Mersin Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Mersin Üniversitesi ilan kapsamında hemşire, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli alımı yapacaktır. Toplam 67 personel istihdam edilecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

Mersin Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2019

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 2018KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır. Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, Sağlık Meslek Lisesi mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “sözleşmeli(4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır.

İstenilen Belgeler:

  • Başvuru formu (Üniversitemiz Web Sayfasından Ulaşabilirsiniz)
  • 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
  •  Diploma Fotokopisi
  • Kimlik Fotokopisi
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) (Her bir form tek sayfa olacak şekilde ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır. (Üniversitemiz Web Sayfasından Ulaşabilirsiniz)

İLETİŞİM www.mersin.edu.tr [email protected]

UNVANIADETÖĞR.

DURUMU

ARANILAN ÖZEL NİTELİKLERGİDERLERİN KARŞ. YER
Hemşire5Lisans– Fakülte ve Yüksekokullarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak.Döner Sermaye Gelirleri
Hemşire28Lisans– Fakülte ve Yüksekokullarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Hemşire5Meslek

Lisesi

– Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık

Teknikeri

5Önlisans– Anestezi, Anestezi Teknikerliği

programlarının birinden mezun olmak.

Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık

Teknikeri

3Önlisans– Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık

Teknikeri

3Önlisans– Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak.

– En az 1 (bir) yıl Üniversite Hastanesinde çalıştığını ve özellikli

tomografi tetkiklerini çektiğini belgelemek;

Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık

Teknikeri

2Önlisans– Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak.

– En az 1 (bir) yıl Üniversite Hastanesinde çalıştığını ve özellikli MR

tetkiklerini çektiğini belgelemek;

Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık

Teknikeri

9Önlisans– Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programından mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık

Teknikeri

1Önlisans– Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programından mezun olmak.

– En az 1 (bir) yıl Üniversite Hastanesinde çalışmış olmak.

– GRP Sentez Modülü ve HPL cihazları konusunda kullanıcı eğitimi almak ve bunları belgelemek.

Özel Bütçe Gelirleri
Sağlık

Teknikeri

1Önlisans– Odyometri programından mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Diğer Sağlık Personeli1Lisans– Psikoloji lisans programından mezun olmak.

– Çocuk testleri konusunda eğitim almış olmak.

– Pedogojik Formasyon konusunda eğitim almış olmak ve bunları belgelemek.

Özel Bütçe Gelirleri
Diğer Sağlık Personeli2Önlisans– Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olmak.Özel Bütçe Gelirleri
Diğer Sağlık Personeli1Önlisans– Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım programlarının birinden mezun olmak.

– En az 1(bir) yıl Üniversite Hastanesinde çalışmış olmak.

– EEG eğitim almış olmak ve bunları

belgelemek.

Özel Bütçe Gelirleri
Diğer Sağlık Personeli1Lisans– Fizik, Fizik Mühendisliği ya da Nükleer Enerji Mühendisliği mezunu olmak.

– Sağlık Fiziği Alanında Yüksek Lisans

yapmış olmak.

Özel Bütçe Gelirleri

Bu yazımızda Mersin Üniversitesi tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında detaylı başvuru bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.