Merkez Bankası yayınlamış olduğu iş ilanı ile uzman yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıklamıştır. Merkez Bankası ilan kapsamında 77 uzman yardımcısı alımı yapacaktır. Adaylar başvurularını 24 Temmuz 2017 saat 17:30’a kadar yapmak durumundadırlar. Adaylarda arana başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’de para ve kur politikalarını düzenleyen ve banknot ihracı imtiyazına münhasıran sahip bir anonim şirkettir. Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka, fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla Hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekler.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları Nelerdir?

  • En az dört yıllık eğitim veren Türkiye’de veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, çalışma ekonomisi, işletme, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, bankacılık, finans, maliye, muhasebe, sigortacılık, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, matematik, matematik mühendisliği, hukuk, insan kaynakları veya bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak,
  • 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 80 KPSSP1 puanı veya son başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda yapılan GRE sınavından en az 156 sayısal puan veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 80 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 590 puan almış olmaları,
  • İyi derecede İngilizce bilmeleri [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 80 veya Test of English as a Foreign Language/ Internet-Based Test (TOEFL-IBT)’den en az 96 puan almış olmaları],
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na alınacak kişilerde aranan genel koşulları taşımak;

Türk vatandaşı olmak,  Kamu haklarından yasaklı olmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak,

Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

TCMB Uzman Yardımcısı Alımı Başvurusu 2017

Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın Genel Ağ sitesinde (www.tcmb.gov.tr) ilan yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Adaylar başvurularını  24.07.2017 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamızın Genel Ağ sitesi İnsan Kaynakları sayfasından, istenilen belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.  Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler: o Fotoğraf o Diploma veya geçici mezuniyet belgesi o Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GMAT veya GRE sonucu ) o Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL sonucu)

Koşulları taşıyan adaylar aşağıdaki tabloda yer alan beş gruptan mezun oldukları bölüme uygun olan sadece bir grup için başvurabileceklerdir. Adaylar, KPSS, GMAT, GRE, ALES puanlarına göre sıralanacak ve her bir gruptan aşağıda belirtilen sayıda aday yazılı meslek sınavına çağrılacaktır. Yazılı meslek sınavı, her grup için karşılarında yazılı alanlarda klasik yöntemle Ankara’da yapılacaktır. Yazılı meslek sınav konularından alınan notların ortalaması elli puan ve üzerinde olan ve belirlenen sayıdaki adaylar yetkinlik bazlı mülakata çağrılacaktır

Yetkinlik Mülakatı : Yetkinlik bazlı mülakat öncesinde, güçlü-zayıf yönleri ile kişilik eğilimleri gibi özelliklerinin ölçülmesi amacıyla adaylara testler uygulanacaktır.

Komisyon Mülakatı : Mülakat komisyonu adayları güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından yüz tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı yetmişin üstündeki her aday için yüz tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Bu yazımızda Merkez Bankası uzman yardımcısı alımı hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan bütün ilanlara TCMB İş İlanları sayfasından ulaşabilirsiniz.

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı Alımı Başvuru Formu İçin TIKLAYIN


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.