Personel ve İşçi Alımı

Yağlıdere Belediyesi personel alımı 06 Temmuz 2020 Hiç yorum yok

Yağlıdere Belediyesi iş ilanları ve iş başvurusu

Yağlıdere, Giresun ilimizde yer almakta olan ilçelerden bir tanesidir. Denizden 14 km içeride kurulan ilçenin rakımı 50 m’dir. Yağlıdere Belediyesi, ihtiyaçları sebebiyle çeşitli dönemlerde personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirmektedir. Yazımız devamında Yağlıdere Belediyesi tarafından yayınlanan bütün iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları ile bu ilanlara ait iş başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi detaylı iş başvurusu bilgileri yer almaktadır. Yağlıdere Belediyesi İş İlanları 2023 İlçenin ekonomisi fındık başta olmak [...]

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı personel alımı ilanı 06 Temmuz 2020 2 Yorum

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş ilanları ve iş başvurusu

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma ve Haberleşme iş ve hizmetlerinin, kara yolu yapımı ve teçhizatı ile ilgili hususlar hariç ve Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını, geliştirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve denetlemek görevi ile yükümlü olan bakanlıktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı [...]

Uludere Belediyesi personel alımı 06 Temmuz 2020 Hiç yorum yok

Uludere Belediyesi iş ilanları ve iş başvurusu

Uludere veya Kürtçe adı ile Qilaban, Doğu Anadolu’da bulunan ve Şırnak ilimize bağlı olan bir ilçedir. Tarihi ve kültürel açıdan ülkemizin en önemli ilçelerinden bir tanesidir. İlçenin tarihi milattan önceye dayanmaktadır. Uludere Belediyesi 1958 yılında kurulmuştur. Uludere Belediyesi çeşitli dönemlerde bünyesine personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapmaktadır. Uludere Belediyesi tarafından yayınlanan iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu gibi iş başvurusu detayları yazımız devamındadır. Uludere [...]

Vakıf Katılım Bankası personel, eleman, memur ve işçi alımı haberi. 06 Temmuz 2020 Hiç yorum yok

Vakıf Katılım Bankası iş ilanları ve iş başvurusu

Vakıf Katılım Bankası Ne Zaman Personel, Memur Alımı Yapacak? Vakıf Katılım Bankası geçtiğimiz senelerde hizmete girmiş olan faizsizlik prensibi ile faaliyet gösteren bir bankadır. Vakıf Katılım Bankası daha çok KOBİ’lere, üretim ve yatırım yapanlara destek olmak amacı ile faaliyete girmiştir. Yeni kurulan bir banka olmasından dolayı büyüme hedeflerine ulaşmak amacıyla yoğun bir çaba sarf eden Vakıf Katılım Bankası, tüm illerimizde şube açabilmek adına yoğun bir mesai gerçekleştirmektedir. Vakıf Katılım Bankası bu kapsamda da çok sayıda [...]

vakıfbank personel memur ve eleman alımı haberi 06 Temmuz 2020 4 Yorum

Vakıfbank iş ilanları ve iş başvurusu

Vakıfbank Personel, Memur Alımı Yapacak Mı? Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ya da kısa adı ile Vakıfbank, 1954 yılında kurulmuş olan ülkemizin en büyük bankalarından bir tanesidir. Vakıfbank dönemin başbakanı Adnan Menderes’in talimatı ile kurulmuştur. Vakıfbank 1000’e yaklaşan şubesi ve 15 bini aşkın personeli ile müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına karşılık vermek adına çalışmalarına devam etmektedir. Vakıfbank ülkemizin en büyük bankalarından bir tanesi olabilmek adına 2023 yılında personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı [...]

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı 06 Temmuz 2020 1 Yorum

Vakıflar Genel Müdürlüğü iş ilanları ve iş başvurusu

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1920 yılında Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti kurulmuş olan ve daha sonra Başbakanlığa bağlanarak şimdiki adını almış olan bir müdürlüktür. Ülkemizdeki vakıfları denetlemekle görevlidir. Ayrıca bünyesinde 40 bini aşkın personel istihdam edilen ve ülkemizi en büyük bankalarından bir tanesi olan Vakıfbank’ın sahibi de bu müdürlüktür. Vakıflar Genel Müdürlüğü faaliyetlerini gerçekleştirmek adına çeşitli dönemlerde çok sayıda personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan veya yayınlanması [...]

Yakutiye Belediyesi personel alımı 06 Temmuz 2020 2 Yorum

Yakutiye Belediyesi iş ilanları ve iş başvurusu

Yakutiye, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum ilimizin şehir merkezini oluşturan merkez ilçelerden bir tanesidir. Yakutiye Belediyesi ülkemizdeki en çalışkan belediyelerden bir tanesi olarak gösterilmektedir. Belediye ilçeyi geliştirmek adına çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, bu kapsamda faaliyetlerinin aralıksız sürmesi adına da çeşitli dönemlerde çok sayıda personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapmaktadır. Yakutiye Belediyesi tarafından yayınlanan en son iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep [...]

yargitay sözleşmeli personel alimi ve iş başvurusu formu 06 Temmuz 2020 Hiç yorum yok

Yargıtay iş ilanları ve iş başvurusu

Yargıtay, ülkemizde yer alan altı yüksek yargı organından bir tanesidir. Yargıtay adli mahkemelerce verilmiş olan kararların temyizine bakan yüksek mahkemedir. 1868 yılında kurulmuş olan Yargıtay, 100 seneyi aşkın bir geçmişe sahiptir. 2011’de Yargıtay’ın daire sayısı 32’den 38’e, üye sayısı 250’den 387’ye çıkarıldı. Daha sonra ise daire sayısı 38’den 46’ya üye sayısı ise 387’den 516’ya çıkarıldı. 2023 yılında üye sayısı 310’a düşürülmüş olup daire sayısı 45’tir. Yargıtay bünyesinde aşağıda bulunan birimler yer almaktadır. Ceza Genel Kurulu [...]

Yenipazar Belediyesi personel alımı 06 Temmuz 2020 Hiç yorum yok

Bilecik Yenipazar Belediyesi iş ilanları ve iş başvurusu

Yenipazar, Bilecik ilimizde yer almakta olan ilçelerimizden bir tanesidir. 1926’ya dek Söğüt’e bağlı, 1926’dan sonra Gölpazarı ilçesine bağlı bir bucak iken, 3392 sayılı yasa ile ilçe statüsüne alınmış, 11 Ağustos 1988’den itibaren ilçe olmuş. 26 Mart 1989’da Belediye olmuştur. Yenipazar Belediyesi ülkemizde nüfus olarak en küçük ilçelerden bir tanesidir. Günümüz itibariyle nüfusu 3 bin seviyelerindedir. Yenipazar Belediyesi bünyesine çeşitli dönemlerde personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapmaktadır. Yenipazar Belediyesi tarafından yayınlanan [...]

Yüksek Seçim Kurulu personel alımı 06 Temmuz 2020 Hiç yorum yok

YSK iş ilanları ve iş başvurusu

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay’ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye’deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir. Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. [...]