Darbe teşebbüsünün ardından, benzeri olayların tekrar yaşanmaması amacıyla çeşitli önlemler alındı. Bunlardan bir tanesi de askeri okulların kapatılması oldu. Bunların yerine de Milli Savunma Üniversitesi kurulması kararı alındı ve karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Milli Savunma Üniversitesi, üniversite tercihlerinin yapıldığı şu günlerde öğrencilerin merak ettiği konuların başında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi nerede, hangi ilde kurulacak? Milli Savunma Üniversitesi kaç puanla öğrenci alacak? Başvurular nasıl yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi başvuru şartları neler olacak? Hepsi haberimiz devamında yer alıyor.

Milli Savunma Üniversitesi Başvuru Şartları Neler?

Milli Savunma Üniversitesi hakkında çok sayıda merak edilen konu yer alıyor. Bunlardan bir tanesi de başvuru şartları.  Sizlere güncel olarak en son yayınlanan ilan kapsamında Milli Savunma Üniversitesi tarafından yayınlanan astsubay meslek yüksekokulları bünyesine öğrenci alımından istenen başvuru şartlarını verdik. • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre gün ve aya bakılmaksızın en fazla 22 (yirmiiki) yaşında olmak [Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam 22 (yirmiiki) dahil daha küçük olmalıdır. Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.],
 • Başvuru için  Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na katılmış ve ÖSYM tarafından belirlenen taban puanı (150 ve üzeri) almış olmak, (Bando MYO’na müracaat edecek adaylardan Konservatuvar liselerinin müzik bölümü için YGS giriş şartı aranmaz. Diğer lise bölümleri için YGS puanları esas alınır.)
 • Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
 1.  Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
 2. Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,
 3. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
 4. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,
 5. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkümiyeti bulunmamak,
 6. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 • Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
 • “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askeri okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
 • Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında kusuru bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak, gözlerinde şaşılık-renk körlüğü bulunmamak, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb.),
 • Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak,
 • Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),
 • Meslek Yüksek Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
 • “Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
 • İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,
 • “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen ve TABLO-2’de yer alan boy-kilo sınırları içinde olmak,
 • Başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.

Yine güncel başvuru şartlarını yayınlamış olduğumuz ilanlardan detaylı olarak takip edebilirsiniz.

Milli Savunma Üniversitesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin TIKLAYIN


DİĞER MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, milli savunma üniversitesi konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan milli savunma üniversitesi duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.