Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ya da bilenen kısa adıyla MASAK, yayınlamış olduğu iş ilanı ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. MASAK, ilan kapsamında sözleşmeli bilişim uzmanı alımı yapacaktır. Adaylar ilana 23 Mart 2018 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

MASAK Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Başkanlımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.Bilişim Personeli PozisyonuMezun Olunan BölümlerAlınacak

Personel

Sayısı

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 kata kadar)Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği1
Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 kata kadar)Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği ile bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik Bölümleri3
Toplam4

Başvuru Şartları Nelerdir?

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

e) Pozisyonları aşağıdaki özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile aynı özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

1. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı: (1 Kişi-Tam zamanlı-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) Özel sektör veya kamuda en az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapmış olmak,

b) J2EE ve Web uygulama geliştirme teknolojilerine bilgi sahibi olmak,

c) JSP/Servlet, Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak en az 5(beş) yıl tecrübe sahibi olmak,

d) DHTML, XHTML, CSS, Javascript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) GWT (Google Web Toolkit), Javascript Frameworkleri (AngularJS, React, ExtJs vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş olup, iyi seviyede SQL, PL/SQL bilgisine sahip olmak,

g) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) UML – Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) ORM teknolojilerinde iyi seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Web servis geliştirme, entegrasyonları ve teknolojileri (JAX-WS, JAX-RS, Axis, Apache CXF, WCF vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Test güdümlü programlama, refactoring, yazılım mimarileri, tasarım örüntüleri, nesneye dayalı

programlama ve yazılım süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, analitik düşünce, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olmak, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı ve disiplinli olmak, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

Tercihen;

n) Oracle Certified Expert (OCE) veya Oracle Certified Proffesional (OCP) sertifikasına sahip olmak,

o) Veri entegrasyonu, dönüştürülmesi, aktarımı(ETL) süreçlerinin, akışlarının tasarlanması ve geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak.

2. Yazılım Geliştirme Uzmanı: (3 Kişi-Tam zamanlı-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar.)

a) Özel sektör veya kamuda en az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapmış olmak,

b) J2EE ve Web uygulama geliştirme teknolojilerine bilgi sahibi olmak,

c) JSP/Servlet, Spring ve EJB (3.X) teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

d) GWT (Google Web Toolkit), Javascript Frameworkleri (AngularJS, React, ExtJs vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

e) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş olup, iyi seviyede SQL, tercihen PL/SQL bilgisine sahip olmak,

f) ORM teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,

g) Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Yazılım mimarileri, tasarım örüntüleri, nesneye dayalı programlama iyi derecede bilgi sahibi olmak,

i) Web servis geliştirme ve entegrasyonları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, analitik düşünce, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olmak, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı ve disiplinli olmak, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

Tercihen;

k) Oracle Certified Associate (OCA) veya Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak,

l) Veri entegrasyonu, dönüştürülmesi, aktarımı(ETL) süreçlerinin, akışlarının tasarlanması ve geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak.

Başvuru Şekli, Yeri ve Sınav Tarihi

Başvurular, 01.03.2018 tarihinde başlayacak olup, 23.03.2018 günü saat 17.30’a kadar Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) internet sitesinde (www.masak.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve başvuru için gereken belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

Elektronik başvuru sırasında ekler yüklendikten sonra, başvuru formundan alınacak çıktı imzalanarak sözlü sınavdan önce başvuru ekleri ile birlikte Başkanlığa elden veya posta ile ulaştırılacaktır. Sözlü sınav, 16.04.2018 – 20.04.2018 tarihlerinde Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Dikmen Cad. No: 12 (N) Blok Çankaya/ Ankara adresinde yapılacaktır.

Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

  • Başvuru formu,
  • Özgeçmiş,
  • Lisans diploması veya okul çıkış belgesi. Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesi,
  • Mesleki tecrübeyi gösterir belge, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge; kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge.)
  • En az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)
  • KPSS Sonuç Belgesi, (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)
  • İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge, (Sınava çağrılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir.)

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartlan sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlayarak en fazla 40 aday sözlü sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri www.masak.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Konuları

Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak “B.ÖZEL ŞARTLAR” maddesinde belirtilen konulardır.

Değerlendirme

Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek adaydan başlamak üzere sınav başarı sıralaması oluşturulacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi www.masak.gov.tr sitesinde ilan edilecektir

Ücret

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödemeye yetkilidir.

Diğer Hususlar

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemişse 5 yıl süreyle geçerlidir. Başvuru sırasına göre 4 (sekiz) aday asıl ve yeteri kadar yedek aday belirlenecektir. Yedek sırası gelen adaylar, 31/12/2018 tarihine kadar çağrılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulananlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Bu yazımızda MASAK tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları konularında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan tüm ilanlara MASAK iş başvurusu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.