Kooperatif nedir, ne demektir?

Kooperatif, halk arasında imece usulü denilen topluca yardımlaşmanın belirli resmi kural ve kanunlar nazarında yapılmasına verilen isimdir. Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler, toplumsal kalkınmayı geliştiren ve ticari işletmeler ile temel sağlayan özgün bir modele dayanmaktadır.

Kooperatifler ne iş yaparlar?

Kooperatifler sadece ülkemize hizmet vermekte olan kuruluşlar değildir. Tüm dünyada kooperatifler bulunmaktadır ve buralarda 1 milyardan fazla insana hizmet ettikleri tahmin edilmektedir. Kooperatifler ihtiyaç anında her noktada kurulabilmelerinden dolayı yoksullukla mücadelede önemli bir noktaya sahiptirler.Kooperatifler bireylerin ve özellikle yoksul vatandaşların tek başlarına elde etmeleri zor olan ürünler ve hizmetler için katma değer yaratırlar. Bu durum ortaklara ait kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ile mümkün olmaktadır.

Kooperatif nasıl kurulur?

Kooperatifler Kanununa göre kooperatif; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere deniyor. Kooperatif kurmak için gerekli olan aşamalar aşağıda maddeler halinde verilmiştir. Bir kooperatif;

  • Kurucu en az yedi gerçek veya tüzel kişinin hazırlayacakları ana sözleşmeyi imzalaması,
  • İmzaların notere tasdik ettirilmesi,
  • Noterce onaylı ana sözleşme ile Bakanlığımız veya Ticaret İl Müdürlüklerine başvurarak kuruluş izni alınması,
  • Ana sözleşmenin Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ve ilan ettirilmesi suretiyle kurulur ve tüzel kişilik kazanır.

Bu yazımızda kooperatif nedir, ne demektir, neye denir? Kooperatiflerin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları nelerdir? Kooperatifler ne iş yaparlar? Kooperatif nasıl kurulur? Gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER KOOPERATİF HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, kooperatif konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan kooperatif duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.