Memurlara Özel Haberler

Kınama cezası nedir, hangi durumlarda verilir? 16 Temmuz 2017 Hiç yorum yok

Kınama cezası nedir, hangi durumlarda verilir?

Kınama cezası, kişilerin bulunduğu kurum ya da topluluktaki kurallara fiilen uymamaları ve disipline aykırı hareket etmeleri sonucunda alınan cezadır. Kınama cezası ağırlıkları bakımında maaştan kesme cezası ardından ikinci sırada yer alan cezadır. Kınama cezası davranışlarında ya da tutumlarında kusurlu olduğunu kişiye yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama Cezası Hangi Durumlarda Verilir? Kınama cezası kolay verilebilen bir ceza değildir. Memuriyette alınan kınama cezaları sicile işlenmektedir. Kınama cezası almayı gerektiren bazı durumlar şunlardır; Üst makamdaki memura hareket ve tavırlar ile saygısız [...]

Nakil yoluyla atama nedir? 08 Ocak 2017 Hiç yorum yok

Nakil Yoluyla Atama Nedir?

Nakil Yoluyla Atama Nedir? Daha önceki yazılarımızda bahsettiğimiz açıktan atama yöntemi gibi bir kişinin bir memuriyet kadrosuna atanmasının bir yolu da nakil yolu ile atamadır. Nakil yoluyla atama bir devlet kurumunda hali hazırda çalışmakta olan personelin, uygun başka bir kadroya geçiş yapmasına denilmektedir. Devlet memurlarının naklen atanmaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74 ve 76. Maddelerinde düzenlenmiştir.  657 sayılı kanunun 74. maddesinde memurların bir kurumdan diğerine nakilleri düzenlenmiştir. Buna göre; Memurların 657’ye tabi kurumlar arasında, kurumların [...]

Kurumlar arası geçiş nasıl yapılır? 08 Ocak 2017 23 Yorum

Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır?

Nakil Yoluyla Atama Nasıl Yapılır? Herhangi bir devlet kurumunda hali hazırda çalışmakta iken, başka bir devlet kurumunun bir kadrosuna atanmaya kurumlar arası yatay geçiş veya nakil yoluyla atama denilmektedir. Bir önceki yazımızda nakil yoluyla atama nedir detaylı olarak ele almıştık. Peki nakil yoluyla atama nasıl yapılır? Başka bir tabirle kurumlararası geçiş nasıl yapılır? Devlet Memurları Nasıl Kurumlararası Geçiş Yapar? 657 sayılı Kanunun 74. Maddesinde kurumlar arası nakil işlemleri için öngörülen bazı şartlar vardır. Kurumlararası geçiş yapma şartları [...]

Açıktan atama nedir? 08 Ocak 2017 Hiç yorum yok

Açıktan Atama Nedir? Açıktan Atamaya Kimler Başvurabilir?

Açıktan Atama Nedir? Memur olarak görev almak isteyen vatandaşların memur olabilmeleri için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bir tanesi de, adını son zamanlarda daha sık şekilde duymaya başladığımız açıktan atama yolu ile atanmadır.  Özellikle son dönemde boşalan devlet kadrolarına açıktan atama yolu ile memur alımı gerçekleştirileceği söylenmektedir. Peki açıktan atama nedir? Açıktan Atama Nasıl Yapılır? Çoğu vatandaşımız açıktan atamanın kuralsız bir şekilde yapılan memur alımı olarak bilmektedir. Ancak bu yanlış bir tabirdir. Gerçekte boş olan kadrolara, işsiz kişilerin [...]

Harcırah ücretleri 26 Aralık 2016 Hiç yorum yok

H Cetveline Göre Harcırah Ücretleri Açıklandı

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı, 24 Aralık 2016 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı.   devlette.com olarak, 2017 yılı bütçe kanununda yer alan harcırah miktarları ile 2016 yılı harcırah miktarlarını aşağıdaki tabloda birleştirdik.   Harcırah, başka birisi adına bir işi gerçekleştiren kişilerin çeşitli harcamalarını gerçekleştirmek için düşünülen prensipler bütünüdür. İçerisinde aile masrafı, yol masrafı, yer değiştirme masrafı ve günlük giderler yer almaktadır. 6425 sayılı Kanun kapsamında incelenmektedir. İşte H Cetveline göre 2017 yılında alınacak [...]

