Ülkemizde idari zabıta ve adli zabıta olmak üzere iki çeşit zabıta bulunmaktadır. İdari zabıta yani genel zabıta polis, jandarma gibi kolluk kuvvetlerine verilen isimdir. Adli zabıta ise özel zabıta dediğimiz ve belediyeler bünyesinde çalışmakta olan zabıta memurlarıdır. Bu yazımızda belediyelerde istihdam edilen zabıta memurlarından bahsedeceğiz.

Zabıta memuru nedir, kimdir, ne demektir, kime denir?

Bir şehirde yaşayan kişilerin sağlığının ve huzurunun korunması devletin en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Bu asayişin sağlanması adına polis gibi çeşitli kolluk kuvvetleri görevlendirilmiştir. Bu huzur ortamının korunmasında görev yapan bir meslek ise zabıta memurudur. Zabıta memuru, yerel yönetimlere (belediyelere) bağlı olarak, kamu düzeninin ve halk sağlığının korunması için çalışan kişilere denilmektedir. Belediye sınırları içerisinde; ruhsatsız iş yerlerini denetleyen, izinleri ve yasakları yerine getiren, belediyenin görevi olan diğer kontrolleri yapan zabıtalar, devlet memurları statüsündedir ve devlet memurlarının faydalandığı haklardan faydalanırlar. Peki zabıtalar tam olarak ne iş yaparlar?Zabıta memuru ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Zabıtalar, halk sağlığını ve güvenliği koruyan en önemli kamu personellerinden bir tanesidir. Bir lokantada hijyenik olmayan koşullarda üretim yapılıyorsa denetimler zabıta tarafından yapılır ya da komşunuz yasak olan bir alanda evcil hayvan besliyorsa yine zabıta memurları tarafından denetlenirler. Belediye sınırları içerisinde huzurlu bir yaşam için zabıta memurlarına ihtiyaç duymaktayız. Peki yasalarca belirtilmiş olan diğer görevleri nelerdir?

 • Belediye sınırlarında düzenin sorunsuz bir şekilde işlemesi ile güven ortamının sağlanması için çalışmak,
 • Kanunlar nezdinde belediyelerin görevi olan kontrol, izin ve yasakları yerine getirmek,
 • Ruhsatsız olarak işleyen iş yerlerini tespit etmek ve işletenlere gerekli cezai yaptırımları uygulamak,
 • İlçe sağlık müdürlüğü ile iş birliği yaparak gerekli denetimleri sağlamak,
 • Vatandaşların zabıta amirliğine ilettikleri şikayetleri incelemek ve çözüme ulaşması için çalışmak,
 • Tüketici haklarının korunması maksadıyla kanunda belirtilen yönetmeliklerin uygulanması için çalışmak,
 • Semt pazarlarında gerekli denetimleri yapmak,
 • İlçe sağlık müdürlükleri tarafından belirtilen sağlık standartlarına uymayanları tespit etmek ve gerekli yaptırımları uygulamak,
 • Ana yolları ve meydanları izinsiz olarak kullananları belirlemek, kazı çalışmalarının kontrolünü yapmak ve trafik park düzenlemelerini sağlamak,
 • Kaçak inşaat, gecekondu gibi yapıların tespitini sağlamak,
 • Vatandaşlardan izinsiz ve usulsüz bir biçimde para talep eden dilenci gibi kişileri tespit etmek ve cezai yaptırım uygulamak,
 • Belediyelere ait olan pano gibi yerlere izinsiz olarak reklam yapıştıranlara karşı gerekli iş ve işlemleri uygulamak,
 • Korunmaya muhtaç çocukları, yaşlıları ve engellileri belirlemek sosyal hizmetler kurumlarına bildirmek,

Gibi toplum sağlığını, huzurunu doğrudan etkileyen oldukça önemli görevlere sahiptirler. Yetkileri de yukarıda vermiş olduğumuz görevleri yerine getirecek şekilde düzenlenmiştir. Yönetmelikte yazan tüm bu görev yetki ve sorumlulukları BURADAN indirerek inceleyebilirsiniz. Çünkü yukarıda özet olarak bunları paylaştık. Peki zabıta memuru nasıl olunur? Zabıta memuru olmak istiyorum diyen vatandaşlarımız nasıl bir yol izlemeliler?

