Milli Savunma Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı ilanı kapsamında boyacı, elektronikçi, hatçı ve onarımcı, kalıpçı, kimya teknisyeni, marangoz, tornacı, uçak gövde bakım ve onarımcısı, dökümcü, motorcu, laborant, tank makinisti, montajcı, honlamacı, kaportacı gibi çok sayıda kadro ve pozisyon bulunmaktadır. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Milli Savunma Bakanlığı İşçi Alımı İlanı 2018

Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri iş yerlerinde Kamu kurum ve Kuruluşlarına İsçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli isçi alınacaktır.İSÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 • 18 yasını tamamlamış olmak.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karsı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karsı suçlar, milli savunmaya karsı suçlar, Devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 • Her aday, İSKUR’da yayımlanan listede bir iş yeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilir.
 • İSKUR da ilan edilen is gücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.
 • 2016 KPSS sınavına girmiş olmak ve lise mezunları için P94 puan türü, önlisans mezunları için P93 türü itibariyle en az 60 puan almış olmak.
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırabilecektir.
 • Yapılacak sınavdan sonra başarılı olan adaylardan “ise alınacağı meslek kolunda” istihdamında sakınca bulunmadığına dair SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından temin edilecek “çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu” istenecektir.
 • Yapılan başvurularda kişilerin nüfuslarında kayıtlı oldukları “Adres Kayıt Sistemindeki” adresleri dikkate alınacaktır.
 • İSKUR’da ilan edilecek nihai listede yer alan adaylar sözlü (adayın mesleki bilgi ve becerisi ölçülmesi maksadıyla uygulama içerikli yapılacaktır.) sınava katılmak için adreslerine gönderilecek tebligatta belirtilen tarihler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, TCKN yazılı olduğu adli sicil kaydı, öğrenim belgesi, askerlik durum belgesi, 2016 KPSS sonuç belgesi evraklar ile iş yerlerince istenecek diğer belgeler sınav yapılacak iş yerine teslim edilecektir. İstenilen belgeleri teslim edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
 • Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı notunun belirlenmesinde; KPSS puanının %70’i, sözlü/uygulamalı puanın %30’u alınmak suretiyle basarı sırası belirlenecektir.
 • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karsı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

Hangi kadro ve pozisyonlarda, hangi illerimizde alımların gerçekleştirileceğini BURADA  yer almakta olan ilanın tam metnine ulaşarak öğrenebilirsiniz. Bu yazımızda MSB yani Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan işçi alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca bakanlık tarafından yayınlanan tüm ilanlara Milli Savunma Bakanlığı iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER İŞÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, işçi alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan işçi alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.