Memurlara Özel Haberler

memur nedir, nasıl olunur? 30 Kasım 2017 Hiç yorum yok

Memur nedir, ne demektir? Memur nasıl olunur, olma şartları nelerdir?

Memur nedir, kime denir? Memur, devlet hizmetlerinden bir aylığa bağlı olarak çalışan kimselere, görevlilere denilmektedir. Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen anlamında mastar isimdir. Ülkemizde devlet bünyesinde çalışmakta olan kişiler incelendiğinde memurluğun çok önemli bir yere sahip olduğunu görmekteyiz. Öyle ki, kamu bünyesinde çalışmakta olan 3 milyonu aşkın vatandaşımızın, 2 milyondan fazlası memur kadrolarında istihdam edilmektedir. Bu oldukça ciddi bir rakamdır. Memurlar ne iş yaparlar? Memurların yapmış oldukları işler yani [...]

Başkomiser nasıl olunur? 26 Kasım 2017 Hiç yorum yok

Başkomiser nedir, nasıl olunur?

Başkomiser, emniyet birimlerinde çalışmakta olan bir yetkilidir. Polislik rütbelerinde Emniyet Amiri ile komiser arasında yer alan rütbedir. Başkomiser olabilmek için belirli şartlar vardır ve bu görevi yapacak kişilerin mutlaka atamasının gerçekleşmesi gereklidir. Başkomiserler genellikle karakol amirliği ya da bağlı bulundukları şubelerin amirliğini yapmak ile görevlidirler. Başkomiser kimdir, kime denir? Bağlı bulundukları karakolun amiri ya da şubelerin amirliğini yapan emniyet görevlisine başkomiser rütbesindeki polis memuru denir. Her başkomiser aynı zamanda polislik görevlerini de yerine getirmek ile mükelleftir. Başkomiser [...]

Murakıp nedir, nasıl olunur? 31 Ekim 2017 Hiç yorum yok

Murakıp nedir, nasıl olunur, şartları nelerdir?

Murakıp nedir, ne demektir? Murakıp, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapmakta olan denetmenlere verilen isimdir. Soruşturma emrini vali ya da müftülerden almaktadır ve akabinde murakıp soruşturmayı gerçekleştirir. Bir dönem kaldırılmış olan murakıplık, daha sonra KHK ile tekrardan ortaya çıkmış ve murakıplar için çok sayıda kadro ayrılmıştır. Peki bu murakıp tam olarak ne iş yapıyorlar? Görevleri, yetkileri ve sorumlulukları nelerdir? Murakıp ne iş yapar? Belirli bir programa göre cami ve kuran kurslarındaki görevli personeli denetlemek, soruşturma yapmak, Denetlemelerde camilerdeki [...]

Müftü nedir, nasıl olunur? 19 Ekim 2017 Hiç yorum yok

Müftü nedir, kimdir, nasıl olunur, olma şartları nelerdir, maaşları

Müftü nedir, ne demektir? Müftü, il ve ilçelerimizde Müslümanların din işlerine bakmakta olan, aynı zamanda geniş dini bilgisi ile fetva verebilen kişilere denilmektedir. Arapça kökenli müftü sözcüğünün sözlük anlamı fetva veren, şer’i mes’elelere dair sorulan soruları cevaplandıran kişidir. Peki müftüler ne iş yaparlar? Müftülerin görevleri ve yetkileri nelerdir? Müftülerin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir? Din hizmetlerini düzenleyen ve insanları İslam dini hakkında aydınlatır. Görev yaptığı il ve ilçelerde aynı zamanda Diyanet’i temsil etmektedir. Dini müesseseleri (Cami, Mescit, Kur’an Kursu) [...]

Gassal nedir, nasıl olunur? 18 Ekim 2017 9 Yorum

Gassal nedir, nasıl olunur? Gassal maaşları ne kadardır?

Gassal nedir, ne demektir? Gassallar, toplumda belki de çoğu kişinin asla cesaret dahi edemeyecekleri bir mesleği yerine getiriyorlar. Her gün çok sayıda ölüyü yıkayıp, temizlemelerinin ardından kefenledikten sonra ebediyete uğurluyorlar. Hayatlarının çoğu bölümü gasilhane olarak bildiğimiz ölülerin yıkanması işleminin gerçekleştirildiği yerde, kabinde geçmektedir. Ölü yıkayıcılara, halk arasında gassal denilmektedir. Peki gassallar tam olarak ne iş yapmaktadırlar? Gassallar ne iş yaparlar? Gassallar hastane ve camilerin cenaze yıkama bölümlerinde çalışmaktadırlar. Çalışma ortamları oldukça soğuk olabildiği gibi kimi zamanda gürültülü [...]

