Samsun ilimizde yer almakta olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında 47 hemşire alımı yapacaktır. Adaylar ilana 15 gün içerisinde  başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üze re sözleşmeli personel (Hemşire) alınacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  • 657 Sayılı Kanunun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile nöbet usulü çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
  • Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması.
  • Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
ÜNVANADETARANILAN NİTELİKLER
Hemşire47Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.

Başvuru Şekli, Yeri ve İstenilen Belgeler

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında bulunan Sözleşmeli Personel başvuru linkinden online yada şahsen yapılacak olup, gerekli açıklamalar web sayfamızda belirtilmektedir.(Web sayfamıza ulaşmak için tıklayınız.)

Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

2016 KPSS P3(B) grubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde www.omu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun müspet gelmesi halinde atanmaları yapılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.omu.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde İşe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.omu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. Bu yazımızda Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanına dair başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.