Seçilen her milletvekilinin, milletvekilliği görevinin bitmesinin ardından milletvekili emekli aylığı almaya başladığı düşünülmektedir. Oysa bu tamamen yanlış bir bilgidir. Milletvekilleri de diğer çalışanlar gibi hizmet yılı ve yaş koşuluna bağlıdırlar.

Örnek vermek gerekirse bir milletvekili, diğer memurlarda olduğu gibi,  • 8 Eylül 1999’dan önce hizmeti var ise kadın 20, erkek 25 hizmet yılı ve kademeli yaş grubu,
  • 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa çalışanların; 25 yıl fiili hizmet ve kadın 58, erkek 60 yaş şartını doldurmaları,
  • 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa çalışanların ise kadın 58, erkek 60 yaş şartı ve 9000 bin gün prim şartını doldurmaları,

gerekmektedir.

Kısaca halk arasında bilindiği gibi bir milletvekilinin emekli olabilmesi için sadece seçilmesi yeterli değildir. Bunun yanında milletvekillerinin, cumhurbaşkanı ödeneği üzerinden emekli aylığı almaya hak kazanması için en az 2 sene milletvekili olarak görev almış olmaları gerekmektedir. En az 2 yıl milletvekili olanlar, milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra başka bir işte çalıştıklarında, emeklilik primlerini milletvekili ek göstergesi üzerinden yatırarak, yaş+hizmet koşullarını taşıdığı tarihte, emekli olabilir. Bu uygulama bürokratlarda da bu şekildedir. Örneğin bir bürokrat, genel müdür olduğunda, eğer 2 yıl görev yaptıktan sonra genel müdürlükten ayrılırsa, genel müdür ek gösterge primini kendisi karşılayarak, genel müdürlük ek göstergesi üzerinden emekli olabilir.

Milletvekillerinin ve Dışarıdan Atanan Bakanların Emeklilik Koşulları nasıldır?

Milletvekilleri ve Dışarıdan Atanan Bakanlar 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı iştirakçisi veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı, yani aynı şekilde yine iştirakçi olmaktadırlar. (5434 sayılı Kanun Madde 12; 5510 sayılı Kanun Madde 4)

Milletvekilleri ve Dışarıdan Atanan Bakanlar diğer memurlar gibi mutlaka hizmet + yaş = EMEKLİLİK koşulunu taşımaları gerekmektedir.

Milletvekilleri ve Dışarıdan Atanan Bakanlar diğer memurlarda olduğu gibi hizmet ve yaş şartını doldurmamışlarsa emekli aylığı alamazlar. Yani Milletvekili seçildikten veya dışarıdan bakanlığa atandıktan sonra şayet hizmet ve yaş koşulu yerine getirilmemişse aylık bağlanması söz konusu olmaz.

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaları var ise Kadın ise 20, Erkek ise 25 hizmet yıllarını ve 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Geçici Madde 205 hükmünde belirlenmiş olan yaş gruplarını da doldurmaları gerekmektedir. (5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205)

8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa çalışmaları olanların ise Kadın ise 58, Erkek ise 60 yaşını doldurmaları ve Kadın ve Erkek fark etmeden her ikisi için de 25 yıl hizmetlerinin olması gerekmektedir. (5434 sayılı Kanun Madde 39)

Şayet 15 yıl ve 61 yaşlarını doldurmaları halinde de emekli aylığı bağlanması mümkün olmaktadır. (5434 sayılı Kanun Madde 39)

Emekli olmayan Milletvekilleri ve Dışarıdan Atanan Bakanların görev aylıklarından tüm memurlarda olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumuna sigorta primi kesintisi yapılmaktadır. (5434 sayılı Kanun Madde 14; 5510 sayılı Kanun Madde 80, 81)

Milletvekilliğinde diğer memurlarda olduğu gibi 65 yaş koşulu veya yaş haddi bulunmamaktadır. (5434 sayılı Kanun Madde 40; 3671 sayılı Kanun)

Ayrıca, 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa çalışan ve daha sonra Milletvekili olanların emeklilik hizmet ve yaş koşullarında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 28 hükümleri uygulanmaktadır. Buna göre, Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün prim yatırılmış sürelerinin olması gerekiyor. Ayrıca Kadın ise 58 yaşını, erkek ise 60 yaşını belirli tarihlerde dolduracak olanlar için de kademeli yaş grupları artırılmıştır. 01.01.2048 tarihinden itibaren kadın ve erkek için yaş grubu 65 olarak belirlenmiştir. (5510 sayılı Kanun Madde 28)

