Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani bilinen kısa adıyla ÖSYM yayınladığı ilanla 13 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar başvuru işlemlerini haberimizin devamında anlattığımız üzere 27 Mayıs 2016 tarihine kadar gerçekleştirebileceklerdir. ÖSYM personel alımı ilanına dair başvuru şartları, başvuru formu ve tarihleri gibi bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

ÖSYM Uzman Personel Alımı İlanı 2016

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (13) adet sözleşmeli yerli uzman personel alınacaktır.Giriş sınavı sözlü usulü ile 14/06/2016 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı yer ve zamanı; ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden ilan edilecektir (sonuc.osym.gov.tr).

BÖLÜMKONTENJANYABANCI DİLDÜZEYİ
Türk Dili ve Edebiyatı1İngilizceC
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Matematik1İngilizceB
Matematik Mühendisliği
Biyoloji1İngilizceB
Biyoloji Öğretmenliği
Biyokimya
Fizik1İngilizceB
Fizik Öğretmenliği
Fizik Mühendisliği
Rus Dili ve Edebiyatı1RusçaA
İngiliz Dil Bilimi1İngilizceA
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
İngilizce Öğretmenliği
Çeviribilim
Mütercim-Tercümanlık
Diş Hekimliği Fakültesi1İngilizceB
Hukuk Fakültesi1İngilizceC
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1İngilizceC
Eczacılık Fakültesi1İngilizceB
Bilgisayar Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Y azılım Mühendisliği1İngilizceB
4 yıllık programlardan mezun olup Eğitim Bilimleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Eğitim Programları ve Öğretim bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak1İngilizceC
Tıp Fakültesi1İngilizceB

ÖSYM Uzman Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuru sırasında adaylarda aranacak olan genel şartlar aşağıdaki gibidir:

  • Yükseköğretim kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren yukarıda ayrıntısı yer alan bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.
  • Yukarıdaki tabloda belirtilen dil ve düzeylerde yabancı dil bilgisini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya bunlara denk kabul edilen sınavlarla belgelemek.
  • Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Başvuru sırasında adaylarda aranacak olan özel şartlar aşağıdaki gibidir:

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
  • Askerlikle ilişiği bulunmamak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 ÖSYM Personel Alımı İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

a) Adaylar ais.osym.gov.tr üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle “2016 Ösym Yerli Sözleşmeli Uzman Alımı” linkine tıklayarak “Başvuru Formu”nu eksiksiz olarak dolduracaklar ve sistemden aldıkları “2016 ÖSYM YERLİ SÖZLEŞMELİ UZMAN ALIMI ADAY BAŞVURU KAYIT BİLGİLERİ” belgesinin çıktısını alarak Başvuru için gerekli belgelere ekleyeceklerdir.

b) Başvuru Formuna ek olarak adaylar başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir;

1. Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği,

2. KPDS, YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan yukarıdaki tabloda belirtilen düzeyde puan durumunu gösterir sonuç belgesi,

3. T.C. kimlik numarası beyanı,

4. Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

5. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı,

7. Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olduğuna dair belge ibraz edenler (yüksek lisans ve/veya doktora diploması, bu alanda görev yapan resmi veya özel kuruluşlardan alınacak hizmet belgesi, katılım sertifikası vb.) sözlü sınavda öncelikle değerlendirilir.

Başvurular bu ilanın yayımlandığı tarihte başlayacak ve 27/05/2016 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, Başkanlığımızın İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 06800 Bilkent/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu kabul edilen adayların bildirimleri, son başvuru tarihini takip eden 5 (beş) iş günü sonunda (sonuc.osym.gov.tr) sistemi üzerinden görülebilecek ve bunun dışında başka bir duyuru yapılmayacaktır. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan tüm ilanlara ÖSYM İş Başvuru Formu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.