Küfür etmek ya da hakaret etmek; bir kişinin kişiliğine ya da değerlerine doğrudan ya da dolaylı şekilde yapılan sözlü saldırılardır. Bir kişiye küfür etmek kişide maddi ve manevi kayıplara neden olabilir. Hakaret etmek birçoğumuz için küçük bir olay gibi algılansa da aslında insanlara itibar kaybettirebilecek kadar önemlidir.

Türk ceza kanunu hakaret etmek ve küfür etmek eylemini bir arada değerlendirdiği için küfür etme cezası ile hakaret etme cezası aynı şekilde işlem görmektedir. Türk Ceza Kanunu; insanların onur, saygınlık, şeref gibi hassas noktalarını rencide eden davranış, hakaret, küfür gibi durumlarda eylemi gerçekleştiren kişi için 3 ay ile 2 yıl arası hapis cezası uygulayabilmektedir. Bir diğer alternatif ise para cezasıdır.Hakaretin çeşitleri de son derece önemlidir;

  • Görev başındaki memura hakaret,
  • Kişinin dinine, politik görüşüne, inancına, fikirlerine, yaşam tarzına olan hakaret,
  • Kişinin kutsal değerlerine hakaret,
  • Topluluk içinde direkt olarak hakaret,
  • Kurul halinde çalışmakta olan bir kamu görevlisine hakaret.

Kişinin ettiği hakaret türüne göre cezasının alt sınırı 1 yıldan aşağı olmayabilir. Bu durum özellikle din ve kamu görevlileri konusunda çok daha ön planda yer almaktadır.

Hakaret ettiğiniz kişinin konumu da alacağınız cezayı etkileyecektir. Mahkemeye gittiğiniz zaman 2 olay bir davada görülmez ancak 2 olay için ayrı ayrı dava açılabilir. Hakaret ettiğiniz kişi, hakaret eylemini gerçekleştirmeniz sonucunda;

  • Psikolojik olarak yıprandıysa,
  • İtibar kaybettiyse,
  • Para kaybettiyse,
  • Saygınlık kaybettiyse,
  • Kalp krizi gibi hastalıkların tetiklenmesine neden olduysanız size ek olarak bir de tazminat davası açabilir.

Bu durumları hakaret edilen kişi belgeler ve size hakaret sonucu yaşadığı olaylar için tazminat davası açarsa yüklü para cezaları ödemeniz ya da hapis cezası almanız mümkündür. Davayı kaybetmeniz halinde karşı tarafın avukat masraflarını da ödeyeceğinizi bilmeniz gereklidir.

Toplumun yanlış anlayacağı, kişiyi alay konusu edeceği her tür durum hakaret temeli taşımaktadır. Örneğin; kişinin eskiden şişman olduğu bir fotoğrafı paylaşıp; “Evrim teorisi doğru!” gibi ibareler kullanmak kişiye, “Maymundan gelmiş” demek ile aynı kefede olduğu için; hakarete maruz kaldığını düşünen kişi dava açabilir ve bu paylaşımı sunduğu zaman kazanma ihtimali yükselir.

Herhangi bir bireye ister telefonda hakaret edin, ister fotoğraf ile hakaret edin, isterseniz çalıştığınız yerde bağırarak hakaret edin… kişi hakareti net bir şekilde kanıtladıysa ceza almanız son derece mümkündür. Hakaretin yayıldığı kitle de alacağınız ceza konusunda son derece önemlidir.


DİĞER HUKUK HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, hukuk konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan hukuk duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.