Zabıt katibi nasıl olunur? 29 Eylül 2017 1 Yorum

Zabıt katibi nasıl olunur? Zabıt katibi olma şartları nelerdir?

Zabıt katibi, Adalet Bakanlığı tarafından taşra ve merkez teşkilatında görev verilmek üzere atanan yardımcı yargı personellerine denilmektedir. Zabıt katibi, adliyelerde, bölge idari ve iş mahkemelerinde, seçim kurulları veya müdürlüklerinde, icra dairelerinde Adalet Bakanlığı tarafından genel hizmetler sınıfında istihdam edilmekte olan; kalem işleri, yazışma, dosyalama gibi işleri yerime getirmekle görevli olan, 657 sayılı kanuna tabi yardımcı yargı personelleridir. Bir önceki yazımızda zabıt katibi nedir detaylı olarak anlattık. İlgili yazımızı okuyarak bu meslek grubu hakkında detaylı [...]

29 Eylül 2017 Hiç yorum yok

Tüm zabıt katipleri, klavye sınavına alınacağı açıklandı

Zabıt katibi, Adalet Bakanlığı’nca taşra ve merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere atanan yardımcı yargı personelidir. Zabıt katipleri Adliye ve cezaevlerinde, geçici görevlendirmeyle bakanlıkta, istisnalar haricinde mahkemelerde, savcılık kalemlerinde ve icra müdürlüklerinde çalıştırılmaktadırlar. Uzun süredir bazı zabıt katiplerinin hızlı yazabilme daha doğrusu hızlı klavye kullanabilme konusunda sorun yaşadığı belirtilmekteydi. Adalet Bakanlığı bu konuya bir el attı ve tüm zabıt katiplerinin bir klavye sınavına tabi tutulmasını istedi. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilmiş olan resmi yazıda, [...]

Kınama cezası nedir, hangi durumlarda verilir? 16 Temmuz 2017 Hiç yorum yok

Kınama cezası nedir, hangi durumlarda verilir, silinir mi?

Kınama cezası, kişilerin bulunduğu kurum ya da topluluktaki kurallara fiilen uymamaları ve disipline aykırı hareket etmeleri sonucunda alınan cezadır. Kınama cezası ağırlıkları bakımında maaştan kesme cezası ardından ikinci sırada yer alan cezadır. Kınama cezası davranışlarında ya da tutumlarında kusurlu olduğunu kişiye yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama Cezası Hangi Durumlarda Verilir? Kınama cezası kolay verilebilen bir ceza değildir. Memuriyette alınan kınama cezaları sicile işlenmektedir. Kınama cezası almayı gerektiren bazı durumlar şunlardır; Üst makamdaki memura hareket ve tavırlar ile saygısız [...]

Nakil yoluyla atama nedir? 08 Ocak 2017 Hiç yorum yok

Nakil Yoluyla Atama Nedir?

Nakil Yoluyla Atama Nedir? Daha önceki yazılarımızda bahsettiğimiz açıktan atama yöntemi gibi bir kişinin bir memuriyet kadrosuna atanmasının bir yolu da nakil yolu ile atamadır. Nakil yoluyla atama bir devlet kurumunda hali hazırda çalışmakta olan personelin, uygun başka bir kadroya geçiş yapmasına denilmektedir. Devlet memurlarının naklen atanmaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74 ve 76. Maddelerinde düzenlenmiştir.  657 sayılı kanunun 74. maddesinde memurların bir kurumdan diğerine nakilleri düzenlenmiştir. Buna göre; Memurların 657’ye tabi kurumlar arasında, kurumların [...]

Kurumlar arası geçiş nasıl yapılır? 08 Ocak 2017 21 Yorum

Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır?

Nakil Yoluyla Atama Nasıl Yapılır? Herhangi bir devlet kurumunda hali hazırda çalışmakta iken, başka bir devlet kurumunun bir kadrosuna atanmaya kurumlar arası yatay geçiş veya nakil yoluyla atama denilmektedir. Bir önceki yazımızda nakil yoluyla atama nedir detaylı olarak ele almıştık. Peki nakil yoluyla atama nasıl yapılır? Başka bir tabirle kurumlararası geçiş nasıl yapılır? Devlet Memurları Nasıl Kurumlararası Geçiş Yapar? 657 sayılı Kanunun 74. Maddesinde kurumlar arası nakil işlemleri için öngörülen bazı şartlar vardır. Kurumlararası geçiş yapma şartları [...]