Mersin Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Mersin Üniversitesi ilan kapsamında hemşire, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli alımı yapacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere yazımız devamından ulaşabilirsiniz.

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 2016 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.UNVANIADETÖĞR.

DURUMU

ARANILAN ÖZEL NİTELİKLERGİDERLERİN

KARŞILANACAĞI

YER

Hemşire3LisansFakülte ve Yüksekokullarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak.Döner Sermaye Gelirleri
Hemşire150LisansFakülte ve Yüksekokullarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık

Teknikeri

15ÖnlisansTıbbi Laboratuvar Teknikleri programından mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık

Teknikeri

1ÖnlisansPataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri programlarının birinden mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık

Teknikeri

4ÖnlisansAnestezi, Anestezi Teknikerliği programlarının birinden mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık

Teknikeri

7ÖnlisansTıbbi Görüntüleme Teknikleri programından mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık

Teknikeri

4ÖnlisansRadyoterapi veya Nükleer Tıp Teknikleri programlarının birinden mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık

Teknikeri

3ÖnlisansElektronörofizyoloji programından mezun olmakÖzel Bütçe Gelirleri
Sağlık

Teknikeri

2ÖnlisansOdyometri programından mezun olmakÖzel Bütçe Gelirleri
Sağlık

Teknikeri

1ÖnlisansOrtopedik Protez ve Ortez programından mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık

Teknikeri

1ÖnlisansOtopsi Yardımcılığı programından mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık

Teknikeri

1ÖnlisansPerfüzyon Teknikleri programından mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Diğer Sağlık Personeli2ÖnlisansTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Diğer Sağlık Personeli1Sağlık

Meslek

Lisesi

Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri

Başvuru şartları nelerdir?

 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.
 • Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, Sağlık Meslek Lisesi mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 • İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte giderleri;

Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacaklar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ,

Özel Bütçe Gelirlerinden karşılanacaklar Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine ,

şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen hüküm uyarınca, sözleşmeli(4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeler inin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

 • Başvuru formu (Başvuru Formu İçin Tıklayınız)
 • 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
 • Diploma Fotokopisi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) (Her bir form tek sayfa olacak şekilde ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır. (Form İçin Tıklatınız)

BİLGİ İÇİN

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Tel: 0324 241 0085-86 Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği

 • Tel: 0324 241 00 00 (Dahili 21062 / 21064)
 • İlanın Yayımlandığı Gazete : Hürriyet Gazetesi
 • İlanın Yayımlandığı Tarih : 19.04.2018
 • Son Başvuru Tarihi : 03.05.2018 Mesai Bitimi

Bu yazımızda Mersin Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.