Harcırah nedir, kimlere verilir? 26 Aralık 2016 3 Yorum

Harcırah Nedir? Harcırah Kimlere Verilir?

Harcırah Nedir? Başka birisi adına iş yapan kimselerin bu işleri sırasında yapmak durumunda oldukları çeşitli harcamaları karşılamak için düşünülen kaideler ve prensipler bütününe harcırah denilmektedir. Harcırah ödemesi içinde yol masrafı, aile masrafı, yer değiştirme masrafı ve gündelik giderler yer almaktadır. Harcırah ödemeleri, 6425 sayılı Kanun kapsamında incelenmektedir. Bu kanun hükmüne göre saymış olduğumuz giderlerden birisine veya birkaçına veya tamamına hak kazanılmış olunabilir.  Peki harcırah kimlere ödenir? Harcırah Kimlere Verilir? Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve [...]

Geçici görev yolluğu 26 Aralık 2016 2 Yorum

Geçici Görev Yolluğu Hangi Durumlarda Ödenir?

Memurların geçici süre ile atanmış oldukları yerlerde bazı durumlarda otel, misafirhane, ev gibi herhangi bir konaklama imkanının bulunmadığı yerler vardır. Bu durumda memurların geliş gidiş ücretinin karşılanıp karşılanmadığı merak edilen bir durumdur.  Peki bu durumda nasıl bir yol izlenir? Konaklama İmkanı Olmayan Yere, Günlük Gidiş Geliş İçin Ulaşım Ücreti Ödenir Mi? 6245 sayılı Kanunda “Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin [...]

Gelir uzman yardımcısı nasıl olunur? 08 Ağustos 2016 Hiç yorum yok

Gelir Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

Gelir uzman yardımcılığı, Gelir İdaresi Başkanlığı gibi Maliye Bakanlığı’na bağlı olan kurumlarda görev yapmakta olan memur unvanlarından bir tanesidir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yapılan yeterlilik sınavının kazanılması ile gelir uzmanı olmaya hak kazanırlar. Gelir uzmanları vergi daireleri gibi departmanlarda çalışabilmektedirler. Peki gelir uzman yardımcısı nasıl olunur? Gelir Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur? İlk olarak en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasi bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari birimler fakülteleri ile bunlara denk sayılan fakültelerden bir tanesini [...]

Nasıl gelir uzmanı olunur? 08 Ağustos 2016 Hiç yorum yok

Gelir Uzmanı Nasıl Olunur?

Gelir uzmanları, Maliye Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Geçtiğimiz yıllarda oluşturulmuş olan ve son dönemde oldukça ilgi gören bu kadro hakkında bir önceki yazımızda gelir uzmanı ne iş yapar detaylı olarak anlattık. Bu yazımızda da gelir uzmanı nasıl olunur, gelir uzmanı olmak için gereken şartlar nelerdir detayları ile anlatacağız. Gelir Uzmanı Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir? Gelir İdaresi Başkanlığı gibi sürekli olarak gelir uzmanı alımı yapan kurum ve kuruluşlar genel itibariyle aşağıdaki başvuru şartlarını talep [...]

Gelir uzmanı nedir, kimdir? 08 Ağustos 2016 Hiç yorum yok

Gelir uzmanı kimdir, ne iş yapar?

Gelir uzmanı kimdir? Maliye Bakanlığı’nca geçtiğimiz senelerde yeni oluşturulmuş bir kadro olan gelir uzman yardımcılığı, KPSS, kurum sınavı, mülakat aşamaları geçmelerinin ardından görevlerine başlarlar. Gelir uzmanlarının görev ve yetkilerine ilişkin olarak gelir uzmanlığı yönetmeliğinde şu ifade yer almaktadır: “Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yerine getirirler.” Gelir uzmanları ve gelir uzman yardımcılarının yapmış oldukları işler neredeyse aynıdır. Bu iki meslek grubunun yapmış olduğu işler çalıştıkları bölüme göre farklılık [...]