Muş İl Özel İdaresi, yayınlamış olduğu ilan kapsamında sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Muş İl Özel İdaresi personel alını kapsamında mühendis alımı yapacaktır. Adaylar ilana 14 Aralık 2017 ile 18 Aralık 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Muş İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36′ ncı maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3 üncü fıkrasına göre boş kadro karşılığı İdaremizin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Adayların 2016 KPSSP3 grubu puan sırası ve sözlü sınav yapılmak suretiyle 1 adet sözleşmeli (Ziraat Mühendisi) personel alınacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Üniversitelerin ‘UNVANI İLE İLGİLİ ‘ bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak,
 • 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS – B grubu KPSSP3 puan türünden en az 55 puan almış olmak.
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
 • Son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde “İl Özel İdaresinin görev alanı İl sınırını kapsar” hükmüne istinaden İlimize bağlı 5 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,
 • Müracaat tarihi itibariyle son 1 yıl Muş ilinde ikamet ediyor olmak, bunu Nüfus Müdürlüğünden alacağı yazıyla belgelendirmek.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince, sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir. Ancak sözleşmesini; anılan esasların ek 4 üncü madde çerçevesinde tek taraflı feshedenlerden unvan değişikliği yapanlar, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.
 • Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun’unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
ALINACAK KADRO ÜNVANISINIFIİSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISINİTELİĞİ
MÜHENDİST.H.S.1Lisans (4 Yıllık)

Ziraat Fakültesi, Zootekni Lisans Programından Mezun Olmak.

Başvuru Şekli

Adayların 14/12/2017 – 18/12/2017 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri Muş İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ŞAHSEN teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • İş Talep Formu (Kurum tarafından verilecektir.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,
 • İkametgah belgesi,
 •  Nüfus müdürlüğünden alınacak adres bilgili nüfus kayıt örneği(il içinde adres değiştirildi ise bu bilgiyi de içeren),
 • KPSS sonuç belgesi, (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı, (Yurtdışı mezunları için YÖK denklik belgesi)
 • Adli Sicil Kaydı olmadığına dair yazılı beyan,
 • Sağlık raporu, (Kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
 • İş Talep Formunu eksik dolduran yada eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • İlan tarihinden önce yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Sözlü sınava; başvuru şartlarını taşıyan adaylar çağrılacaktır. Sıralama başvuru şartlarını taşıyan adayların KPSS puanına göre yüksek puandan aşağıya doğru yapılacaktır.
 • Sözlü sınava girecekler Muş İl Özel İdaresi (www.musilozelidaresi.gov.tr) Web Sayfalarından duyurulacaktır.

Sözlü Sınav Tarihi ve Sınavın Yeri

5.1) Sözlü/mülakat sınavı 21/12/2017 tarihinde Muş İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, sözlü/mülakat sınav programı Muş İl Özel İdaresi (www.musilozelidaresi.gov.tr) Web Sayfalarından duyurulacaktır. Giriş Sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü sınavda; Adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır.

Sözlü/Mülakatta komisyon Başkan ve Üyelerin her birinin takdir edeceği puanlama ortalaması üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, sözlü sınav notu en az 60 (altmış) puan alan aday başarı sıralamasına girmiş sayılacaktır. Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların atanması veya atanmaması idarenin yetkisindedir. Sözlü/Mülakat değerlendirmeleri sonucu başarı sıralamasında;

 1. 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan KPSS-B grubu P3 puan türünün % 30′ u
 2. Sözlü/Mülakat sınav notunun % 70’i

Üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarı sıralaması en yüksek alan adaydan başlamak üzere 25.12.2017 tarihinde İl Özel İdaresi ilan panosunda ve www.musilozelidaresi.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 • Başvuru Tarihleri : 14/12/2017 – 18/12/2017
 • Sözlü Sınava Gireceklerin İlanı : 20/12/2017
 • Sözlü Sınav Tarihi : 21/12/2017 Saat: 10.00
 • Sözlü Sınav Yeri : İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu Bitlis Karayolu Üzeri Otogar Karşısı Merkez/MUŞ
 • Sonuçların İlanı : 25.12.2017
 • İrtibat Telefon: 0436 212 11 65 Faks: 0 436 216 11 66

Bu yazımızda Muş İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.