Milletvekilliği görevi sona ermiş olanların, tekrardan seçilememeleri halinde herhangi bir statüde (Bağ-Kur veya SSK) çalışsalar dahi yine Milletvekilliği primlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek suretiyle, hizmet sürelerini tamamlama durumları bulunmaktadır. Bu durum, isteğe bağlı iştirakçilik ve ilgisinin devam ettirilmesine yönelik düzenlemelerle benzer bir durumu ortaya çıkarmaktadır. (5434 sayılı Kanun Ek Madde 76; 5510 sayılı Kanun EK Madde 7)

Ayrıca Milletvekilleri ve Dışarıdan Atanan Bakanlar için fiili hizmet süresi zammı bulunduğundan yaş gruplarından indirilmektedir. (3671 sayılı Kanun; 5510 sayılı Kanun Madde 40)15 yıla kadar hizmet borçlanıp emeklilik hizmet sürelerini tamamlayabilmektedirler. (5434 sayılı Kanun Ek Madde 31)

Milletvekillerinde değişik statülerde çalışan memurlarda olduğu gibi son yedi yıl içerisindeki hizmetin ağırlığına göre aylık bağlanacak statü yönüyle bir tespit yapılmamıştır. Milletvekilliği seçildiği andan itibaren her durumda Milletvekili olarak 5434 sayılı Kanuna veya geniş anlamda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı olarak aylık bağlanması durumu söz konusudur. (2829 sayılı Kanun Madde 8; 5510 sayılı Kanun Madde 53)

Dışarıdan Atanan Bakanlar da Milletvekillerinin sahip olduğu tüm haklara sahip olmaktadırlar. Sosyal Güvenlikleri de aynı olmaktadır. (3055 sayılı Kanun; 5510 sayılı Kanun Madde 43)

Emekli olduktan sonra Milletvekili seçilmiş olanlar veya Dışarıdan Bakanlığa atananlar, emekli aylıklarından vazgeçerek 5434 sayılı Kanuna veya geniş anlamı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı olabilmektedirler. Sigortalı olmak istemezlerse emekli aylıklarını alırlar. (5335 sayılı Kanun Madde 30)

Milletvekili aylıkları Cumhurbaşkanlığı aylık ödeneği üzerinden ödenmektedir. Aylık ödenek üzerinden ödenmesi için mutlak surette Milletvekilliği görevini en az 2 yıl süre ile yapmaları gerekmektedir. İki yıl süre ile Milletvekilliği yapmış olanlara Cumhurbaşkanı aylık ödeneğinin % 45 i üzerinde aylık ödenmektedir. Milletvekilleri bu aylıklarını, yine Milletvekilliği görev aylıkları ile birlikte alabilmektedirler. Cumhurbaşkanı aylık ödeneği üzerinden Milletvekillerinin emekli aylıkları 8190 TL. olmaktadır. 25 inci dönemde ilk defa Milletvekili seçilmiş olanlardan şayet 1 Kasımda yapılacak seçimlerde Milletvekili olamamaları durumunda, en az 2 yıl süre ile Milletvekilliği görevini yapma koşulunu yerine getiremedikleri için Cumhurbaşkanı aylık ödeneği üzerinden emekli aylığı alamayacaklardır. (5510 sayılı Kanun Madde 43, Geçici Madde 38)

Dışarıdan atanan bakanlarda ise durum farklıdır. Dışarıdan atanan Bakanın şayet daha önce hiç en az 2 yıl süre ile Milletvekilliği görevi veya en az 2 yıl süre ile dışarıdan atanan bakanlık görevi ile birlikte milletvekilliği görevi yok ise bunlar Cumhurbaşkanı aylık ödeneği üzerinden aylık alamıyorlar. Sadece Dışarıdan Atanan Bakanlık görevi üzerinden hesap edilen emekli aylıklarını alabiliyorlar. Dolayısıyla Dışarıdan atanan Bakanlar kısa süreli olarak bu görevi yaptıkları için, en az 2 yıl süre ile Milletvekilliği yapmış olanların emekli aylık tutarlarını, yani Cumhurbaşkanı aylık ödeneğine endekslenme sonucu ortaya çıkan 8190 TL.yi alamayacaklardır. (5510 sayılı Kanun Madde 43, Geçici Madde 38)


DİĞER MİLLETVEKİLİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, milletvekili konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan milletvekili duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.