Okul müdürü nedir, kimdir?

Okul müdürü, Milli Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan temel amaç ve ilkelerine bağlı kalarak milli eğitimin genel amaçları ile okul veya kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışı ile yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretim lideridir. Müdür; okul veya kurumu, bünyesindeki kurul, komisyon ve ekiplerle iş birliği içinde yönetir. Müdür, birer eğitim ve öğretim kurumu olan okullardaki en yetkili kişi konumundadır. Peki okul müdürlerinin ne gibi görev ve sorumlulukları bulunmaktadır?

Okul müdürü ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Okul müdürlerinin yasa ve yönetmelikçe yapmakla yükümlü olduğu çok sayıda görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Okul müdürleri sanılanın aksine oldukça yoğun olarak çalışırlar. Okul müdürlerinin görevleri aşağıda maddeler halinde verilmiştir. • Okul müdürleri, eğitim ve öğretim ile ilgili görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, emir, çalışma, plan ve programlarına uygun bir şekilde yürütmektedir.
 • Öğretim yılı henüz başlamadan okulda bulunan personellerin iş dağılımlarını yapar ve bunları bildirir. Ayrıca öğretmenlerin okutacakları derslere ilişkin görevlerinin dağıtımını gerçekleştirir.
 • Öğretmenler kurulu ve zümre toplantılarının yapılmasını sağlar.
 • Okul veya kurumun derslik, bilişim teknolojisi sınıfı, laboratuvar, atölye, kütüphane, araç ve gereci ile diğer tesisleri eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesini sağlar.
 • Eğitim ve öğretim sürecinin daha etkili bir biçimde ilerlemesi ve var olan sorunların çözümü adına kurul, komisyon, ekipleri oluşturur ve buradan çıkan kararları onar, gerektiğinde de üst mercilere bildirir.
 • Öğretmen performanslarını ölçümlemek için her dönemde en az bir kere dersini izler ve rehberlikte bulunur.
 • Teknolojik gelişmeleri okula kazandırır. Bunun dışında okul ihtiyaçlarını belirler ve bütçe imkanlarına göre satın alma işlemlerini gerçekleştirir.
 • Okul ve kurumun düzeni ile ilgili bütün tedbirleri alır.
 • Personellerin sicil ve disiplin işleri ile öğrenci ödül ve disiplin işlerini yönetir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.
 • Ders yılı içinde velilerin talebi doğrultusunda öğrencilere en fazla 5 gün izin verebilir.
 • Öğretmenlerin ve ayrıca öğrencilerin nöbet ve görev yerlerinin belirlenmesini sağlamaktadır.
 • Haftalık ders programlarının düzenlenmesini sağlar.
 • Diploma, tasdikname, öğrenim belgesi, sözleşme ve benzeri belgeleri onaylamakla görevlidir.
 • Görevini eksiksiz yerine getiren personellerin ödüllendirilmesini teklif edebilirken, görevini aksatan personellerin de hakkında disiplin işlemi yapılmasını sağlayabilir.
 • Herhangi bir sebepten dolayı görevinin başında bulunamayan personel yerine görevlendirmeler yapar.
 • Eğitim ve öğretimde her türlü mevzuat değişikliğini takip eder ve ilgili kişilere duyurulmasını sağlar.
 • Elektronik ortamda yürütülmesi gereken iş ve işlemlerle ilgili gerekli takip ve denetimleri gerçekleştirir.
 • Okul-aile birliği ile ilgili iş ve işlemlerin, Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmesini sağlar.
 • Görev tanımındaki diğer görevleri yapar.

Okul müdürü olma şartları nelerdir, kimler okul müdürü olabilir?

Okul müdürü olabilmek için öncelikle bazı şartlara haiz olmanız gerekmektedir.

 • Yüksek okul/fakülte mezunu olmalısınız.
 • Başvuru sırasında MEB’de kadrolu öğretmen olmalısınız,
 • Atanmak istediğiniz kuruma branşınız gereği öğretmen olabilme hakkınız olmalı, (Türkçe Öğretmeni Liseye, Tarih Öğretmeni de Ortaokula başvuramaz.)
 • Soruşturma ile yöneticilik üzerinizden alınmamış olacak. (Alınmışsa 4 yıl geçmişse başvuru yapabilirsiniz)

Yukarıda saydıklarımız olmazsa olmaz şartlar. Bir de özel şartlar var bu şartlardan sadece birini taşıyorsanız müdürlüğe başvurabilirsiniz.

