Güncelleme : 

Kredi Kurtlar Kurumu geçtiğimiz ay, 1403 sözleşmeli yurt yönetim memuru almak için ilana çıkmıştı. İlan sırasındaki takvime göre, mülakata girecek adayların 8 Nisan’da açıklanması gerekiyordu.Başvuranlar arasında en yüksek puanlı dört katı aday mülakata girebilecekti. KYK mülakata gireceklerin listesini gece yarısı açıklayabildi. Sonuçlar İçin TIKLAYINKredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK ) 1403 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2016

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu yani bilinen kısa adıyla KYK dün iş arayan memurları ilgilendiren önemli bir açıklama yayınladı.  KYK, taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 2014 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak,  842 kadın personel alımı ve 561 erkek personel alımı olmak üzere toplamda 1403 sözleşmeli personel alımı yapacağını belirtti. Adaylardan en az 4 yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olmalarının yanında, 2014 KPSS sınavından da en az 70 puan almış olmaları gibi şartlar aranıyor. KYK 1403 personel alımı ilanına dair diğer başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Başvuru şartlarını taşıyan ve usule uygun olarak başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar arasından KPSSP3 puanı en yüksek olandan başlamak üzere, her il için düşünülen personel alımı sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Şayet son sırada puanı eşit birden çok aday bulunmaktaysa, adayların hepsi mağduriyet olmaması sebebiyle sınava çağırılacaktır. KYK 1403 personel alımı başvuru şartları aşağıdadır.

KYK 1403 Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
  4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adaylar sınava başvuru yapamayacaklardır),
  5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak,
  7. Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,
  8. 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

KYK 1403 Personel Alımı Başvuru Formu ve Başvuru Tarihleri

KYK 1403 sözleşmeli personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylar 22 Mart 2016 ile 1 Nisan 2016 saat 23:59 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Sistemi üzerinden, online olarak gerçekleştireceklerdir. Başvuru formu aşağıda yer almaktadır. İnternet üzerinden başvuru formu doldurmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru formu doldururken sizden istenilen vesikalık fotoğrafın son altı ay içerisinde çekilmiş olması ve adayı kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olması zorunludur. Adaylar KYK 1403 memur alımı başvuru formunu doldururlarken çalışmak istedikleri ili seçeceklerdir. Her aday yalnızca bir adet il tercihinde bulunabilir.

KYK 1403 Personel Alımı Başvurusu Yapmak İçin TIKLAYIN

KYK 1403 Memur Alımı Sözlü Sınavı Ne Zaman, Nerede Yapılacaktır?

Sözlü sınavlar aşağıda belirtildiği şekilde on altı il merkezinde 02/05/2016 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar hangi il için başvurmuşlarsa o ilin karşısında yer alan sınav yerinde sınava gireceklerdir;

SIRA NOİLLERSINAV YERİ
1Adana, Hatay, Mersin, Niğde, OsmaniyeADANA
2Antalya, Burdur, Denizli, IspartaANTALYA
3Ankara, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale, KarabükANKARA
4Bolu, Bartın, Düzce, ZonguldakBOLU
5Bursa, Balıkesir, Çanakkale, YalovaBURSA
6Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, AğrıERZURUM
7Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya, UşakESKİŞEHİR
8Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, AdıyamanGAZİANTEP
9İstanbul, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, TekirdağİSTANBUL
10İzmir, Aydın, Manisa, MuğlaİZMİR
11Kayseri, Nevşehir, Sivas, Yozgat, KırşehirKAYSERİ
12Konya, Karaman, AksarayKONYA
13Malatya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, TunceliMALATYA
14Samsun, Amasya, Ordu, Çorum, Sinop, TokatSAMSUN
15Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, RizeTRABZON
16Van, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şırnak, MuşVAN

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi, sınav yerleri ve sınav tarihleri 08/04/2016 tarihinde (www.gsb.gov.tr) ve (www.kyk.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gelirken nüfus cüzdanı veya üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan sürücü kimlik belgesi ile pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınavdan önce hazır bulunacaklardır.

Adaylar sözlü sınavda ifade yeteneği, genel kültür, muhakeme gücü ve temsil kabiliyeti ile iletişim becerileri gibi bölümlerde sınava tabi tutulacaklardır. Adayların bu sınavda başarılı olabilmeleri için 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Daha sonra ise puan sıralamasına göre adaylar belirlenecektir. Sınav sonrasında asıl ve yedek listeler www.gsb.gov.tr ile www.kyk.gov.tr adreslerinde ilan edilecek olup, yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav sonucu itirazları, sonuçların açıklanmasının ardından 5 iş günü içerisinde Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacak olup, itirazlar en geç 5 iş günü içerisinde incelenerek sonuca bağlanacaktır.

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar; belirtilecek tarihe kadar, istenilen belgeleri tamamlayarak ilgili il müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle sözleşme imzalamaya gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini müteakip hizmet sözleşmeleri imzalatılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunan Adaylar

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayrıca adayların durumu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince değerlendirilecek ve bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin başvuruları ve sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

Duyurulur.

Hangi İlde Ne Kadar Personel Alımı Yapılacak? İl İl Kontenjan Listesi

KYK personel alımı ilanı neticesinde 1403 memur alımı gerçekleştirilecek. Bu gerçekleştirilecek olan 1403 personel alımı için hangi ilde ne kadar alım yapılacağını aşağıda bulunan tabloda görebilirsiniz.

İLKADINERKEKTOPLAMİLKADINERKEKTOPLAM
ADANA7411KAHRAMANMARAŞ213
ADIYAMAN251035KARABÜK162541
AFYON14317KARAMAN15116
AĞRI151227KARS221941
AKSARAY332154KASTAMONU22426
AMASYA336KAYSERİ11617
ANKARA191837KIRIKKALE6814
ANTALYA41721KIRKLARELİ112
ARDAHAN213KIRŞEHİR448
ARTVİN347KİLİS261642
AYDIN415KOCAELİ549
BALIKESİR448KONYA353974
BARTIN112KÜTAHYA15621
BATMAN134MALATYA11314
BAYBURT213MANİSA14822
BİLECİK10111MARDİN112
BİNGÖL639MERSİN112
BİTLİS11213MUĞLA14620
BOLU221133MUŞ213
BURDUR4610NEVŞEHİR121022
BURSA21113NİĞDE24731
ÇANAKKALE12113ORDU437
ÇANKIRI15116OSMANİYE112
ÇORUM91221RİZE10414
DENİZLİ332962SAKARYA11718
DİYARBAKIR3710SAMSUN14519
DÜZCE311950SİİRT617
EDİRNE10414SİNOP213
ELAZIĞ211233SİVAS17522
ERZİNCAN71320ŞANLIURFA112
ERZURUM43346ŞIRNAK112
ESKİŞEHİR9413TEKİRDAĞ31518
GAZİANTEP336TOKAT213
GİRESUN241034TRABZON7714
GÜMÜŞHANE19726TUNCELİ617
HAKKARİ112UŞAK112
HATAY336VAN9615
IĞDIR213YALOVA11819
ISPARTA549YOZGAT213
İSTANBUL11718ZONGULDAK221840
İZMİR101525TOPLAM8425611403

KYK personel alımı 2016 ne zaman, KYK personel alımı şartları neler, KYK personel alımı başvuru formu, taban puanları, KYK 1403 personel alımı başvurusu, KYK 1403 memur alımı başvuru tarihleri gibi bilgileri paylaştık. Konu hakkında soru, sorun yada görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanmış bütün ilanlara KYK iş başvurusu sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.