Milli Savunma Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile harp okullarına öğrenci alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bunun için de başvuru kılavuzu yayınlandı. Adaylar Milli Savunma Üniversitesi ilanına 19 Nisan ile 25 Mayıs 2017 saat 17:00’e kadar başvuru yapabileceklerdir. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yayınlanan harp okullarına öğrenci alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları ve diğer ilan bilgileri haberimizin devamında yer almaktadır.

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarına Öğrenci Alımı İlanı 2017

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA, DENİZ VE HAVA HARP OKULLARI HAZIRLIK VE BİRİNCİ SINIFLARINA ERKEK VE BAYAN ASKERİ ÖĞRENCİLER ALINACAKTIR.BAŞVURU VE SEÇİM AŞAMALARI VE SEÇİM AŞAMALARI SONRASI İŞLEMLERE AİT KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. BU KILAVUZDA YER ALAN BİLGİ VE DUYURULAR HİÇBİR GERÇEK VE TÜZEL KİŞİYE MALİ VE HUKUKİ ANLAMDA KAZANILMIŞ HAK DOĞURMAZ. BAŞVURU SAHİPLERİ BU DURUMU ÖNCEDEN KABUL ETMİŞ SAYILIR. BU VE BENZERİ DURUMLARDA İZLENECEK YOL, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENİR VE KAMUOYUNA İNTERNET ARACILIĞI İLE DUYURULUR. BU NEDENLE ADAYLARIN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İNTERNET SAYFASINI SIK SIK KONTROL ETMELERİ YARARLARINA OLACAKTIR. TEMİN FAALİYETLERİ SÜRESİNCE (TABLO-1) HER TÜRLÜ RESMİ DUYURU VE BİLGİLENDİRME www.msb.gov.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

HARP OKULLARI HAKKINDA ÖZET BİLGİ

1. Kara Harp Okulu:

Türk Kara Kuvvetlerinin temel subay kaynağı olan Kara Harp Okulu, Ankara ilinde bulunmaktadır. K.K.K.lığının ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda subay yetiştiren askeri yükseköğretim kurumudur. Kara Harp Okulunda, Subay Diplomasının yanı sıra; Mühendislik (Endüstri ve Sistem, Elektronik, Makine, İnşaat, Bilgisayar, Harita), İşletme, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler lisans programlarında ulusal ve uluslararası denkliği/geçerliliği olan lisans diploması da verilmektedir.

Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkam, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Daha detaylı bilgiyi www.kho.edu.tr internet adresinden edinebilirsiniz.

2. Deniz Harp Okulu:

Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/Sualtı Savunma (SAS), 1’inci sınıf dalgıç, deniz istihkam, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır. Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkanı da sunulmaktadır.

Deniz Harp Okuluna alınan öğrenciler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına yetiştirilir.

Deniz Harp Okulunda geleceğin subay adaylarına yıl içerisinde verilen akademik eğitimlere ilave olarak çağdaş donanmamızın modern gemilerinde temel deniz eğitimleri ve açık deniz eğitimleri verilmekte ve bu eğitimler esnasında denizi ve denizciliği öğrenerek yurt içi ve yurt dışı limanlarda ülkemizi ve dünyayı tanıma imkanı sağlanmaktadır.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, subay diplomasının yanında, okumuş oldukları bölüme istinaden lisans düzeyinde endüstri, makine, gemi inşa, elektrik elektronik, bilgisayar mühendisliği diploması verilmektedir. Deniz Harp Okulundan mezun olan teğmenler “uzak yol vardiya zabitliği” ve “uzak yol vardiya mühendisliği” sınavları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer unsurlarındaki hizmet süresine göre, “uzak yol kaptanlığı” ve “uzak yol başmühendisliği” sınavlarına girmeye hak kazanmaktadır.

Daha detaylı bilgiyi www.dho.edu.tr internet adresinden edinebilirsiniz.

3. Hava Harp Okulu:

Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt’ta bulunmaktadır. Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.

