Merkez Bankası yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Merkez Bankası ilan kapsamında koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacaktır. Toplamda 30 personel istihdam edilecektir. İlana başvuru yapmak isteyen adayların özel güvenlik eğitim sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Adaylar ilana 4 Aralık 2017 ile 15 Aralık 2017 saat 17:30’a kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Merkez Bankası Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temel olarak Türkiye’de para ve kur politikalarını düzenlemek ve banknot dolaşımını sağlamaktan sorumlu olan kuruluştur. Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir. İlana başvuru yapacak olan adayların; • Mesleğin gerektirdiği konulara hakim olmak,
 • İnsanlarla iyi iletişim kurabilmek,
 • Sözel ve yazılı anlama ve ifade yeteneğine sahip olmak,
 • Çalıştığı kuruma karşı duyarlılığı ve kurumsal farkındalığı yüksek olmak,
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmayı ve spor yapmayı hayat tarzı olarak benimsemek

gibi özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru şartları ise aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarında lisans veya ön lisans eğitimini tamamlamış olmak,
 • Lisans mezunları için 2017 Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 KPSSP1, ön lisans mezunları için ise 2016 Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 KPSSP93 puanı almış olmak,
 • Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına (Silahlı) sahip olmak,
 • 01.01.1987 ve daha sonrasında doğmuş olmak,
 • En az 175 cm. boyunda olmak, boy ile kilo arasındaki farkın en çok 10 olması (Uygulamalı sınav öncesi boy ve kilo ölçümü yapılacak, bu şartları sağlamayanlar uygulama sınavına alınmayacaktır.),
 • Askerlik görevini yapmış olmak (Erkek adaylar için),
 • Koruma ve güvenlik görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olmak (Başarılı olan adaylardan renk körlüğü dahil koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.),
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacaklarda aranan genel şartları taşımak.
 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın Genel Ağ sitesinde (www.tcmb.gov.tr) ilan yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

İşe Alım Süreci : Koşulları taşıyan adaylardan KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda ilk 300 aday (300’üncü adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) uygulama sınavına çağrılacaktır.

Uygulama Sınavı ( 25 Aralık 2017 – 8 Ocak 2018 ) : Uygulama sınavından yüz üzerinden en az elli ve üzerinde puan alan adaylardan en yüksek puanı alan adaydan başlanarak yapılacak sıralama sonucunda ilk 90 aday (90’ıncı adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

Test (15 – 16 Ocak 2018) : Komisyon mülakatı öncesinde, güçlü-zayıf yönleri ile kişilik eğilimleri gibi özelliklerinin ölçülmesi amacıyla adaylara elektronik ortamda testler uygulanacaktır.

Komisyon mülakatı (25 – 30 Ocak 2018) : Mülakat komisyonu adayları güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından yüz tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı yetmişin üstündeki her aday için yüz tam puan üzerinden verilen uygulama sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvuru Nasıl, Nereye Yapılacak?

Adaylar başvurularını 04.12.2017 tarihinden 15.12.2017 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamızın Genel Ağ sitesi İnsan Kaynakları sayfasından, istenilen belgeleri yüklemek suretiyle elektronik olarak yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru formu yazımız sonunda verilmiştir.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler :

 • Fotoğraf
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
 • Terhis belgesi
 • Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası (Silahlı) veya Kimlik Kartı (Silahlı)

Bu yazımızda Merkez Bankası tarafından yapılacak olan koruma ve güvenlik görevlisi alımı ilanı hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan bütün ilanlara Merkez Bankası insan kaynakları iş başvurusu sayfasından ulaşabilirsiniz.

TCMB Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Formu Doldurmak İçin TIKLAYIN


DİĞER MERKEZ BANKASI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, merkez bankası konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan merkez bankası duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.