Niğde ilimizde yer almakta olan Ömer Halisdemir Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Ömer Halisdemir Üniversitesi ilan kapsamında veteriner hekim, mühendis, tekniker ve teknisyen alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 16 Mayıs 2018 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2018

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak suretiyle, Üniversitemiz Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalıştırılmak üzere 1 Adet Veteriner Hekim, 2 Adet Mühendis, 1 Adet Tekniker ve 1 Adet Teknisyen alınacaktır.Başvuru Yeri : Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

UNVANIADETARANAN NİTELİKLERPUAN TÜRÜ
Veteriner Hekim1Üniversitelerin Veterinerlik Fakültesinden mezun olmak, Belgelendirmek kaydı ile lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.2016 KPSSP3
Mühendis (Alan 1)1Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümünden mezun olmak, Belgelendirmek kaydı ile lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.2016 KPSSP3
Mühendis (Alan 2)1Ziraat Fakültelerinin Tarla Bitkileri veya Bitki Koruma

Bölümünden mezun olmak. Belgelendirmek kaydı ile lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

2016 KPSSP3
Tekniker1Üniversitelerin Besicilik, Hayvan Yetiştiriciliği, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği, Süt Hayvancılığı, Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Süt ve

Besi Hayvancılığı, Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme ve

Hayvansal Üretim ön lisans programlarının birinden mezun olmak, Belgelendirmek kaydı ile ön lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

2016 KPSSP93
Teknisyen1Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik veya Elektrik- Elektronik programlarının birinden mezun olmak, Belgelendirmek kaydı ile lise mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.2016 KPSSP94

Başvuru Şartları Nelerdir?

A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48’ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
  • Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli ol arak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

(Tüm unvanlar için geçerli)

E) İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.

F) Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2016 KPSSP3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2016 KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

Başvuru şekli, yeri ve başvuru sırasında istenilen belgeler nelerdir?

 • Başvuru Formu (www.ohu.edu.tr/personel adresinden temin edilecektir)
 •  2016 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı
 • İstenilen Alanda Çalıştığını Gösterir Deneyim Belgesi-Yazısı ve SGK Hizmet Dökümü
 • Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 • Özgeçmiş
 • Fotoğraf (1 Adet)

Adayların başvurularını www.ohu.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilirler.

Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz web (www.ohu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 4 katı kadar yedek aday ilan edilir. Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Ayrıca atanmaya hak kazanan adaylara Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacak olup, olumlu sonuçlanması halinde sözleşme imzalanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bilgi İçin

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Merkez Yerleşke, Bor Yolu Üzeri, Niğde, 51240 Tel: 0388 225 2678-2671

Bu yazımızda Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.