KOSGEB yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı yapacağını açıkladı. KOSGEB ilan kapsamında 57 KOSGEB kobi uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 13 Haziran 2019 saat 17:00’a kadar ön başvurularını yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2019

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere 57 KOBİ Uzman Yardımcısı Alınacaktır.Aranan Şartlar

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
  • Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB’in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB’de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
  • KPSS sınavında 10’uncu maddede belirtilen puan türlerinde, 2017 veya 2018 yıllarında asgari 70 (yetmiş) puan almak,
  • Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren;

a. KUY01 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri veya Makine

Mühendisliği bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun ve KPSSP3 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir;

Referans

Kodu

Alım Yapılacak BirimPozisyon

Sayısı

KUY01KOSGEB AĞRI MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB BAYBURT MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB BİNGÖL MÜDÜRLÜĞÜ1
KUY01KOSGEB BİTLİS MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB ÇANKIRI MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB DENİZLİ MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB GAZİANTEP MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB HATAY MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB IĞDIR MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB İSTANBUL İKİTELLİ MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB İSTANBUL MARMARA MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB İZMİR KUZEY MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB KASTAMONU MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB KIRKLARELİ MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB MARDİN MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB MUĞLA MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB MUŞ MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB NEVŞEHİR MÜDÜRÜĞÜ1
KOSGEB NİĞDE MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB ŞANLIURFA MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB VAN MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB YOZGAT MÜDÜRLÜĞÜ1
Toplam24

b. KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin İktisat, İşletme veya Maliye bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun ve KPSSP28 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir;

Referans

Kodu

Alım Yapılacak BirimPozisyon

Sayısı

KUY02KOSGEB ADANA MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB AFYONKARAHİSAR MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB ARTVİN MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB BATMAN MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB BOLU MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB BURSA MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB EDİRNE MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ1
KUY02KOSGEB GAZİANTEP MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB HAKKARİ MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB İSTANBUL ANADOLU YAKASI MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB İSTANBUL İKİTELLİ MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB İSTANBUL MARMARA MÜDÜRLÜĞÜ2
KOSGEB İZMİR GÜNEY MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB KARS MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB KIRKLARELİ MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB MUĞLA MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB NEVŞEHİR MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB OSMANİYE MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB SAMSUN MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB TOKAT MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB TUNCELİ MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB VAN MÜDÜRLÜĞÜ1
Toplam24

c. KUY03 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Metalürji Mühendisliği* ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun ve KPSSP3 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir;

(* Bu bölüm mezunları belirtilen KOSGEB Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvarlarda görev yapacaktır.)

Referans

Kodu

Alım Yapılacak BirimPozisyon

Sayısı

KUY03KOSGEB ADANA MÜDÜRLÜĞÜ2
KOSGEB ANKARA OSTİM MÜDÜRLĞÜ1
KOSGEB ANKARA SİNCAN MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB BURSA MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB İSTANBUL ANADOLU YAKASI MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB İSTANBUL İKİTELLİ MÜDÜRLÜĞÜ1
KOSGEB KONYA MÜDÜRLÜĞÜ1
Toplam8

d. KUY04 Referans kodu için diğer fakültelerin Kimya** bölümünden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun ve KPSSP3 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir;

(** Bu bölüm mezunları belirtilen KOSGEB Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvarlarda görev yapacaktır.)

Referans

Kodu

Alım Yapılacak BirimPozisyon

Sayısı

KUY04KOSGEB BURSA MÜDÜRLÜĞÜ1
Toplam1

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar;

Başvurusunu 29.05.2019 tarihinde saat 09:00’dan 13.06.2019 günü saat 17:00’ye kadar www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak duyuruda belirtilen link üzerinden E-Devlet şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaktır. Adayların E-Devlet üzerinden giriş yapabilmeleri için elektronik posta adresi ve cep telefonu doğrulanmış olmalıdır. Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Başvurular TC Kimlik Numarası ile yapılacak olup kimlik, iletişim ve adres bilgileri, www.turkiye.gov.tr (E-Devlet) sisteminden alınacaktır. Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru elektronik ortamda www.kosgeb.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Sözlü Sınava Katılma Şartları

Başvurusunu yapan adaylardan;

15) Başvurunun yapıldığı pozisyona göre, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

16) Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

17) Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sözlü sınav öncesi www.kosgeb.gov.tr internet adresinden temin edecekleri;

a. KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi ve Başvuru Formu’nu el yazısı ile okunaklı şekilde doldurup yanlarında bulunduracaktır.

b. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu’nu, Nüfus Cüzdan bölümleri boş kalacak şekilde elektronik ortamda doldurup, [email protected] elektronik posta adresine gönderecek ve ıslak imzalı örneğini yanlarında bulunduracaktır.

c. Formları ve nüfus cüzdanları eksik olan adaylar, sözlü sınava alınmayacaktır.

Bu yazımızda KOSGEB tarafından yapılacak olan 57 kobi uzman yardımcısı alımı hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanan diğer ilanlara KOSGEB iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER KOSGEB HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, kosgeb konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan kosgeb duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.