 • Daha önce Asil Müdür olarak görev yapmışsanız ya da,
 • En az 2 yıl müdür başyardımcısı olarak çalışmışsanız ya da
 • Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ve müdür başyardımcılığı yapmışsanız bu görevlerinizi sürelerinin toplamı en az üç yıl ise ya da bu görevlerden herhangi birini 3 yıl yaptıysanız (örneğin 3 yıl müdür yardımcılığınız varsa) ya da
 • MEB’de şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmışsanız ya da
 • Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmışsanız,

Okul müdürü olabilirsiniz. Tekrar söyleyelim genel şartların tamamının yanında bu özel şartlardan bir tanesine sahip olmak yeterli yani hiç idarecilik yapmayıp 8 yıl öğretmenlik yapanlar da müdür olabilirler. Burada şöyle bir soru gelebilir: Örnek: 7 yıl öğretmenlik 1 yıl müdür yardımcılığı yapan başvurabilir mi? Evet başvurabilir.

Okul müdürü nasıl olunur?

Şayet yukarıda vermiş olduğumuz okul müdürü olma şartlarını sağlıyorsanız, okul müdürü olmak için başvuru yapma hakkınız bulunmaktadır. Bunun için başvurunuzu yapmanızın ardından sözlü sınava tabi tutulursunuz. Boş kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava alınır. Bu sınavda şu kriterlere ayrıca dikkat edilmektedir;

 1. Öğrenim durumunuz (lisans, yüksek lisans, doktora)
 2. Ödüller (her bir ödülün biri geçerli)
 3. Cezalar (olumsuz puan)
 4. Hizmetiniz (öğretmen ve yöneticilikte geçen hizmet süreleri)

Bu kriterlere göre komisyon 100 puan üzerinden sizleri değerlendirmeye almaktadır. Bu  sözlü sınavdan çıkan puan görevlendirmeniz için gereken puanın %50’sini sağlamaktadır.Geriye kalan %50 puan ise doldurmuş oldukları formdan elde ettikleri puandır. Bu puana ek olarak;

 • İmam hatip ortaokuluna başvuran Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya meslek dersleri alan öğretmenlerine
 • imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarına başvuran meslek dersleri alan öğretmenleri
 • sosyal bilimler liselerine başvuran Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe veya Psikoloji alan öğretmenleri
 • Güzel sanatlar liselerine başvuran Görsel Sanatlar, Resim veya Müzik alan öğretmenleri
 • Spor liselerine başvuran Beden Eğitimi alan öğretmenleri – Özel eğitim kurumlarına başvuran rehberlik veya özel eğitim alan öğretmenlerine

5 puan ilave edilmektedir.  Müdürlük için başvurular her sene okulların kapanmasına 3 ay kala başlamaktadır. Başvurularınızı bu hususta değerlendirmeniz önemlidir. Okul müdürlüğü başvurusu için adayların doldurması gereken bir form vardır. Bu forma Ek-2 formu denilmektedir. Bu formu indirmek için hemen TIKLAYIN

Elde edilen bu puanlarla müdür adaylarına tercih hakkı tanınır. Yapılan tercihler sonucunda da puan üstünlüğüne göre boş kadrolara 4 yıllığına müdür atamaları yapılır.

Bunlara ek olarak da okul müdürlüğü hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları da aşağıda yer almaktadır. Sizlerin de okul müdürlüğü hakkında sorularınız bulunuyorsa bunları yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

Okul müdürü kaç saat derse girer : Okul müdürleri haftada 2 saatten az olmamak şartı ile 6 saate kadar derse girmektedirler.

Okul müdürü kaç saat ek ders alır : Okul müdürleri haftada 24 saat ek ders ücreti almaktadır. Müdür baş yardımcıları ise 19 saat ek ders alırlar.

Okul müdürü disiplin, kınama cezası verebilir mi : Okul müdürünün Anayasanın 42. maddesi, 1702 sayılı kanun, 657 sayılı kanun ve 4357 sayılı kanuna göre “maaştan Kesim” cezası dahil ceza verme yetkisi vardır. Ancak direk dediğiniz resen anlamında anlaşılıyorsa, bu cezaları altyapısını yapmadan, yani ispatlamadan veremez.Yani belli prosedürleri yapmak zorundadır. Resen ceza verme yetkisi “İl İdaresi Kanunu” na göre, 5 güne kadar vali ve kaymakamlara aittir.

Bu yazımızda okul müdürü ne demektir, kime denir,  okul müdürünün görev tanımı, hakları ile okul müdürü olmak istiyorum nasıl olurum hakkında detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca diğer yazımızda okul müdürü maaşları hakkında detaylı bilgiler verdik. İlgili yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.


DİĞER OKUL MÜDÜRÜ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, okul müdürü konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan okul müdürü duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.