Orman Genel Müdürlüğü yani bilinen kısa adı ile OGM, 2014 yılı Ekim ayında yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda orman muhafaza memuru alımı yapacağını açıklamıştı. İlana 532 aday başvuru yapmıştı. Akabinde 133 personel de kazanarak görevlerine başlamıştı. Ancak Danıştay daha sonra vermiş olduğu karar ile yazılı ve uygulamalı sınav yapılmasından dolayı iptal kararı almıştı. Bu iptal kararı sebebi ile Orman Genel Müdürlüğü, sınava giren 532 adaya uygulamalı sınav yaptıracaktır. OGM tarafından yapılan açıklama ise aşağıda yer almaktadır.

Orman Genel Müdürlüğü’nün Konuya Dair Açıklaması

Danıştay Kararı Gereğince Yenilenecek Orman Muhafaza Memuru Sınav İlanıDanıştay 12.Dairesinin 12/04/2017 tarih ve 2017/2, 80 ve 82 Esas sayılı kararlarıyla; 20.09.2014 tarihli ve 29125 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 1 inci Fıkrasının (a), (b), (ç) bentleri ile Genel Müdürlüğümüz Orman Muhafaza Memuru alımı ile ilgili 20-24/10/2014 tarihleri arasında Antalya, Bolu, İzmir sınav merkezlerinde yapılan Uygulamalı Sınav sonuçlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, buna istinaden ataması yapılan 133 personelin memuriyet görevlerine son verilmiş idi.

Danıştay’ın yukarıda zikredilen kararlarında belirtilen gerekçeler doğrultusunda 01/10/2017 tarih ve 30197 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 20/09/2014 tarih ve 29125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde değişiklik yapılmış olup, sınav konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  • Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması,
  • Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar yaptırılması, ormanların yasa dışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,
  • Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar yaptırılması,
  • Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,
  • Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları,”

Bununla birlikte Yönetmeliğe “Genel Müdürlükçe 20-24/10/2014 tarihleri arasında Antalya, Bolu, İzmir illerinde yapılan uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu yönetmelik hükümlerine göre yeniden uygulama sınavına tabi tutulurlar. Bunlar arasından başarılı olanların atamaları bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır” şeklinde Geçici 3.Maddesi eklenmiştir. Bu doğrultuda, Orman Muhafaza Memuru alımına ilişkin 10.10.2014 tarihinde yayınlanan ilanımıza göre yapılan başvurular sonucu Antalya, Bolu, İzmir illerinde Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan 532 aday; Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Geçici 3.maddesine istinaden 30.10.2017- 11.11.2017 tarihleri arasında yeniden uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

Yeniden uygulamalı sınava tabi tutulacak adayların; Ek:1 listesinde belirtilen isimlerinin hizasında bulunan tarih ve saatte sınava katılmak üzere Antalya ilinde yer alan Uluslararası Orman Yangınları Eğitim Merkezi Müdürlüğü Düzlerçamı – Nebiler 07190 Döşemealtı /ANTALYA adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınava katılacak olan adaylar kendi imkanları doğrultusunda sınav merkezine gidebilecekleri gibi, sınavın yapılacağı yere ulaşımdaki zorluklar dikkate alınarak adayların adlarının hizasında bulunan sınav tarihinde, sınavdan bir saat önce Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde (Sedir Mah. Vatan Bulvarı 07010 Muratpaşa / ANTALYA adresinde) hazır bulunmaları halinde sınavın yapılacağı yere kurum tarafından servislerle gönderileceklerdir.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Tel No: 0 242 251 01 06
Adaylara sınavlarında başarılar dileriz.
İlan olunur.

NOT: Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin (d), bendine istinaden uygulama sınavının mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususlarını değerlendirmek için yapılacak olan spor parkuruna adayların eşofman ve spor ayakkabıları ile gelmeleri faydalı olacaktır.

İlan için tıklayın


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.