Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında orman mühendisi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Orman Genel Müdürlüğü ya da bilinen kısa adı ile OGM, ilan kapsamında 1150 orman mühendisi alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 24 Eylül 2023 ile 7 Ekim 2023 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında bilgiler yazımız devamında bulunuyor.

Orman Genel Müdürlüğü 1150 Orman Mühendisi Alımı İlanı 2023

Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesine 10/1/2023 tarihli ve 579 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile eklenen hüküm çerçevesinde EK-1 de yer alan iller için sözleşmeli personel pozisyonunda 1150 (bin yüz elli) adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
 • Son başvuru tarihi 36 yaşından gün almamış olmak,
 • 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP3) en az 60 puan almış olmak.
 • Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
 • Entomoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman entomolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak,
 •  Fitopatoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman fitopatolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak,
 • Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
 •  657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
 • Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılıyor?

Adaylar 24.09.2023-07.10.2023 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 07.10.2023 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen pozisyon sayısının 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar 27.10.2023 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecektir.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yeri, Tarihi ile Sınava Katılacak Adaylardan İstenecek Belgeler

Sözlü ve uygulamalı sınav yeri ve zamanı 27.10.2023 tarihine kadar www.ogm.gov.tr. internet adresinde ayrıca ilan edilecektir.

Adaylar sınava gelirken yanlarında;

 • Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmak zorundadır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav Konuları ve Puanı

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.

1- Sözlü sınav konuları;

 • Genel kültürü, 10 puan
 • Genel ormancılık konuları hakkında bilgi düzeyi, 10 puan

2- Uygulamalı sınav konuları;

 • Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 20 puan
 • Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasa dışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan
 • Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan
 • Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan
 • Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Asil ve Yedek Nihai Başarı Listesi

Adayların, 2018-KPSSP3 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya önceliktanınır. Ayrıca başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek liste belirlenir. Asıl ve yedek olarak başarılı kabul edilenler http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecektir. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Yerleştirme İşlemi

Tercihler adaylar tarafından online olarak alınacak olup tercih işlemleri ayrıca www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Asil olarak başarılı kabul edilen adaylar Ek-1’de yer alan iller arasından en fazla 10 adet tercihte bulunmak suretiyle tercihleri ve puanları doğrultusunda yerleştirilecektir. Tercihleri ve puanları doğrultusunda EK-1 de yer alan illere yerleştirmesi yapılarak sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e- devlet şifreleri ile sonucu öğrenebilecektir. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

 • Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler,
 • Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,
 • İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar,

yerine, sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme yapılmak üzere çağrılacaktır. İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

İLİORMAN MÜHENDİSİ

(ENTOMOLOJİ DALINDA YÜKSEK LİSANS MEZUNU OLANLAR)

ORMAN MÜHENDİSİ

(FİTOPATOLOJİ DALINDA YÜKSEK LİSANS MEZUNU OLANLAR)

ORMAN MÜHENDİSİ (LİSANS)GENEL TOPLAM
ADANA114244
ADAPAZARI111719
ADIYAMAN0033
AFYONKARAHİSAR0044
AĞRI0033
AMASYA001010
ANKARA11810
ANTALYA111719
ARDAHAN0066
ARTVİN113335
AYDIN0044
BALIKESİR002727
BARTIN001414
BATMAN0022
BAYBURT0033
BİLECİK001010
BİNGÖL0066
BİTLİS0055
BOLU115456
BURDUR0077
BURSA11911
ÇANAKKALE002525
ÇANKIRI0088
ÇORUM001717
DENİZLİ001919
DİYARBAKIR0066
DÜZCE001313
EDİRNE0077
ELAZIĞ0088
ERZİNCAN0088
ERZURUM001919
ESKİŞEHİR001010
İLİORMAN MÜHENDİSİ

(ENTOMOLOJİ DALINDA YÜKSEK LİSANS MEZUNU OLANLAR)

ORMAN MÜHENDİSİ

(FİTOPATOLOJİ DALINDA YÜKSEK LİSANS MEZUNU OLANLAR)

ORMAN MÜHENDİSİ (LİSANS)GENEL TOPLAM
GAZİANTEP0022
GİRESUN002222
GÜMÜŞHANE001212
HAKKARİ0044
HATAY00İS15
İĞDIR0033
İSPARTA001616
İSTANBUL0011
İZMİR1179
İZMİT0055
KAHRAMANMARAŞ001111
KARABÜK002525
KARAMAN0088
KARS0077
KASTAMONU00131131
KAYSERİ0088
KIRKLARELİ002121
KIRŞEHİR0011
KİLİS0044
KONYA002020
KÜTAHYA004747
MALATYA0055
MANİSA002424
MARDİN0044
MERSİN112123
MUĞLA002121
MUŞ0044
NİĞDE0044
ORDU002626
OSMANİYE001010
RİZE001010
SAMSUN002323
SİİRT0044
SİNOP004141
SİVAS002121
İLİORMAN MÜHENDİSİ

(ENTOMOLOJİ DALINDA YÜKSEK LİSANS MEZUNU OLANLAR)

ORMAN MÜHENDİSİ

(FİTOPATOLOJİ DALINDA YÜKSEK LİSANS MEZUNU OLANLAR)

ORMAN MÜHENDİSİ (LİSANS)GENEL TOPLAM
ŞANLIURFA0055
ŞIRNAK0055
TEKİRDAĞ0044
TOKAT002929
TRABZON1135
TUNCELİ0055
UŞAK001010
VAN0044
YOZGAT002020
ZONGULDAK113133
GENEL TOPLAM111111281150

Bu yazımda Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 1150 orman mühendisi alımı hakkında detaylı başvuru bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanan ilanlara OGM iş imkanları sayfasından ulaşmanız mümkündür.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.