Merkez Bankası yayınlamış olduğu ilan ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Merkez Bankası ilan kapsamında 12 araştırmacı alımı yapacaktır. Adaylar ilana 19 Haziran 2017 ile 3 Temmuz 2017 tarihi saat 17:30’a kadar başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.  Merkez Bankası personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları ve başvurulara ilişkin diğer önemli detaylara haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Merkez Bankası (TCMB) Personel Alımı İlanı 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’de para ve kur politikalarını düzenleyen ve banknot ihracı imtiyazına münhasıran sahip bir anonim şirkettir. Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka, fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla Hükumetin büyüme ve istihdam politikalarını destekler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünün ana görevi, Bankanın temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik olarak, parasal aktarım mekanizmalarının incelenmesi ve uygulanacak para ve kur politikalarının belirlenmesine katkıda bulunacak ekonomik analiz ve araştırmaları yapmaktır. Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğünün ana görevi, para, kredi ve sermaye piyasaları başta olmak üzere ekonomideki tüm sektörlerin sağlıklı bir biçimde işlemesi amacıyla fiyat istikrarını temin edecek, finansal istikrarın sağlanmasına katkı yapacak politikaları oluşturmak ve uygulamaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, maliye, işletme, finans, matematik veya istatistik bölümlerinde lisans eğitimini veya iktisat, finans veya finansal matematik alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış veya bu bölümlerde son dönem öğrencisi olmak (en geç 2 Ağustos 2017 tarihine kadar mezun olduğunu gösterir belgeyi teslim etmesi şartıyla),

2017 Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 85 KPSSP1 puanı veya son başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda yapılan GRE sınavından en az 158 sayısal puan veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 85 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 630 puan almış olmak,

İyi derecede İngilizce bilmek [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) den az 85 veya Test of English as a Foreign Language/ Internet-Based Test (TOEFL-IBT)’den en az 102 puan almış olmak],

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na alınacak kişilerde aranan genel koşulları taşımak;

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
  • Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak,
  • Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Merkez Bankası Personel Alımı İlanı Başvurusu 2017

Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın Genel Ağ sitesinde (www.tcmb.gov.tr) ilan yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Yazılı meslek sınavı (22, 23 Temmuz 2017)

22 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 09.00’da Mikroekonomi, aynı tarihte saat 13.30’da Makroekonomi ve 23 Temmuz 2017 Pazar günü saat 09.00’da Ekonometri, aynı tarihte saat 13.30’da Yazılı İktisadi Anlatım alanlarında 4 oturumda klasik yöntemle Ankara’da yapılacaktır. Yazılı İktisadi Anlatım sınavında, adayın Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili güncel konularda analitik düşünme ve yazılı ifade yeteneği değerlendirilecektir. Her alandan yüz üzerinden en az altmış puan almak şartıyla yazılı meslek sınav sonucu altmış puan ve üzerinde olan adaylar komisyon mülakatına çağrılacaktır.

Test (1 Ağustos 2017)

Komisyon mülakatı öncesinde, güçlü-zayıf yönleri ile kişilik eğilimleri gibi özelliklerinin ölçülmesi amacıyla adaylara elektronik posta ile gönderilecek testler uygulanacaktır.

Komisyon mülakatı (7-9 Ağustos 2017)

Mülakat komisyonu adayları güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından yüz tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı yetmişin üstündeki her aday için yüz tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Adaylar başvurularını 19.06.2017 tarihinden 03.07.2017 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamızın Genel Ağ sitesi İnsan Kaynakları sayfasından, istenilen belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

  1. Fotoğraf
  2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi veya okuldan alınacak son dönem öğrencisi olduğunu gösterir belge
  3. Sınav Sonuç Belgesi (ALES, GMAT veya GRE sonucu beyan edilmesi halinde)
  4. Yabancı Dil Belgesi (TOEFLveya E-YDS sonucu beyan edilmesi halinde)
  5. Özgeçmiş

İşe alınacak olan personeller tam zamanlı / kadrolu olarak alınacaklardır. İlan kapsamında alınacak olan personellerin 10’u Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü ve 2’si  Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışacaklardır. Bu yazımızda Merkez Bankası personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan bütün ilanlara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İş İlanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.