Hava Harp Okulu eğitim ve öğretimlerini başarıyla tamamlayan Harbiyeliler lisans diplomasına sahip pilot adayı teğmenler olarak mezun olmaktadır. Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan Harbiyelilerden uçuş sağlık muayenesini başarıyla geçenler İzmir’de uçuş eğitimine başlamakta, uçuş sağlık muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuş eğitiminden çeşitli nedenlerle ayrılanlar ise Hava Kuvvetlerindeki diğer sınıf okullarında eğitim almaktadır. Sınıf eğitimlerini tamamlayan teğmenler pilot veya yer sınıfı subaylar olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmaktadır.

Daha detaylı bilgiyi www.hho.edu.tr internet adresinden edinebilirsiniz.

HARP OKULLARI BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

Harp okullarına aşağıdaki başvuru koşullarını taşıyan erkek ve bayan adaylar başvurabilirler.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre gün ve aya bakılmaksızın en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak (1996 ve sonrası doğumlu) [Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam 21 (yirmibir) dahil daha küçük olmalıdır. Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.],

3. Lise ve dengi okullardan 2017 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016, 2015 yıllarında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),

4. Başvuru için 2017 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na katılmış ve ÖSYM tarafından belirlenen taban puanı (180 ve üzeri) almış olmak, yerleştirme için Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’na katılmış olmak,

5. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

a. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

b. Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

c. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ç. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

d. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkümiyeti bulunmamak,

e. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

6. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

7. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

8. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askeri okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

9. Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında kusuru bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak, gözlerinde şaşılık-renk körlüğü bulunmamak, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb.),

10. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen ve TABLO-2’de yer alan boy-kilo sınırları içinde olmak,

11. Harp Okulları Kanunu ve Harp Okulları Yönetmeliğinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Şartlarını” taşımak,

12. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

13. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

14. Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

15. “Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

16. İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

17. Başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

BİRİNCİ SEÇİM AŞAMALARI

1. Başvuru koşulları bayan ve erkek adaylar için aynıdır. Adayların başvuru işlemlerini tamamlayabilmeleri için 19 Nisan-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Belirtilen internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adaylar seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

2. Adayların YGS puanlarına göre sınavlara çağrılması Birinci Seçim Aşamasıdır. Başvuru yapan adaylar Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (Deniz Harp Okulunda eğitim görecektir) olmak üzere birden fazla tercih yapabileceklerdir.

3. Sınavlara çağrılacak adaylar; başvuruda bulunan adayların tercihleri, okul kontenjanları, ihtiyaç duyulan aday sayısı ve belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Puanına” göre ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. İkinci seçim aşamaları Ankara’da icra edilecektir. Okullara göre çağrı puan türü aşağıdadır.

SINAVLARA ÇAĞRI PUAN TÜRÜ

KHO YGS-1,2 (En yüksek puan) – YGS-4,5,6 (En yüksek puan)

DHO YGS-1,2 (En yüksek puan)

HHO YGS-1,2 (En yüksek puan)

Çağrı yapılacak adayların yaklaşık 2/3’ü YGS 1-2’den, yaklaşık 1/3’ü YGS 4-5-6 puanlarına göre çağrılacaktır.

Sınavlara katılan (YGS 1-2 puanlarından en yüksekten başlayarak) birinci tercihi HHO olan adaylardan (birinci tercihler yeterli olmaz ise diğer tercihlere göre) ÖSU eğitimine katılacak aday sayısının 6 katına kadar aday belirlenerek Psikomotor Testine alınır, başarılı olan adaylardan YGS, FYT, Mülakat ve Sağlık Raporu sonuçlarına göre başarı puanları en yüksek puandan itibaren sıralanarak kontenjan miktarı kadar aday ÖSU’ya gönderilir. Başarılı aday sayısı ÖSU kontenjanının altında kalması durumunda aynı esaslarla Psikomotor testine ilave çağrı yapılacaktır.

4. Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre ve tekrar başvuru imkanı tanınmayacaktır.

5. Adayların başvuru bilgileri, ÖSYM Bşk.lığından alınan bilgiler ile karşılaştırılarak adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecek ve başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları reddedilecektir. Adayın beyan ettiği bilgiler ile ÖSYM Bşk.lığında kayıtlı olan bilgilerde çelişki olması halinde, başvuru süresi içerisinde resmi evrak ile belgelendirilmesi koşuluyla adayın beyanı esas alınacaktır.

