Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ya da bilinen kısa adı ile TCMB yayınlamış olduğu ilan ile memur alımı gerçekleştireceğini açıkladı. TCMB memur alımı ilanı kapsamında tam zamanlı / sözleşmeli yönetici asistanı alımı yapacaktır. Adaylar TCMB tarafından yayınlanan ilana 28 Nisan 2017 ile 12 Mayıs 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru sırasında istenilen belgeler gibi detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Merkez Bankası (TCMB) Memur Alımı İlanı 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temel olarak Türkiye’de para ve kur politikalarını düzenlemek ve banknot dolaşımını sağlamaktan sorumlu olan kuruluştur. Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.Başvuru Şartları Nelerdir?

En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki, denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının İletişim Fakültelerine dahil programlar ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Mütercim-Tercümanlık programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimi almış olmak,

2015 veya 2016 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 KPSSP1 puanı veya son başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda yapılan GRE sınavından en az 151 sayısal puan veya ALES sınavından en az 60 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 465 puan almış olmak,

İyi derecede İngilizce bilmek [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) den az 80 veya Test of English as a Foreign Language/ Internet-Based Test (TOEFL-IBT)’den en az 96 puan almış olmak],

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na alınacak kişilerde aranan genel koşulları taşımak;

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
  • Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak,
  • Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Merkez Bankası Memur Alımı Başvurusu 2017

KPSS, ALES, GRE ve GMAT sınavları puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda ilk 40 aday uygulama sınavına çağrılacaktır. (Üniversiteler tarafından kabul edilen ALES Denklik
Tablosu kullanılarak, GMAT ve GRE puanlarının 100’lük sisteme göre denk puanı esas alınacaktır) (40’ıncı adayla aynı puanı alan adaylar da dahil)

Uygulama sınavı (25 Mayıs 2017)

Uygulama sınavı Ankara’da yapılacak olup, kelime işlem (ör: Microsoft Word), tablolama (ör: Microsoft Excel) ve sunum (ör: Microsoft PowerPoint) programlarına ilişkin temel bilgiler
ölçülecektir. Uygulama sınavından yüz üzerinden en az elli ve üzerinde puan alan adaylar yetkinlik bazlı mülakata çağrılacaktır.

Test (29 Mayıs 2017)

Yetkinlik bazlı mülakat öncesinde, güçlü-zayıf yönleri ile kişilik eğilimleri gibi özelliklerinin ölçülmesi amacıyla adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik testi uygulanacaktır.

Yetkinlik bazlı mülakat (5, 6 Haziran 2017)

Yetkinlik bazlı mülakat Ankara’da yapılacak olup, belirlenen yetkinlikleri yeterli düzeyde taşıyan adaylar komisyon mülakatına çağrılacaktır.

Komisyon mülakatı (14-16 Haziran 2017)

Mülakat komisyonu adayları güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından yüz tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı yetmişin üstündeki her aday için yüz tam puan üzerinden verilen uygulama sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın Genel Ağ sitesinde (www.tcmb.gov.tr) ilan yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Adaylar başvurularını 28.04.2017 tarihinden 12.05.2017 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamızın Genel Ağ sitesi İnsan Kaynakları sayfasından, istenilen belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

  1. Fotoğraf
  2. Diploma
  3. Sınav Sonuç Belgesi (ALES, GMAT veya GRE sonucu beyan edilmesi halinde)
  4. Yabancı Dil Belgesi (TOEFL veya E-YDS sonucu beyan edilmesi halinde)

Bu yazımızda Merkez Bankası tarafından yapılacak olan memur alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan bütün ilanlara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İş Başvurusu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER MEMUR ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, memur alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan memur alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.