Merkez Bankası yayınlamış olduğu iş ilanı ile bilgisayar mühendisi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Merkez Bankası ilan kapsamında 25 bilgisayar mühendisi alımı yapacaktır. Adaylar ilana 26 Ağustos 2023 ile 3 Eylül 2023 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

Merkez Bankası Bilgisayar Mühendisi Alımı İlanı 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ana görevi, Bankanın stratejik hedefleriyle uyumlu olarak bilişim teknolojileri stratejilerinin oluşturulması ve bu stratejiler doğrultusunda bilişim teknolojileri kaynaklarının yönetilmesi, Banka bilişim sistemleri platformu ve gereksinimleri için uygun donanım, yazılım ve diğer unsurların sağlanması ve yönetimidir.

Alınacak Kişi Sayısı: Bilgisayar Mühendisi (25 kişi)

Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu

Çalışma Yeri: Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Koşulları (26 Ağustos-03 Eylül 2023)

 • 01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.
 • En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kuramlarının bilgisayar mühendisliği lisans eğitimini tamamlamış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test sınavından (TOEFL-iBT) en az 84 puan almış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 80 KPSSP1 puanı veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 80 sayısal puan veya GRE sınavından en az 156 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 585 puan almış olmak.
 • KPSS, ALES, GRE ve GMAT puanlarına göre aşağıdaki ALES Sınavı Eşdeğerlik Tablosu esas alınarak yapılacak sıralama sonucunda ilk 300 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.
ALES-GRE EŞDEĞERLİK TABLOSUALES-GMAT EŞDEĞERLİK TABLOSU
GREALESGMATALES
166100800100
1659979099
9878098
1649777098
9676097
9575096
1639474095
1629373094
1619272093
9171092
1609070091
8969091
1598868090
8767089
8666088
1588565087
8464086
1578363085
8262084
8161083
1568060082
59081
58580

Not: KPSSP1 puanı ile ALES Sayısal puanı eşdeğer alınacaktır.

2. Yazılı Meslek Sınavı (14 Eylül 2023)

Yazılı meslek sınavı klasik yöntemle Ankara’da ve aşağıdaki konularda yapılacaktır.

 • Bilgisayar ve İnternet Programlama
 • Yazılım Mühendisliği
 • İşletim Sistemleri
 • Veri Yapıları ve Algoritmalar
 • Sistem Geliştirme ve Modelleme
 • Veri Tabanı Sistemleri ve SQL Sorgulama
 • Bilgisayar Ağları
 • Bilgisayar ve Ağ Güvenliği

Yazılı meslek sınavı 60 puan ve üzerinde olan ilk 75 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

3. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (24-26 Eylül 2023)

Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

4. Komisyon Mülakatı (30 Ekim-3 Kasım 2023)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Başvurular, 26.08.2023 tarihinden 03.09.2023 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 1. Fotoğraf
 2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
 3. Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GMAT veya GRE)
 4. Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından yasaklı olmamak.
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4. Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
 5. Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Bu yazımızda Merkez Bankası tarafından yapılacak olan personel alımı hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanan tüm ilanlara Merkez Bankası iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER MÜHENDİS ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, mühendis alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan mühendis alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.