Özellikle vergi konusunda karşımıza çıkan bu bilgiyi sizler için en net ve anlaşılabilir şekilde sunmak istiyoruz. Bu yazımızda göreceğimiz 2 başlık var. Bunlar:

 • Mukimlik Belgesi Nedir?
 • Mukimlik Belgesi Nasıl ve Nereden Alınır?

Yukarıda yer alan bu başlıkları detaylı olarak incelediğimizde uzun bir içeriğe ulaşıyoruz.Mukimlik belgesi nedir, ne demektir?

Kelime anlamı olarak Mukim, bir yerde oturan ve yerleşen anlamına geliyor. Yani Arapça kökenli bir kelime dilimize dahil olmuş ve kamu kurumlarında da bu kelime kullanılıyor. Mukimlik belgesinin çıkışı da buradan geliyor. Yani bir şekilde yerleşim belgesi anlamına gelen bu belge, ikamet belgesi gibi de görülebilir. Bir nevi ikamet belgesi gibi diyebiliriz. Ama tabi adres için değil vergi için. O yüzden de ismi bu şekilde kaydedilmiş. Mukimlik belgesi çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına bağlı bir şekilde işliyor ve taraf diğer ülkede gelir elde eden kişi için o ülkede de vergi mükellefi olduğunu gösteren bir belgedir diyebiliriz. Hatta bunu resmi olarak da yazalım:

 • Mukimlik belgesi, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına taraf diğer ülkede gelir elde eden bir kişinin, anlaşmada yer alan vergi avantajlarından yararlanmak istemesi halinde, ödemeyi yapacak diğer ülkedeki kişiye ibraz etmesi gereken ve kendi ülkesinde yerleşik (mukim) ve vergi mükellefi olduğunu gösteren bir belgedir.

Bu belgeyi alan kişi çifte vergilendirmeyi önlemiş olacak ve vergi anlaşmalarından ve avantajlarından da yararlanmış olacak.

Mukimlik belgesi nasıl ve nereden alınır?

Büyük mükellefler için Vergi Dairesi Başkanlığı yeterli olacaktır. Ek olarak Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Trabzon Vergi dairesi başkanlıkları da bu konuda bir çalışma yapmaktadır. Bu belgeleri düzenlemeye yetkisi olan makamlar ise:

 • Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, kendi mükellefleri,
 • Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Trabzon Vergi Dairesi Başkanlıkları,

Türkiye’de tam mükellef olan gerçek ve tüzel kişilerin mukimlik belgesi temini için yukarıda belirtilen mukimlik belgesini düzenlemeye yetkili makamlara aşağıdaki belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Bu belgeler ise:

 • Dilekçe (ek 1)
 • Tam mükellef kişiler için ayrı dilekçe (ek 2)
 • Örnek dilekçe (ek 3)
 • Ek 4’te yer alan yabancılar için talep soru formu
 • Yunanistan yetkili makamlarına verilmek üzere mukimlik belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin,
 • EK-5’te yer alan Yunanca formun ilgili bölümlerini kendileri doldurmak suretiyle Türk yetkili makamlarınca düzenlenecek mukimlik belgesi ile birlikte Yunanistan yetkili makamlarına ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Avusturya yetkili makamlarına verilmek üzere mukimlik belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin ise;

Gerçek kişiler (ZS-QU1) formunu ve tüzel kişiler (ZS-QU2) formunu

 • Bu kişiler bu formların, “Gelir Elde Eden Kişiye İlişkin Bilgiler”, “Gelir Elde Eden Kişinin Beyanı” ve “Vergiye Tabi Olmayan Avusturya Gelirine İlişkin Bilgi” başlıklı 1, 2 ve 3. bölümlerini doldurarak Türk yetkili makamlarınca düzenlenecek mukimlik belgesi ile birlikte Avusturya yetkili makamlarına göndermeleri gerekmektedir.

Bu belgeleri resmi site üzerinden de alabilirsiniz.

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması kapsamında alınacak olan bu belge için özel hükümlerden faydalanmak amacıyla yeni bir belge almak gereklidir. Gerçek ya da tüzel kişi olmanızın gerektirdiği belgelerle yukarıdaki mukimlik belgesi düzenlemeye yetkili makamlara başvuru yapmanız gerekli olacaktır. Şayet mukimlik belgesi almazsanız bir şekilde KDV sebebi ile ceza alabilirsiniz.

Bu yüzden yapacağınız çalışmalarda tarihlere ve zamanlara dikkat etmenizi öneriyoruz.

Mukimlik belgesi geçerlilik süresi nedir?

Mukimlik belgesi bir kere alındıktan sonra daimi olarak geçerli olan bir belge değildir. Belirli sürenin sonunda belgenin yenilenmesi gerekmektedir. Bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesinin, izleyen yılın dördüncü ayına kadar geçerli ve söz konusu belgenin her yıl yenilenmesi gerekmektedir.


DİĞER MUKİMLİK BELGESİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, mukimlik belgesi konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan mukimlik belgesi duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.