Zabıta memuru kıfayetleri

Zabıta memuru nasıl olunur?

Zabıtalar, yazımızda da belirttiğimiz üzere belediyelerin bünyesinde istihdam edilen huzur ve güven ortamının sağlanması için çalışan kişilerdir. Zabıta memuru olmak için aşağıda vermiş olduğumuz şartları sağlamalısınız. Akabinde de belediyeler tarafından ihtiyaç durumlarında çıkarılan zabıta memuru alımı ilanlarını takip etmeli ve bu ilanlara başvuruda bulunmalısınız. Bu ilanlarda genel olarak KPSS şartı aranmaktadır.

Başvurunuzu gerçekleştirmeniz akabinde, şayet ilanlarda belirtilen zabıta memuru alımı şartlarını sağlıyorsanız, mülakat aşaması için çağrılırsınız. Burada mülakat komisyonu tarafından tarafınıza bir puan verilir. Akabinde KPSS puanınızın yüzde ellisi ile bu puanın yüzde ellisi toplanarak sıralamanız belirlenir. Burada alım sayısına kadar sıralamaya girebilirseniz ilgili belediyede zabıta memuru olarak görev almaya hak kazanırsınız. Tüm bu zabıta memuru alımı ilanları ise devlette.com sitemizde düzenli olarak paylaşılmaktadır. Peki adaylarda aranan başvuru şartları nelerdir?

Zabıta memuru olma şartları nelerdir, kimler olabilir?

Zabıta olmak için belirli şartları sağlamanız gerekmektedir. Belediyelerin ilanları ufak değişiklikler gösterse de genel olarak aşağıda belirtilen şartlar adaylardan talep edilmektedir.

 • Türkiye CUMHURİYETİ vatandaşı olan adaylar.
 • Kamu haklarının hiçbirinden mahrum olmayan adaylar.
 • Yüz Kızartıcı bir ceza almamış olan adaylar.
 • Yasa uyarınca herhangi bir durumdan dolayı hüküm giymemiş olan adaylar.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmayan adaylar.
 • En az lise mezunu olan adaylar.

Zabıta memuru olmak istiyorum nasıl olurum

Zabıta olma yaşı, yaş sınırı kaçtır?

Zabıta yönetmeliği içerisinde 13. maddesinde “ sınav yapıldığı tarih itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak” ifadesi bulunuyordu. Ancak bu madde daha sonra yargıya taşındı ve Danıştay 2011 senesinde bu maddenin iptal edilmesi doğrultusunda karara vardı. Akabinde 2016 yılında herhangi bir yaş sınırı uygulanmadan zabıta alımları gerçekleştirildi.

Ancak daha sonra bu husus yeniden değiştirildi ve artık bu madde 30 yaşından gün almamış olmak şeklinde yer alıyor. Bu madde de Yargıtay tarafından verilen karara aykırı gözükse de hali hazırda uygulanıyor. Yani mevcut durumda 30 yaşından gün almamış kimseler zabıta memuru alımı ilanlarına başvuruda bulunabiliyor.

Zabıta memuru alımında boy kilo şartı var mıdır?

Zabıta memuru olmak için yönetmelikte belirtilmiş olan boy ve kilo şartı bulunmaktadır. Bu şart gereğinde erkek ve kadın adayların sağlaması gerektiği boy kilo oranları aşağıda belirtilmiştir.

 • Erkeklerde en az 1.67 m boyunca olmak Kadınlarda 1.60 Boyunda olan adaylar.
 • Boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. gibi şartlar aranmaktadır.

