Rize ilimizde yer almakta olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. İlan kapsamında 1 adet gemi adamı alımı gerçekleştirilecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylara yazımız devamından ulaşabilirsiniz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

Üniversitemiz Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesinin Eğitim-Öğretim ve Araştırma ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tahsis edilen A1-K50 sefer belgesine sahip gemide 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanda 1 (bir) adet Gemi Adamı (Makine Zabiti) pozisyonunda sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuracak adayların:

 • 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmaları,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları,
 • Müracatların; ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının http://www.erdogan.edu.tr/idari/personel web adresinden temin edilecek örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NOT: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

İstenen şartları sağlayan aday sayısının birden fazla olması halinde, kazanan aday noter huzurunda yapılacak kura ile tespit edilecektir.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Diploma veya mezuniyet belgesi örneği (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),
 • İlan ekinde görülen başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna eklenecektir),
 • Başvurulan pozisyon için bu ilanda belirtilen belgeler (Belge asılları mutlaka idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

1. MAKİNE ZABİTİ:

a. Eğitim Durumu:

 • En az lise veya lise dengi okul mezunu olmak.

b. Sahip Olunması Gereken Belgeler:

 • Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş en az Makine Zabiti Yeterliliğinde “Gemi Adamı Sertifikası”.
 • Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş STCW belgeleri:

a) Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi Belgesi

b) Temel İlk Yardım Eğitimi Belgesi

c) Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi Belgesi

d) Personel Güvenliği Sosyal Sorumluluk Eğitimi Belgesi

e) Can Kurtarma Araçlarının Kullanma Yeterliliği Eğitimi Belgesi

f) Makine Vardiyası Tutma Belgesi

 • Gemi adamları için düzenlenen güncel sağlık raporuna sahip olmak.

c. Tecrübe: Belgelendirmek kaydıyla;

1. En az iki (2) yıllık Makine Zabiti ve ya daha üst yeterlilikte deniz tecrübesine sahip olmak:

-Türk bayraklı gemilerde çalışmış olanlar; Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile,

-Yabancı bayraklı gemilerde çalışmış olanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat/hizmet belgesi ve Emniyet Müdürlüklerinden alacakları bu hizmetleri kanıtlayan yurt dışı giriş-çıkış bilgilerini gösteren belge ile belgelendireceklerdir.

2. Başvuru tarihi son günü itibarıyla 45 yaşından gün almamış olmak.

Bu yazımızda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.