Muş Alparslan Üniversitesi akademik personel alımı çerçevesinde aşağıdaki tabloda adı geçen bölümlere ve öğretim görevlisi, uzman, okutman ve araştırma görevlisi alacaktır. Alınacak personel sayısı tabloda ilgili satır ve hizasında belirtilmiştir. Listede yer alan akademik personel alım ilanı sadece Muş Alparslan Üniversitesi’ni kapsamaktadır ve son başvuru tarihi 12 Aralık 2014′tür.

Araştırma görevlisi 2547 sayısı kanunun 33. maddesi a bendinde “Araştırma görevlileri, yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Öğretim görevlisi ise yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren uygulama yaptıran kişilerdir. Okutman; İlgili kurumların görüşü alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanların, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksek okullarda müdürün önerisi ve rektörün onayı ile süreli veya sürekli olarak atanılan kişidir.MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYEN ALIMI

Muş Alparslan Üniversitesi, 28 Mayıs 2007 tarihinde kurulan ve Muş ilinde faaliyet gösteren bir devlet üniversitesidir. Muş Alparaslan Üniversitesi’nde 6 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksek okulu ve 17 farklı lisans programı ile öğrencilere eğitim hizmeti sunmanın yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da gelişmeye devam ediyor. Bu büyük üniversite öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman ve okutman olmak üzere 18 akademik personel alımı yapacağını yayınladıkları ilanla duyurdular. Hangi programa kaç araştırma görevlisi alımı yapılacağını aşağıdaki tablodan ilgili satır ve hizasından öğrenebilirsiniz.


DİĞER AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANLARI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, akademik personel alım ilanları konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan akademik personel alım ilanları duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.