Konsolos kimdir, kime denir?

Birçoğumuz, elçilik ile konsolosluk kavramlarını karıştırmaktayız. Her ne kadar büyükelçilik ile konsolosluk birbirlerini tamamlayan devret kurumları olsalar da, ikisi de birbirlerinden farklıdır. Büyükelçiler bir devletin başka bir devlet toprağında bulunan en üst düzey temsilcisi olan diplomatlardır. Büyükelçiler bulundukları yani görev yapmış oldukları ülkede, vatandaşı oldukları ülkenin devlet başkanını temsil etmektedirler. Atanmış oldukları ülkelerde bulunmakta olan yurttaşların haklarını korumak ve bağlı bulundukları hükumete siyasi, ticari bilgiler vermekle görevli olan konsoloslar da devletlerin birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlarlar.  Peki konsolos nasıl olunur?

Konsolos nasıl olunur?

Konsolos olmak için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından açılan sınavda başarılı olmanız gerekmektedir. Bu sınavın başvuru şartları ise aşağıda belirtilmiştir.



  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
  • Sınav ilanının verildiği yılın başından itibaren 35 yaşını doldurmamış olmak,
  • En az lisans düzeyinde bir üniversiteden mezun olmak.(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Uluslararası İlişkiler bölümleri diplomat yetiştirmek üzere eğitim vermektedir.
  • KAMU Personeli Seçme Sınavında taban puanları aşmış olmak

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen sınavda başarılı olmanız durumunda sözlü mülakat sınavına tabi tutulursunuz. Bu aşamayı da geçen adaylar konsolos olarak görev yapmaya başlayabilirler.

Konsolosluk ise; yabancı ülkelerde, ülkesinin ticari menfaatlerini koruyan ve diplomatik olmayan çeşitli resmi görevleri yerine getiren resmi dairelere verilen isimdir. Bazı durumlarda konsolosluk memurları ve konsoloslar temsil ettikleri ülkenin vatandaşı olmayabilir. Konsolosluk idarecilerinin unvanları ülkeden ülkeye değişir. Konsolosluk, genellikle, ticari ve sınai alanda ülkesinin çıkarlarını gözetmek, vatandaşların haklarının korunması, seyrüsefer kontrolü, noterlik gibi görevleri vardır. Yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konsolosluk işlerinden Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü (KOGM) sorumludur.

Konsolosluklar genel itibariyle pasaport işlemleri, evlilik, doğum, ölüm gibi olayların resmi sürecini takip etmekle görevlidirler. Uluslararası hukukta herhangi bir devletin başka bir devlet toprağında konsolosluk açma gibi bir zorunluluğu bulunmaz. Konsolosların temasları görev yaptıkları ülkenin dışişleri bakanlığı ile değil, şehrin en büyük mülki amiri iledir.

Konsolosluk yetkilileri, görevli gittikleri devletin izni olmadan o ülkede faaliyette bulunamazlar. Bu müsaade konsolosluğun bulunduğu ülke tarafından yazılı bir belge halinde verilir ve herhangi bir zamanda herhangi bir sebeple iptal edilebilir. Konsolosluk görevlileri, diplomatik temsilci değildirler. Diplomatik görev verilenler ve gittiği devlet tarafından bu sıfatla kabul edilenler haricindeki konsolosluk görevlileri, diplomatik ayrıcalıklar ve muafiyetlere sahip değildirler. Fakat resmi görevlerini yerine getirirken birçok bürokratik formalitelerde ve hatta adli kovuşturmalarda konsolosluk görevlilerine bazı ayrıcalıklar tanınmaktadır. Konsolosluk binaları ve arşivlerinin dokunulmazlığı vardır.

Görüldüğü üzere konsolosluklar genel itibari ile görev yapmış oldukları ülkelerde bulunmakta olan vatandaşlarının veya kendi ülkelerine gidecek görevli oldukları ülke vatandaşlarının resmi işlerini yapmış oldukları devlet dairesi niteliğinde kurumlar olup, büyükelçilikler ise ülkeler arasındaki ilişkiler için bulunan diplomatik temsilciliklerdir.

Bu yazımızda konsolos nedir, ne demektir, konsolos nasıl olunur, kimler konsolos olabilir, konsolos olmak istiyorum, nasıl olurum gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER KONSOLOS HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, konsolos konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan konsolos duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.