Ankara ilimizde yer almakta olan Pursaklar Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Pursaklar Belediyesi işçi alımı ilanı kapsamında oto bakım onarımcısı alımı yani oto mekanikeri alımı yapacaktır. Adayların eski hükümlü olmaları gerekmektedir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

Pursaklar Belediyesi Sürekli İşçi Alımı İlanı 2019

İlan edilen kadroya yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan aday, 4857 sayılı iş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Kura usulüne tabi taleplerden; oto bakım onarımcısı (oto mekanikeri) mesleklerine ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Pursaklar Belediye Başkanlığına gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecektir. Sınava alınacak asıl adayların listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı; öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Pursaklar Belediye Başkanlığının www.pursaklar.bel.tr internet adresinde ilan edilecektir.Pursaklar Belediye Başkanlığı tarafından kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listeler Pursaklar Belediye Başkanlığına gönderilecek olup sınava katılacak adaylardan başvuru belgelerini teslim etmeleri istenecektir. Pursaklar Belediye Başkanlığı tarafından ilgili belge kontrolü yapılarak talep şartlarına uygun adayların hangi tarihte ve nerede sözlü sınava katılacağı Pursaklar Belediye Başkanlığının internet adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Pursaklar Belediye Başkanlığı tarafından ilan edilen iş başvurusunda bulunanlar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Pursaklar Belediye Başkanlığı için ilan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular sınavı gerçekleştirecek olan Pursaklar Belediye Başkanlığının İnternet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen aday göreve başlatılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Pursaklar Belediye Başkanlığının internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

 • 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
 • Eski hükümlü olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak.
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 • En az Ortaokul (son başvuru tarihi itibariyle) mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 • Ankara ili Pursaklar ilçesinde ikamet etmek.
 • En az 10 yıl kamuda motorlu araçlar teknolojisi otomotiv mekanikeri olarak çalışmış olmak.
 • D sınıfı ehliyet sahibi olmak.
 • SRC-2 ve SRC-3 belgesine sahip olmak.
 • Otomotiv alanında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak.
 • Vites kutuları, motor, diferansiyel ve fren alanlarında kurs katılım belgelerine sahip olmak.

Bu yazımızda Pursaklar Belediyesi tarafından yapılacak olan işçi alımı ilanı hakkında detaylı başvuru bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanmış tüm ilanlara Pursaklar Belediyesi iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER İŞÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, işçi alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan işçi alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.