahtecilik Suçunun Memuriyete Etkisi

Özel Belgede Sahtecilik suçundan alınan HAGB’nin memuriyete engel olmayacağı, ancak memur hakkında disiplin cezası verilebileceği yönünde kararlar vardır. Fakat memuriyete alınmamışsanız durum daha farklıdır. Memuriyete alımlarda idarenin çok geniş takdir yetkisi olduğundan, yüz kızartıcı tabir edilen suçlardan HAGB verilse dahi, idarenin memuriyete kabul etmeme yönünde takdir hakkı kullanması kuvvetle muhtemeldir. Hakkınızda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması yani HAGB 5 sene sonra ortadan kalkmakta yani adli siciliniz temizlenmektedir. Böylelikle memuriyete engel olunacak bir husus da bulunmaz.

Bu yazımızda resmi veya özel evrakta sahtecilik suçu nedir, cezası ne kadardır, kaç yıldır, evrakta sahtecilik zamanaşımı ne kadardır, evrakta sahtecilik suçu nasıl oluşur, evrakta sahtecilik cezasının paraya çevrilmesi, evrakta sahtecilik yapmanın cezası gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca bu konu altında belirttiğimiz konularda hukuki yönlendirmeler yapmamaktayız. İçerik sadece bilgi vermek amaçlı olup, konu hakkında daha detaylı bilgiler ve dava süreci için alanında uzman bir avukatla iletişime geçmeniz yararınıza olacaktır.


DİĞER EVRAKTA SAHTECİLİK HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, evrakta sahtecilik konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan evrakta sahtecilik duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.