1992 yılında Denizli ilimizde kurulmuş olan, bir devlet üniversitesi statüsünde bulunan Pamukkale Üniversitesi yayınladığı ilan kapsamında çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı.  Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı kapsamında 18 hemşire alımı yapılacak.  İlana dair başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2016

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda, 2014 yılı KPSS (B) grubu sınavından Lisans mezunları için KPSS(P3) ve ortaöğretim mezunları için KPSS(P94) puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personeller alınacaktır.Pamukkale Üniversitesi Hemşire Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 • 657 Sayılı Kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 • 2014 yılı KPSS (B) grubu (Lisans mezunları için KPSS(P3), Ortaöğretim mezunları içinse KPSS (P94) puanı esas alınacaktır) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
SıraUnvanıKadroSayısıKPSS Puan TürüAranılan Nitelikler
1Hemşire6KPSSP31. Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.2. Üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunda 2. ve/veya 3. basamak yoğun bakımlarda en az 4 ay görev yapmış olmak.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimlerini almış olmak.
2Hemşire6KPSSP31. Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.2. Üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunda en az 4 ay görev yapmış olmak.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimlerini almış olmak.
3Hemşire6KPSSP941. Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezunu olmak.2. Üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunda 2. ve/veya 3. basamak yoğun bakımlarda en az 1 yıl görev yapmış olmak.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimlerini almış olmak.

Her aday yalnızca herhangi bir sıradaki kadro unvanına başvuru yapabilir.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler

 • Sözleşmeli Personel İş Talep Formu
 • 1 Adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak)
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
 • 2014 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya Barkodlu Internet çıktısı
 • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi
 • Başvurduğu unvandaki aranan nitelikleri (hastane, servis ve süreleri) gösteren belge
 • Başvurulan unvanda çalışma şartı(tecrübe); SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair tecrübe belgesi. Tecrübe belgesinde işyeri sicil numarası ile o işyerinde ne iş yaptığı açıkça yazılı olmak zorundadır.

Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı İş Başvurusu Formu

Müracaatlar ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Üniversitemiz www.pau.edu.tr adresindeki web sayfasında bulunan Sözleşmeli Personel İş Talep Formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere), Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan tüm ilanlara Pamukkale Üniversitesi iş talep formu sayfasından ulaşabilirsiniz.

 


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.