Orman muhafaza memuru nedir, kimdir, kime denir?

Orman muhafaza memuru, OGM yani Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde taşra teşkilatında görevli olan kamu çalışanlarına verilen isimdir. 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak görev yaparlar. Ormanların korunması oldukça elzem konuların başında yer almaktadır. Gerek kaçak olarak ağaçları kesen, ormanlara bilerek veya bilmeyerek zarar veren çok sayıda kişi bulunmaktadır. Orman muhafaza memurları ormanların korunması için çalışan kişilere denilmektedir. Peki tam olarak orman muhafaza memurları ne iş yapıyor? Görevleri, yetkileri ve sorumlulukları nelerdir?

Orman muhafaza memuru ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Orman muhafaza memurlarının oldukça geniş bir görev tanımı bulunmaktadır. Görev yaptıkları alanların yani ormanların korunması maksadıyla çeşitli sorunlarla karşılaşabileceklerinden dolayı görev tanımı bu denli geniştir. Aşağıda orman muhafaza memurlarının görevleri maddeler halinde verilmiştir. • Orman ve orman ürünlerinin korunması için gerekli faaliyetleri yürütmek,
 • Görev sahasındaki orman içi ve orman dışı ağaçlandırma sahalarının fidanlıkların tohum bahçeleri ve tohum meşçerelerinin, enerji ormanlarının kavakçılık, toprak muhafaza ve mera ıslahı sahalarının, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanlarının, yaban hayatı koruma sahaları, yaban hayvanı üretme istasyonları, yaban hayvanları yerleştirme alanları ile mesire yerlerinin korunması ile ilgili işleri yürütmek,
 • Görev sahasında mevcut av hayvanları ile akarsu ve göllerdeki balık varlığının korunmasından, avcılık ve balıkçılığa ilişkin işlerin yürütülmesi ile ilgili işleri yürütmek, d) Ormanların işletilmesi ile ilgili olarak damga ve işaretleme, biotik ve abiotik yolla zarar görmüş ağaçların tesbiti, kesim, tomruklama ve ölçme, imalat, nakliyat ve depolama, bakım ve gençleştirme, tali ürün üretimi, tohum temini, ağaçlandırma fidanlık, toprak muhafaza ve mera işlerinin yürütülmesi ile ilgili işleri yürütmek
  Görev sahaları dahilinde veya civarda çıkacak orman yangınları ile mücadele çalışmalarına katılmak ve verilen görevleri yapmak,
  Görev sahaları dahilindeki orman zararlıları ile mücadele işlerine ait görevlerin yapmak,
 • İdareye ait her türlü yapı ve tesislerle amenajman ve orman kadastrosuna ait sınır işaretlerinin muhafazasından, bina ve tesislere giriş çıkışların kontrolü ile sabotajlara karşı korunması ile ilgili işleri yürütmek,
 • Kendilerine verilen her türlü silah, alet ve malzemenin muhafaza ve bakımı yapmak,
 • Kanunen el koymakla görevli bulundukları suçların arama, soruşturma ve kovuşturulmasından, tutanak tanziminden ve sahaları dahilinde vazife gören yangın gözetleme ve söndürme işçilerinin, av koruma ve üretme sahaları ile balık üretme istasyonlarında görevli bekçi ve bakıcıların üretim ve yetiştirme işlerinde çalışan işçilerin gözetimi ve denetimi ile ilgili işleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Orman muhafaza memurluğu memurluk kadroları arasında en çok başvuru yapılanlardan bir tanesidir. Fakat çok sayıda kişi orman muhafaza memuru olmak için nelerin gerektiğinden, başvuruları nasıl ve nereden yapacaklarından bihaberdir. Aşağıda orman muhafaza memuru olmak için gerekli olan tüm süreci detayları ile beraber ele aldık.

Orman muhafaza memuru kıfayetleri

Orman muhafaza memuru nasıl olunur?

Orman muhafaza memuru olmak için öncelikle aşağıda saymış olduğumuz bölümlerden mezun olunmalıdır. OGM, orman muhafaza memuru alımlarında aksi belirtilmedikçe bu bölümlerden alım yapar.

 • Ormancılık ve Orman Ürünleri
 • Orman İşletmeciliği,
 • Ormancılık,
 • Orman Ürünleri,
 • Odun Dışı Orman Ürünleri,
 • Fidan Yetiştiriciliği,
 • Fidan Yetiştirme
 • Fidan ve Fidecilik,
 • Budama ve Aşılama,
 • Avcılık ve Yaban Hayatı,
 • Av ve Yaban Hayatı

Saymış olduğumuz bölümlerden mezun olan kişiler daha sonra KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmeli ve Orman Genel Müdürlüğü’nün orman muhafaza memuru alımı yapmasını beklemelidirler. OGM neredeyse her sene belirli sayıda orman muhafaza memuru alımı gerçekleştirmektedir. İlanlarda KPSS puanı için genel olarak 65-70 üstü istenmektedir. Taban puanları bu şekildedir. İlana başvuru yapmanızın akabinde başvurusu kabul edilen adaylar daha sonra uygulamalı sınava alınmaktadır. Uygulamalı sınav sonucunda en yüksek puan alan adaylar işe alınmaktadır.

Orman muhafaza memurları kırsal alanlarda görev yapan memurlardır. Bu sebepten dolayı sahaya adapte olmaları gerekmektedir. Ayrıca orman muhafaza memurları herhangi bir tehlikeye karşı silah taşırlar. Yani silah taşıma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebepten bedenen ve ruhen sağlıklı kişiler olmak zorundadırlar.

Nasıl orman muhafaza memuru olunur?

Orman muhafaza memurlarının çalışma saatleri nasıldır?

Orman muhafaza memurları, diğer memurluklarda olduğu gibi günlük 8 saat, haftada 5 gün ve haftada 40 saat prensibine göre çalışmaktadırlar. Fakat genel olarak iş saatleri uzayabilmektedir. Son dönemde bu çalışma saatlerine daha çok dikkat edilmesi hususunda sendikaların yoğun bir çalışması bulunmaktadır.

Kadınlar orman muhafaza memuru olabilir mi?

Ülkemizde kadınlar da tıpkı erkek bireyler gibi orman muhafaza memuru olabilmektedir. Fakat ülkemizde bu mesleği seçen kadın adayların sayısı oldukça azdır. Öyle ki 200 orman muhafaza memurunun ortalama olarak sadece 3 tanesi kadındır.

Lise mezunu orman muhafaza memuru olabilir mi?

Orman muhafaza memuru alımları genel olarak yukarıda vermiş olduğumuz ön lisans bölümlerinden yapılmaktadır. Aksi belirtilmedikçe de OGM tarafından bu bölüm mezunlarından seçim yapılacaktır.

Bu yazımızda orman muhafaza memuru alım şartları nelerdir, olma şartları nelerdir, kimler olabilir, olmak istiyorum nasıl olurum gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca diğer yazımızdan Orman Muhafaza Memuru Maaşları hakkında detaylı bilgi elde edebilirsiniz.


DİĞER ORMAN MUHAFAZA MEMURU HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, orman muhafaza memuru konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan orman muhafaza memuru duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.