6. Başvuruların tamamlanmasından sonra adreslere herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Bu sebeple adayların internet adresinden durumlarını ve yapacakları işlemleri öğrenmeleri gerekmektedir. İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle seçim aşamalarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

7. Adaylar tercih ettiği okullara sıralama puanına (LYS, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat) göre yerleşebileceklerdir.

YERLEŞTİRME PUAN TÜRÜ

KHO LYS MF-4 ve TM-1,2,3 (En yüksek puan)

DHO LYS MF-4

HHO LYS MF-4

8. Belirlenen puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların İkinci Seçim Aşamalarına

çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.

9. Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından ÖSYM tarafından belirlenen taban puanı 180 ve üzeri alanlardan diğer adaylar için belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı taban Puanının” % 90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir.

10. Harp Okulları seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ ayrılmak diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.

11. Harp Okullarına başvurmak isteyen adayların, www.msb.gov.tr internet adresine girerek başvurmak istedikleri harp okul tercihini/tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI

1. Belirlenen Askeri Öğrenci seçim aşamaları baraj puanı/puanları ve üzerinde not alan adayların seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

2. Başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan Askeri Öğrenci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların eksik evrak ile gelmeleri durumunda en kısa zamanda evraklarını tamamlamaları sağlanacak, evraklarını istenen zamanda tamamlayamayan adaylar eleneceklerdir.

4. Harp Okulu ikinci seçim aşamalarında FYT ve mülakattan başarısız olan ve MYO tercihi yapan adaylar, meslek yüksek okulu ikinci seçim aşamalarında da başarısız sayılıp sınavlara çağrılmayacaktır.

5. Seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilan edilen tarih ve saatte, Ankara’da belirlenecek sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. İkinci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecektir. Birinci gün Evrak Kontrol, Ön Fiziki Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Psikomotor (HHO adayları için) ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları yapılacaktır.

6. Harp Okulları ikinci seçim aşamaları şunlardır:

a. Evrak Kontrolü:

Seçim aşamalarına çağrılan adayların, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan kimlikleri ile internette yayımlanan ve seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getirmeleri gereken belgeleri tam olarak getirip getirmedikleri, getirilen belgelerin adayların internet üzerinden başvuru sırasında beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde başvuru koşullarını sağlamadığı tespit edilen adaylar seçim aşamalarına katılamazlar.

b. Ön Fiziki Kontrol :

Aday öğrencilerin TABLO-2’de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülür. Ölçümler mutlaka ayakkabısız ve eşofmanlı yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına katılamazlar. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez.

c. Kişilik Değerlendirme Testi:

Adayların kişilik özelliklerini belirlemek , mülakat aşamasına veri sağlamak amacıyla kullanılır,

eleme yapılmaz. ç. Psikomotor Testi:

(1) Psikomotor Testi Hava Harp Okuluna başvuran adaylar için uygulanacaktır.

(2) Adayların el-ayak-göz koordinasyonu, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal farkındalık, seçici dikkat vb. yeteneklerini ölçmek amacıyla bilgisayar ortamında uygulanır.

(3) Psikomotor testinden bayan ve erkek adaylardan 88 puanın altında alan adaylar elenir. Baraj puanının altında puan alan adaylar başarısız kabul edilerek diğer seçim aşamalarına devam ettirilmezler. Psikomotor testinin itirazı yapılmaz ve her adayın tek giriş hakkı vardır.

(4) Psikomotor testinde aday geçti veya kaldı şeklinde değerlendirilir. Psikomotor testinden alınan puan değerlendirmede kullanılmaz.

d. Fiziki Yeterlilik Testi (FYT):

(1) Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak testler olup, 400 metre koşu, durarak uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks branşlarında yapılır.

(2) Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı, havlu vs.) getirmeleri gerekmektedir. FYT’ye katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. FYT’nin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(3) FYT’de uygulanacak branşlara göre derece ve puanlar TABLO-3’de gösterilmiştir. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler 100 tam puan alacaklardır. FYT’de yapılan 5 branşın 4’ünden en az birer puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Bütün branşlardan alınan toplam puan nihai puan sıralamasında dikkate alınacaktır.

