Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ya da bilinen kısa adıyla MASAK, yayınlamış olduğu iş ilanı ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. MASAK ilan kapsamında programcı, çözümleyici – sistem programcısı alımı yapacaktır. Adaylar ilana 20 Nisan 2018 tarihine kadar iş başvurusu yapabilecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

MASAK Personel Alımı İlanı 2018

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik dördüncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan,A) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın; ‘Sınav Şartı’ başlıklı Ek 2 nci maddesinin değişik (c) bendi doğrultusunda, 2016-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla boş bulunan;

5 sözleşmeli “PROGRAMCI” ve 5 sözleşmeli “ÇÖZÜMLEYİCİ-SİSTEM PROGRAMCISI” pozisyonlarına, başvuran adaylar arasından boş pozisyonların 10 katı aday arasında, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek SÖZLÜ sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel alınacaktır.

B) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın; ‘Sınav Şartı’ başlıklı Ek 2 nci maddesinin (b) bendi doğrultusunda, 2016-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla boş bulunan; 3 sözleşmeli “MÜHENDİS” pozisyonuna yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, belirtilen süre içerisinde başvuran adaylar arasından yüksek puandan başlamak üzere, puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
 • 2016-KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
 • Kamu kurumunda ya da özel sektörde bilgi işlem alanında (Son başvuru tarihi itibariyle) en az 1 yıl çalışmış olmak,
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya en az 1 yıl tecilli olması,
 • Pozisyonları itibariyle aşağıda belirtilen özel şartlara sahip olduğunu belgelendirmek.

B. ÖZEL ŞARTLAR 1. Programcı: (5 Kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, fizik mühendisliği, matematik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar sistemleri öğretmenliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve kontrol öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, yönetim bilişim sistemleri, elektronik öğretmenliği, elektronik ve bilgisayar öğretmenliği, elektronik ve haberleşme öğretmenliği, enformasyon teknolojileri, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, matematik, matematik-bilgisayar bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az D düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

c) Biri Java olmak üzere en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

d) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak.

2. Çözümleyici-Sistem Programcısı: (5 Kişi)

a) Aşağıda belirtilen Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, fizik mühendisliği, matematik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar sistemleri öğretmenliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve kontrol öğretmenliği, bilgisayar ve öğret im teknolojileri öğretmenliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, yönetim bilişim sistemleri, elektronik öğretmenliği, elektronik ve bilgisayar öğretmenliği, elektronik ve haberleşme öğretmenliği, enformasyon teknolojileri, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, matematik, matematik-bilgisayar bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az D düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak, (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

c) Biri Java olmak üzere en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

d) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Veritabanı yönetimi, sistem yönetimi, network yönetimi, bilgi güvenliği denetçi sertifikası gibi

konularda bilgi ve sertifika sahibi olması tercih edilmektedir.

3. Mühendis: (3 Kişi)

a) Aşağıda belirtilen Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Başvuru Şekli, Yeri ve Sınav Tarihi

1) Başvurular, 26.03.2018 tarihinde başlayacak olup, 20.04.2018 günü saat 17.30’a kadar Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) internet sitesinde ( www.masak.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve başvuru için gereken belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

2) Elektronik başvuru sırasında ekler yüklendikten sonra, başvuru formundan alınacak çıktı imzalanarak sözlü sınavdan önce başvuru ekleri ile birlikte Başkanlığa elden veya posta ile ulaştırılacaktır.

3) Sözlü sınav, 07.05.2018 – 15.05.2018 tarihlerinde Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Dikmen Cad. No: 12 (N) Blok Çankaya/ Ankara adresinde yapılacaktır.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru formu,
 • Özgeçmiş,
 • Lisans diploması veya okul çıkış belgesi. Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesi,
 • Mesleki tecrübeyi gösterir belge, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge; kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge)
 • En az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya ders açılım belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)
 • KPSS Sonuç Belgesi,
 • İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan,

“Programcı” ve “Çözümleyici-Sistem Programcısı” pozisyonları için KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlayarak her bir unvan için 50’şer aday; sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi ile yerleştirme yapılacak adayların listesi, www.masak.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

” Mühendis” pozisyonu için, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2016 yılı KPSS (B) grubu (KPSSP3) puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlayarak yapılacak sıralamada ilk üç aday ile sözleşme imzalanacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, sırasıyla lisans üstü eğitimli olana, mesleki tecrübesi fazla olana öncelik verilecektir.

Sözlü Sınav Konuları Nelerdir?

 • Java ve Nesne tabanlı program analiz ve tasarım
 • İlişkisel veri tabanı ve SQL
 • Programlama Dilleri
 • Bilgi Güvenliği
 • Bilgisayar Ağları, Yapıları ve Güvenliği
 • İşletim sistemleri ve uygulamaları
 • Kimlik Yönetimi
 • Web uygulamaları (DHTML, XHTML, CSS, JAVASCRIPT)
 • İlanın “B.ÖZEL ŞARTLAR” maddesinde belirtilen mesleki bilgi ve deneyimine yönelik konular

Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzer i puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek adaydan başlamak üzere sınav başarı sıralaması oluşturulacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanı olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödemeye yetkilidir.

Diğer Bilgiler

1) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemişse 5 yıl süreyle geçerlidir.

2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylar ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulananlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

3) Başvuru şartlarının taşınması halinde, birden fazla pozisyona başvuru yapılabilir.

4) Hakkından feragat eden, süresi içinde belgelerini teslim etmeyen veya işe başlamayanlar ile göreve

başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine 31.12.2018 tarihine kadar sözleşme imzalanmak üzere, her pozisyon için asil aday sayısı kadar aday yedek olarak ilan edilebilir.

Bu yazımızda MASAK tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. İlan hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan diğer bütün ilanlara MASAK iş başvuru formu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER MASAK HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, masak konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan masak duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.