Milletvekili Kimdir? Kimlere Milletvekili Denir?

Milletvekili ya da diğer isimleri ile parlamenter veya mebus, bir parlamentoda oy verenleri temsil eden kişilere denilmektedir. Farklı ülkelerde bikameral sistem gereği, parlamento üyelerine farklı isimler verilmektedir. Örneğin senato sisteminde seçilen kişi, senatör olarak adlandırılabilmektedir. Milletvekili bağımsız olabileceği gibi sıkça görüldüğü üzere bir siyasi partiye bağlı da olabilmektedirler. Ülkemizde ilkokul mezunu olan 25 yaşını doldurmuş, askerlik ilişkisi bulunmayan her Türk milletvekili seçilebilmektedir.

Ülkemizde milletvekillerinin görevlerini icra ettikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yani TBMM‘de 550 adet milletvekili bulunmaktadır. Son yapılan seçimlerde 1 adet bağımsız milletvekili çıkmıştır. Diğer 549 milletvekili bahsettiğimiz gibi herhangi bir siyasi partiye bağlıdır.  Yine son dönem genel seçimlerinde 81 kadın milletvekili ve 469 erkek milletvekili meclise girmeyi başarmıştır.Milletvekili Yemini

Milletvekilleri seçilmelerinin ardından görevlerini icra etmeye başlamadan önce Meclis kürsüsünde yemin etmeleri gerekmektedir. Buna milletvekili yemini denir. Milletvekili yemini metni aşağıdaki gibidir.

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim”

Milletvekili Görevleri Nelerdir?

Anayasamızda milletvekili görevleri ya da yetkileri diye bir bölüm bulunmamaktadır. Ancak milletvekili görevleri ve yetkileri meclisin görev ve yetkileri bölümünde detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Milletvekillerinin temel vazifeleri ve yetkileri şunlardır:

  • Kanun koymak, değiştirmek veya kaldırmak.
  • Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek.
  • Bakanlar Kuruluna belli bazı konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.
  • Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.
  • Para basılmasına karar vermek.
  • Savaş ilanına karar vermek.
  • Milletler arası antlaşmaların onaylanmasını onaylamak.
  • TBMM’nin üye tamsayısının beşte üçlük çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek.
  • Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

Milletvekili Dokunulmazlığı Nedir?

Milletvekilleri seçilmelerinin ardından dokunulmazlığa sahip olmaktadırlar. Yasama dokunulmazlığı dediğimiz bu hak milletvekillerine, görevlerini herhangi bir baskı altında kalmadan rahat bir biçimde icra etmelerini sağlamak amacıyla verilir. Yasama dokunulmazlığı daimi ve geçici olmak üzere iki çeşittir. Milletvekilleri meclis çalışmaları sırasında oy ve sözlerinden hiçbir zaman sorumlu tutulamazlar. Bu dokunulmazlıkları milletvekili görevleri sona erdikten sonra da devam etmektedir. Geçici dokunulmazlık ise milletvekillerini sadece vekil oldukları dönemde koruyan fakat vekilliği sona erdikten sonra kaldırılan dokunulmazlıktır.

Milletvekili Kaç Yılda Bir Seçilir?

Türkiye’de milletvekili seçimleri 2007 referandumundan önce beş senede bir yapılmaktaydı ancak 2007 referandumundan sonra bu süre 4 yılda bir olarak güncellenmiştir. Yani TBMM üyelerini yani milletvekillerini seçmek için vatandaşlar 4 senede bir seçim yapmaktadır.

Milletvekili Üst Üste Kaç Dönem Seçilebilir?

Milletvekilleri gerekli şartları sağladıkları ve seçimlerde gerekli oy oranına ulaştıkları taktirde görevlerini icra etmeleri için herhangi bir engel Yasalarımızda tanınmamıştır. Ancak bazı parti iç tüzüklerinde milletvekillerinin en fazla kaç dönem seçileceklerine dair ibareler konulmuştur. Örneğin AKP‘den aday olmuş bir kişi en fazla 3 dönem milletvekilliği yapabiliyorken, HDP‘de bu süre 2 dönemdir. Bir sonraki yazımızda”Milletvekilleri ne kadar maaş alıyorlar?” haberimizi de okuyabilirsiniz.


DİĞER MİLLETVEKİLİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, milletvekili konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan milletvekili duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.