(4) FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilir. Aday ‘0’ puan aldığı her branş için itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletir. (Seçim aşamalarının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz!) FYT’ye itiraz aynı gün içerisinde test bitimine müteakip en fazla 45 dakika sonrasında yapılır. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilir. İtiraz sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

e. Mülakat:

(1) Fiziki Yeterlilik Testinden (Hava Harp Okuluna başvuran adaylar FYT ve Psikomotor testi) sonra adaylar mülakat komisyonlarına sevk edilir.

(2) Adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

(3) Mülakat komisyonu tarafından, görüşme yoluyla adayın; gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçe’yi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmaması değerlendirilmektedir.

(4) Komisyon üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve yüz tam puan üzerinden değerlendirmektedir. Belirlenen baraj puanının altında puan alan adaylar müteakip sürece devam ettirilmez. Mülakat komisyonu kararları kesindir. Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Mülakat, 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

f. Sağlık Muayenesi:

(1) Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak amacıyla, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek engelli sağlık raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilmektedir.

(2) HHO’na müracaat eden adaylar “Askeri öğrenci olur, uçucu yetiştirmeye elverişlidir.” sağlık raporunu almak üzere sevk edilir.

g. Öğrenci Seçme Uçuşu (ÖSU):

(1) HHO’ya başvuran adaylardan YGS, FYT ve Mülakat notları ve Sağlık Raporu sonuçları esas alınarak yapılacak değerlendirmeye göre ÖSU kontenjanına girenler için uygulanacaktır.

(2) Önceki seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylardan ÖSU kontenjanına girenler, Hv.K.K.lığının belirleyeceği tarih ve hava meydanlarında Öğrenci Seçme Uçuşu (ÖSU)’na tabi tutulurlar. Öğrenci Seçme Uçuşları yalnız uçuş kriterine göre icra edilir. Başarısız olan adaylar elenir.

(3) Adayların hangi tarihte, nerede ÖSU’ya katılacağı Hava Harp Okulu tarafından adaylara duyurulacaktır. ÖSU süresince adayların kalacak yer ve yemek ihtiyaçları ile uçuş kıyafetleri Hava Harp Okulu tarafından ücretsiz karşılanacaktır.

ğ. İntibak Eğitimi:

(1) İntibak eğitimi, adayların hazırlık ve 1’inci sınıf ayrımı yapılmış olarak Harp Okulu intibak eğitim programına uygun olarak yürütülür. Eğitim sürecinde Harp Okulları Yönetmeliği çerçevesinde Harbiyelide olması gereken tüm özellikler aranır.

(2) Bu eğitim süresince adayların giyecek, yiyecek ve yatacak yer ihtiyaçları Harp Okulu K.lıkları tarafından karşılanmaktadır.

(3) İntibak eğitimi esnasında askerliğe uyum sağlayamayacakları değerlendirilen adaylar, Harp Okulu öğrencisi olma hakkını kaybederler. Başarılı olanlar eğitim sonunda törenle yemin ederek, Harp Okulu öğrencisi olurlar.

h. Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması :

(1) Daha önceki seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracığı ile arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması yapılacaktır.

(2) Arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya d a sakıncalı halleri bulunan adaylar Harp Okullarına kabul edilmeyecektir.

(3) Adaylar Harp Okuluna kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların okulla ilişiği kesilir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

1. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylara ait, fiziki yeterlilik testleri ve mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile LYS türlerinde aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulan “Aday Sıralama Puanları” tespit edilecektir. İkinci Seçim Aşaması sonuçları, LYS sonuçlarının açıklanmasını müteakip www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.

2. Aday Sıralama Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar Harp Okullarında yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip Harp Okulu eğitim ve öğrenimine başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler ikinci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte www.msb.gov.tradresinde ilan edilecektir.

