Mali Suçları Araştırma Kurulu ya da bilinen kısa adıyla MASAK, yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında çok sayıda maliye uzmanı alımı yapacağını açıkladı. MASAK ilan kapsamında 250 maliye uzmanı alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 12 Mart 2018 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (Masak) 250 Maliye Uzmanı Alımı 2018

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, 250 Maliye Uzmanı kadrosuna kurumlar arası naklen atama suretiyle Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) bünyesinde istihdam edilecekler için sınav düzenlenecektir. İşte ilan metniT.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI NAKLEN GEÇİŞ SINAVI DUYURUSU

 • Sınav kadro unvanı: Maliye Uzmanı
 • Kadro sayısı: 250
 • Atama yapılacak yerler: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
 • Başvuru tarihi: 12/02/2018 – 12/03/2018 (Saat 17:30’a Kadar)
 • Başvuru usulü: Elektronik Ortam
 • Sınav usulü: Sözlü Sınav
 • Sınav tarihi ve yeri: Daha sonra duyurulacaktır

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, 250 Maliye Uzmanı kadrosuna kurumlar arası naklen atama suretiyle Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecekler için sınav düzenlenecektir. Sınava ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Usul ve Esasları Nelerdir?

A- Başvuru Şartları

05/12/2017 tarihi itibarıyla mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve yeterlik sınavıyla atanmış olmak şartıyla, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A-Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan kadro unvanlarında ya da Bankalar Yeminli Murakıplığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu veya Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlığı kadro unvanında bulunmak.

B- Başvuru Esasları

Başvurular, Bakanlık internet adresinde (www.maliye.gov.tr) yer alan “Başvuru Formu” ve “Özgeçmiş” belgesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak ve aşağıda belirtilen belgeler ve fotoğraf eklenmek suretiyle 12/02/2018 – 12/03/2018 (en geç saat 17:30’a kadar) tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. Meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak, başvurular son güne bırakılmamalıdır. Elden, elektronik posta veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

1) Varsa Yabancı Dil Sonuç Belgesi

2) Çalışmakta olduğu kurumdan alınacak Hizmet Belgesi Adaylardan, sözlü sınav öncesi gerekli görülen başka belgeler de istenebilir.

C- Sınava Katılmaya Hak Kazananların İlanı

Sınava katılmaya hak kazananlar, sınava katılacağı tarih ve yer belirtilmek kaydıyla sınav tarihinden en az 10 gün önce Bakanlık internet adresinde (www.maliye.gov.tr) ilan edilecektir.

Sınav Usul ve Esasları

Sınav, sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar , Sınav Komisyon üyeleri tarafından;

 • Genel hukuk bilgisi (adayın temel hukuk bilgisinin olup olmadığı),
 • Bir sorunu tanımlama, muhakeme etme ve çözme yeteneği,
 • Yaratıcı – eleştirel düşünme ve karar verme yeteneği,
 • Liyakati, davranış ve tepkilerinin mesleğe ve takım çalışmasına uygunluğu,
 • Genel kültürü ve ifade yeteneği,
 • Teknolojik imkanları kullanma yeteneği, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Başarı, Başarı Sıralaması ve İlanı

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin 1 00 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınav puanı, adayın başarı puanı olarak belirlenecektir.

Puanların eşit olması halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla; a) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana, b) Yabancı dil (İngilizce) puanı daha yüksek olana, öncelik tanınacaktır.

Kadro sayısından daha fazla aday başarılı olduğu takdirde en fazla 50 aday yedek olarak belirlenecektir. Sınavı asıl ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (www.maliye.gov.tr) ilan edilecektir.

Atama Usul ve Esasları

Sınav sonucunda başarı sırasının ilk 250 sırasında yer alan adaylar, Maliye Uzmanlığına naklen atanır ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında görevlendirilir. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sınavda başarılı olan adaylardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyen veya atama işlemi yapılmadan önce feragat eden adayların atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanlardan kendilerine verilen süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, 31.12.2018 tarihini geçmemek kaydıyla bir sonraki sınava kadar varsa başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.

Bu yazımızda MASAK tarafından gerçekleştirilecek olan 250 maliye uzmanı alımı hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan bütün ilanlara MASAK iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER MASAK HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, masak konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan masak duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.