Ombudsman nedir, ne demektir, kimdir?

Ombudsman, şikayetleri ve bir takım teşebbüsleri ele alıp değerlendiren ve bunlara her iki taraf için de tatmin edici çözümler bulan kişilere denilmektedir.  Kurumsal olarak Ombudsman terimi, Parlamento tarafından halkın şikayetlerini dinleyip, çözümlere ulaştırmak üzere seçilmiş kimse veya kimseleri simgelemektedir. Ombudsman’ın Türkçe karşılığı için kamu denetçisi, arabulucu, kamu hakemi, medeni hakların savunucusu, parlamento komiseri gibi tanımlamalar teklif edilmiştir. Sonuç olarak, Ombudsman kamu hizmetlerinin yürütülüşündeki adaletsizlikler hakkında, konudan etkilenenlerden şikayetleri almak, bu konularda araştırmalar yapmak ve sorunları çözmekle görevlendirilmiş, bağımsız bir kamu otoritesidir.

Ombudsman ne iş yapar?

Ülkemizde ombudsmanlık görevini kamu denetçiliği kurumu icra etmektedir. Bu kurum şikayet üzerinde, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir. Peki ombudsman nasıl olunur?Ombudsman nasıl olunur?

Ombudsmanlık görevini kamu baş denetçisi ve denetçiler yerine getirmektedir. Baş denetçi şikayetleri incelemek ve idareye önerilerde bulunmak, kanunun uygulanmasına yönelik yönetmelikleri hazır etmek, yıllık rapor hazırlamak, raporları kamuoyuna duyurmak, birisi kadın ve çocuk hakları alanında görevlendirmek üzere denetçiler arasındaki iş bölümünü düzenlemek, baş denetçinin görevleri arasında yer almaktadır. Denetçiler ise kanunla kendilerine verilen görevlerin yapılmasında baş denetçiye yardımcı olmakla görevlidirler.

Baş denetçi veya denetçi olabilmek için ise;

  • Tür vatandaşı olmak, seçimin yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmuş olmak
  • Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak
  • Mesleği ile ilgili olarak kamu kurum veya kuruluşlarında ya da özel sektörde en az 10 yıl çalışmış olmak
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak
  • Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hapis ya da devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarıyla yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık veya ihaleye fesat karıştırma suçlarından hükümlü bulunmamak.

gibi ombudsman olma şartları aranmaktadır. Bu yazımızda ombudsman kimdir detaylı olarak anlattık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER OMBUDSMANLIK HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, ombudsmanlık konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan ombudsmanlık duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.