1992 yılında kurulmuş olan Mersin Üniversitesi yani kısa adıyla MEÜ, yayınlamış olduğu ilan ile 32 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Adaylar ilana 29 Ağustos 2016 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adayların başvuru yapabilmeleri için KPSS şartı bulunuyor. Mersin Üniversitesi sözleşmeli bay, bayan hemşire alımı ilanına dair diğer başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgi haberimiz devamındadır.

Mersin Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2016

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. Genel Şartlar

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
UNVANIADETARANILAN NİTELİKLERGİDERLERİ
Hemşire5– Fakülte ve Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik,
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu
lisans programından mezun olmak. (Lisans)- Neoantoloji Uzmanı eşliğinde 3. Basamak yenidoğan
yoğun bakım ünitesinde en az 6 (altı) ay çalışmış olmak.
Özel Bütçe Gelirlerinden
Karşılanacaktır.
Hemşire20– Fakülte ve Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik,
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu
lisans programından mezun olmak. (Lisans)- Üçüncü basamak sağlık kuruluşunda en az 6 (altı)
ay çalışmış olmak.
Özel Bütçe Gelirlerinden
Karşılanacaktır.
Hemşire7– Fakülte ve Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik,
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu
lisans programından mezun olmak. (Lisans)
Döner Sermaye Gelirlerinden
Karşılanacaktır. 

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İş Başvurusu

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) başvuru formu (Başvuru Formu İçin Tıklayınız) ve istenilen belgeler ile birlikte Giderleri Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacaklar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne

Giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden karşılanacaklar Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir, ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde (http://www.mersin.edu.tr/tumhaberler/1/27) adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru formu
 • 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
 • Diploma Fotokopisi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Fotoğraf (1 Adet)

BİLGİ İÇİN Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tel: 0324 241 0085-86

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Tel: 0324 241 00 00 (1064 Dahili)

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru Formu www.devlette.com adresimiz üzerinden ve üniversitenin web adresi üzerinden ilan edilmiştir. Mersin Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz. Mersin Büyükşehir Belediyesi iş ilanlarına ulaşmak için ise hemen TIKLAYIN


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.