Başvuru sırasında boy ve kilonuzu gösterir bir belge tarafınızdan istenmemektedir. Bu husus mülakat aşamasında ortaya çıkmaktadır. Yani mülakat aşamasında size boy ve kilo ölçümleri yapılabilir. Ancak zabıta alımlarının birçoğunda bu şarta uyulmadığı gözlenmektedir. Yani mülakatlarda boy kilo ölçümü yapılmadan ayrılma ihtimali bulunmaktadır. Bu şart çoğu belediye için formalite olarak görülmektedir.

Zabıta memurlarının çalışma saatleri nasıldır?

Zabıta memurlarının çalışma saatleri atanmış oldukları belediyeye göre farklılık gösterebilmektedir. Yönetmelikte zabıta memurlarının 12- 24 veya 24 – 48 saat vardiya esasına göre çalıştıkları görülmektedir. Yani 12 saat göre yapan bir zabıta memuru 24 saat dinlenir veya 25 saat görev yapan bir zabıta memuru 48 saat dinlenir.

Zabıta memurları haftanın 5 günü yani hafta içi çalışmaktadırlar. Ancak ayda bir kez hafta sonu da görev yaparlar.

Zabıta olmak hakkında merak ettiğiniz tüm sorulara cevap vermeye çalıştık. Bunun yanında yine tarafımıza ilettiğiniz zabıta memurluğu hakkında sık sorulan soruları ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Motorlu zabıta memurları

Zabıtanın zor kullanma yetkisi var mı?: Belediye Zabıta Yönetmeliği Sekizin Madde. E Fıkrası “Belediye Emir ve yasaklarına aykırı davranışları sebebiyle hakkında işlem yapılmak üzere mevzuata uyması istenen fakat bu isteye uymayıp ayrıca direnen ve kimliğini açıklamaktan da kaçınan kimseleri en yakın polis veya belediye dairesine,muhalefet halinde zorla götürmeye” Belediye Zabıtasını yetkili kılar.  Bu konu yönetmelikte yoruma açık olarak bırakılmaktadır. Yani zabıtaların hangi durumlarda zor kullanabilecekleri yönetmelikte açıkça belirtilmemiştir.

Zabıta kimlik sorabilir mi, yetkisi var mı?“]Zabıtaların kimlik sorma yetkileri bulunmaktadır. Bunun yanında üst araması yapma ve yukarıda belirttiğimiz üzere sadece belirli durumlarda zor kullanma yetkileri de bulunmaktadır.

Zabıtanın tutuklama yetkisi var mı?“]Zabıtalar gerekli gördükleri durumlarda ki bu durumlar aşağıda paylaşmış olduğumuz yönetmelikte belirtilmiştir kişileri polise zorla götürme yetkisine sahiptirler.

Zabıta rütbeleri ve kadroları nelerdir?: Zabıta teşkilatında göreve yeni başlayan personeller zabıta unvanına sahip olur. Ancak teşkilatta tek rütbe zabıta rütbesi değildir.

 • Teşkilatta Zabıta Memuru,
 • Zabıta Komiseri,
 • Zabıta Amiri,
 • Zabıta Şube Müdürü,
 • Zabıta Müdürü,
 • Zabıta Daire Başkanı …

gibi kadrolar ve kıdemler bulunmaktadır.

Lise mezunu zabıta memuru olabilir mi?: Belediyeler tarafından yayınlanan ilanlarda eğitim şartı olarak en az lise mezunu olmak belirtilmektedir. Yani lise mezunu olan bay ve bayanlar zabıta memuru olarak görev alabiliyorlar. Burada ilanları takip etmeniz gerekmektedir.

Bu yazımızda zabıta hakları nelerdir, hangi işlere bakar, olma şartları nelerdir, olmak zor mudur, olmak için sağlık şartları nelerdir, nasıl olunur, zabıta nasıl olabilirim, zabıta alımı nasıl yapılıyor gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ bağlantısından zabıtalar hakkında daha detaylı bilgiler elde edebilirsiniz. Zabıtaların ne kadar maaş aldıklarını ise Zabıta Maaşları yazımızdan ulaşabilirsiniz.


DİĞER ZABITA HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, zabıta konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan zabıta duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.