3. Başvuru şartlarında belirlenen puan türlerine göre adayların LYS Puanı, FYT ve Mülakat puanları esas alınarak Aday Sıralama Puanları hesaplanacaktır. Adaylar tercihlerine göre kontenjan sayıları dikkate alınarak harp okullarına yerleştirilecektir. HHO’na ÖSU’da başarılı olup, kontenjana giren adaylar yerleştirilecektir. ÖSU’dan elenip KHO ve DHO tercihleri bulunan adaylar kontenjanlara girmeleri halinde ilgili okullara yerleştirilecektir.

4. , Seçim aşamalarında başarılı olan şehit, malul gazi ve muharip gazi çocukları 2017 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na katılmış ve ÖSYM tarafından belirlenen taban puanı (180 ve üzeri) almış olanlar, yerleştirme için Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’na katılmış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5’i kadarı harp okullarına kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.

5. Sınavlarda başarılı olmuş adaylardan harp okulu bölümlerine alınacak kontenjan sayısı kadar aday yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir. Seçim aşamalarına katılıp başarılı olmak (ÖSU dahil) adayın yerleştirmeye hak kazandığı anlamına gelmez.

6. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Harp Okulu 1’inci Sınıf ve Hazırlık (İngilizce) Sınıfında

eğitim görmek üzere temin edilen öğrenciler intibak eğitimi başlangıcında Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından İngilizce Seviye Tespit Sınavına tabi tutulacak ve yapılacak sıralamaya ve kontenjanlara göre idarenin ihtiyaçları esas alınarak adaylar birinci sınıf ve hazırlık sınıfı olarak belirlenecektir.

7. Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili tüm duyuru, açıklamalar ve değişiklikler zamanı geldikçe internet sitemizde (www.msb.gov.tr) yayımlanacaktır. İnternet sitemizden duyuru ve açıklamaları takip etmeniz faydanıza olacaktır.

UYARILAR

1. İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili hanelerin doldurma talimatına uygun olarak doldurulmaması ve bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, yapılan başvurunun ve formun eksiksiz olarak tamamlanmasına dair işlemin sonuçlandırılmaması, başvuru için belirlenen tarihler arasında başvuru yapılmaması, başvurunun internet haricinde posta/kargo vb. ile yapılması ve yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığının belirlenmesi durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

2. Başvuru ve giriş koşullarını taşımayanlar, başvuru ve giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması olumsuz çıkan öğrenciler, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (okula kayıt yaptırmış olsalar bile) okul ile ilişikleri derhal kesilir ve gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.

3. Yapılacak eksik veya hatalı bilgi girişi nedeniyle doğacak sonuçların tüm sorumluluğu adaylara ait olacaktır.

4. Adaylar bilgilendirme işlemlerini www.msb.gov.tr internet adresinden takip edeceklerdir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince, www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

5. Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; bu başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarından emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

6. İntibak eğitimi öncesi ve esnasında asil adayların yerine yedeklerin çağrılabilmesi için aradaki zaman kısa olduğundan, iletişim aracı olarak cep telefonu kullanılacaktır. Dolayısıyla, adayların kendilerine ulaşılabilecek en doğru cep telefonu numaralarını başvuru formunda belirtmeleri, cep telefonu ve adres değişikliklerini en kısa sürede bildirmeleri son derece önemlidir.

7. Nedeni ne olursa olsun, kendisine bildirilen tarih ve saatte seçim aşamalarına, sağlık muayenelerine, kayıt işlemlerine gelmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılır ve işlemleri iptal edilir.

8. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı

Telefon : (0312) 562 05 43

Kara Harp Okulu Komutanlığı

Telefon : (0312) 419 75 58

Deniz Harp Okulu Komutanlığı

Telefon : (0216) 395 26 30 (Dahili : 2500)

Hava Harp Okulu Komutanlığı

Telefon : (0 212) 663 28 30 – (0 212) 663 24 90

TABLOLAR

TABLO-1

FAALİYET TAKVİMİ*

S.Nu.Faaliyet AdıYeriTarihi*
1.Başvuruların Alınmasıİnternet

(www.msb.gov.tr)

