Denizli ilimizde yer almakta olan Pamukkale Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Pamukkale Üniversitesi ilan kapsamında hemşire alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 15 gün içerisinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğümde. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunumun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda, 2016 yılı KPSS (B) grubu (Lisans mezunları için KPSS(P3), sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.Sözleşmeli Hemşirenin Vizesi “Hemşirelik bölümünden mezun olmak1′ şartıyla verildiğinden, hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, hemşire unvanına başvuru yapamaz.

SıraUnvanıKPSS Puan TürüKadro

Sayısı

Aranılan Nitelikler
iHEMŞİREKPSS (P3)41 .Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 • 657 sayılı kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 • 2016 yılı KPSS (B) grubu (Lisans mezunları için KPSS(P3)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik görevini fiilen yapmış olmak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durum olmamak (Heyet Raporu).
 • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin «Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler» hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (http://www.pau.edu. tr/personel/tr)
 • 1 Adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak)
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı, noter veya aslı gibidir onaylı sureti)
 • 2016 yılı KPSS (B) grubu (Lisans mezunları için KPSS(P3)) sınav sonuç belgesi
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Başvurular, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği yada beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

2016 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla 4/B Sözleşme yapmaya hak kazanan adayın ismi, işe başlaması için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

 • Adres . Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kinikli Kampüsü Pamukkale/DENİZLİ
 • Tel. (0258)296 22 50 ‘

Bu yazımızda Pamukkale Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca üniversite tarafından yayınlanan tüm ilanlara Pamukkale Üniversitesi iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.