Kurumlar vergisi nedir, ne demektir?

Kurumlar vergisi, kurum kazançları üzerinden alınmakta olan bir vergidir. Kurumlar vergisi, mükelleflerinin bir hesap dönemi içerisinde elde etmiş oldukları safi kurum kazancı üzerinden hesaplanmaktadır.

Burada bahsi geçmekte olan kurum kavramı, tüzel kişiden farklı bir kavramdır. Genel olarak sermaye şirketleri ( anonim, limited, kooperatif, hisseli komandit ) kurum olarak kabul edilmektedir. Şahıs şirketleri ( kolektif, adi komandit ) tüzel kişiliği olmasına karşın kurum değildir.  Bu hususun karıştırılmaması önemlidir. Hali hazırda yazımızın ilerleyen bölümlerinde, kimlerin kurumlar vergisi ödemek zorunda olduğunu yani kimlerin mükellef olduğunu anlattık.Kurumlar vergisi oranı kaçtır?

Kurumlar vergisi bir kurumun bir takvim yılında elde etmiş olduğunu kazancın %20’si oranındadır.

Kurumlar Vergisinin konusu Nelerdir?

Kurumlar Vergisi Kanununun birinci maddesine göre kurumlar vergisinin konusu yani üzerine vergi konulan ve verginin kaynağını oluşturan ekonomik unsurlar şunlardır:

  • Sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler)
  • Kooperatifler
  • İktisadi kamu kuruluşları
  • Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler (sendikalar dernek; cemaatler vakıf sayılır)
  • İş ortaklıkları

Tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet nedir?

Tam mükellefiyet, kurumlar vergisinin konusuna dahil olan kurumların kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanların,  gerek Türkiye içinde gerek ise Türkiye dışında elde etmiş oldukları kazançların tamamı üzerinden vergilendirilmelerine denilmektedir.

Dar mükellefiyet kurumlar vergisinin konusuna dahil olan kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilmesidir. Bu tanımlarda bahsi geçen kanuni, merkez vergiye tabi olan kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilmekte olan merkezdir. İş merkezi ise işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir.

Kurumlar vergisi hangi aylarda, ne zaman ödenir?

Kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir, ödeme tarihi ve ödeme zamanı en çok merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar geçen süre zarfında ödenmektedir. Yani Nisan ayının 1’i ile 25’i arasında verilir.

Kurumlar vergisi beyannamesi nasıl ve nereye verilir?

Kurumlar vergisi beyannamesi, her mükellefin bağlı bulunduğu yerin vergi dairesine verilmektedir. Her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için bir beyanname verir. Yani mükelleflerin şubeleri, ajansları, alım-satım büro ve mağazaları, imalathaneleri veya kendilerine bağlı diğer iş yerleri için, bunların bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsa dahi ayrı beyanname verilmez.

Bu yazımızda kurumlar vergisi nedir, Kurumlar vergisi oranı nedir, kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER KURUMLAR VERGİSİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, kurumlar vergisi konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan kurumlar vergisi duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.