19 Nisan-25 Mayıs

2017

2.Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlanıİnternet ve Adayların Belirlediği İletişim Araçları12 Haziran 2017
3.İkinci Seçim Aşamaları (FYT-Mülakat)Ankara19 Haziran- 18 Temmuz 2017
4.Öğrenci Seçme Uçuşu (ÖSU)Hv.K.K.lığının belirleyeceği tarih ve hava meydanlarında28 Haziran- 30 Ağustos 2017
5.Asil ve Yedek Adayların Açıklanmasıİnternet ve Adayların Belirlediği İletişim Araçları25 Temmuz 2017 sonrası***
6.Kazanan Adayların Ön Kayıt İşlemi**07-11 Ağustos

2017***

7.Eksik Kontenjan İçin Çağrı Yapılması14Ağustos-10 Eylül 2017***
8.Yemin Töreni ve 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı AçılışıEylül/Ekim 2017

* Milli Savunma Bakanlığı, belirlenen usul, esaslar ve faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

** İntibak eğitimleri, kazanan adayların ön kayıt işlemlerini müteakip MSÜ tarafından planlanan tarihlerde icra edilecektir.

*** Hava Harp Okulu asil-yedek listesi ve kayıt tarihleri ÖSU eğitimi sonuçlarına müteakip yayınlanacaktır.

TABLO-2

16 YAŞ GRUBUNDA ARANILACAK BOY- KİLO STANDARTLARI
BAYAN ÖĞRENCİLER İÇİNERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN
BOY

ALT SINIR (cm)

KİLO

ALT SINIR (kg)

KİLO

ÜST SINIR (kg)

BOY

ALT SINIR (cm)

KİLO

ALT SINIR (kg)

KİLO

ÜST SINIR (kg)

14942531584559
15042541594660
15143541604760
15243551614761
15344561624862
15444561634862
15545571644963
15645581655063
15745591665064
15846601675165
15946601685166
16047611695267
16147621705368
16248621715369
16348631725470
16449641735471
16549651745571
16650661755672
16751671765773
16851671775774
16952681785875
17052691795976
17153701805977
1816078
1826079
1836179
1846280
1856281
BAYAN ÖĞRENCİLER İÇİNERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN
BOY

ALT SINIR (cm)

KİLO

ALT SINIR (kg)

KİLO

ÜST SINIR (kg)

BOY

ALT SINIR (cm)

KİLO

ALT SINIR (kg)

KİLO

ÜST SINIR (kg)

14943531625062
15043541635163
15144541645164
15244551655265
15344561665266
15445561675366
15545571685467
15646581695468
15746591705569
15847601715670
15948601725671
16048611735771
16149621745872
16249621755873
16350631765974
16451641776075
16551651786075
16652661796176
16753671806277
16853681816278
16954681826379
17054691836480
17155701846481
17256711856582
1866683
BAYANÖĞRENCİLER İÇİNERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN
BOY

ALT SINIR (cm)

KİLO

ALT SINIR (kg)

KİLO

ÜST SINIR (kg)

BOY

ALT SINIR (cm)

KİLO

ALT SINIR (kg)

KİLO

ÜST SINIR (kg)

15244561635163
15344561645164
15445571655265
15545581665266
15646581675367
15746591685467
15847601695468
15948601705569
16048611715670
16149621725671
16249631735771
16350631745872
16451641755873
16551651765974
16652661776075
16753671786075
16853681796176
16954681806277
17054691816278
17155701826379
17256711836480
17356711846481
17457721856582
1866683
1876684
BAYANÖĞRENCİLER İÇİNERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN
BOY

ALT SINIR (cm)

KİLO

ALT SINIR (kg)

KİLO

ÜST SINIR (kg)

BOY

ALT SINIR (cm)

KİLO

ALT SINIR (kg)

KİLO

ÜST SINIR (kg)

15344601645172
15445611655272
15545621665272
15646631675373
15746631685473
15847651695474
15948651705575
16048661715676
16149671725677
16249681735778
16350691745879
16451691755880
16551701765981
16652701776081
16753711786082
16853731796183
16954741806284
17054751816285
17155751826386
17256761836487
17356771846488
17457781856589
17558791866690
17658801876691
17759811886792
17860821896893
17960831906994
18061841917095
18162851927096
18262861937197
18363871947298
18464881957299
185648819673100
186658919774101
187669019875102
188679119975103
189679220076104
190689320177105
191699420278106
192709520378107
193709620479108
194719720580109
195729820681110
196729920781111
1977310020882112
1987410120983114
1997510221084115
20076104
20176105
20277106
20378107
20479108
20579109
20680110
20781111
20882112
20983113
21083114

2. HAVA HARP OKULUNA ALINACAK ÖĞRENCİLERDE ARANILACAK BOY-KİLO STANDARTLARI

Erkek Adaylar İçin Boy ve Ağırlık Sınırları
Boy (cm)Ağırlık Alt Sınırı (kg)Ağırlık Üst Sınırı (kg)
1655272
1665272
1675373
1685473
1695474
1705575
1715676
1725677
1735778
1745879
1755880
1765981
1776081
1786082
1796183
1806284
1816285
1826386
1836487
1846488
1856589
1866690
1876691
1886792
1896893
1906994
Bayan Adaylar İçin Boy ve Ağırlık Sınırları
Boy (cm)Ağırlık Alt Sınırı (kg)Ağırlık Üst Sınırı (kg)
1655170
1665270
1675371
1685373
1695474
1705475
1715576
1725676
1735677
1745778
1755879
1765880
1775981
1786082
1796083
1806184
1816285
1826286
1836387
1846488
1856488
1866589
1876690
1886791
1896792
1906893

TABLO-3

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU

ERKEK ASKERİ ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN

BARFİKSTE KOL ÇEKMEDURARAK UZUN ATLAMABASKETBOL

TOPU

FIRLATMA

MEKİK (1 dk)400 M. KOŞU
Tekrar

Sayısı

PuanMesafe

(cm)

PuanMesafe

(m)

PuanTekrar

Sayısı

PuanSüre

(sn)

Puan
0016408,5019001:250
11165-17419120-21101:24-01:192
22175-17929,5222-23201:184
33180-184310324-25301:176
44185-189410,5426-27401:168
55190-191511528-29501:1510
66192-193611,5630-31601:1412
77194-195712732-33701:1314
88196-197812,5834-35801:1216
99198-199913936-37901:1118
1010200-2011013,51038-391001:1020
1111202-20311141140-411101:0922
1212204-2051214,51242-431201:0824
1313206-20713151344-451301:0726
1414208-2091415,51446-471401:0628
1515210151615481501:0530
01:0432
01:0334
01:0236
01:0138
01:0040

AÇIKLAMALAR :

1. FYT’de 4 branştan en az birer puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Aday puan alamadığı branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.

2. Adayın aldığı puanların toplamı FYT puanını oluşturur.

BAYAN ASKERİ ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN

BARFİKSTE AÇIK TUTUŞTA BEKLEMEDURARAK UZUN ATLAMABASKETBOL

TOPU

FIRLATMA

MEKİK (1 dk)400 m. KOŞU
Süre

(sn)

PuanMesafe

(cm)

PuanMesafe

(m)

PuanTekrar

Sayısı

PuanSüre

(sn)

Puan
00:29014905,5014001:400
00:30-00:351150-15416115101:392
00:36-00:402155-15926,5216-17201:384
00:41-00:423160-16437318-19301:376
00:43-00:444165-16947,5420-21401:368
00:45-00:465170-17258522-23501:3510
00:47-00:486173-17568,5624-25601:3412
00:49-00:507176-17879726-27701:3314
00:51-00:52817989,5828-29801:3216
00:53-00:549180910930-31901:3118
00:55-00:56101811010,51032-331001:3020
00:57-00:581118211111134-351101:2922
00:59-01:00121831211,51236-371201:2824
01:01-01:021318413121338-391301:2726
01:03-01:04141851412,51440-411401:2628
01:0515186151315421501:2530
01:2432
01:2334
01:2236
01:2138
01:2040

Milli Savunma Üniversitesi tarafından yayınlanan harp okullarına öğrenci alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, milli savunma üniversitesi konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan milli savunma üniversitesi duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.