Ülkemizin en köklü üniversitelerinden bir tanesi olan Kocaeli Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında 188 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Kocaeli Üniversitesi ilan kapsamında hemşire, fizyoterapist, büro personeli ve diğer sağlık personeli alımı gerçekleştirecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

Üniversitemiz Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel istihdam edilecektir.Başvuru Şartları Nelerdir?

A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
  • Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
  • 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C- Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

D- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

E- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.

KADRO

UNVANI

ADETARANAN NİTELİKLERBÜTÇE

GİDERLERİ

Hemşire100Hemşirelik Bölümü Lisans programından mezun olmak. (Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.)Özel Bütçe
Hemşire66Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik programından mezun olmak. (Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.)Özel Bütçe
Fizyoterapist5Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans programından mezun olmak.Özel Bütçe
Büro Personeli4Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Önlisans programından mezun olmak.Özel Bütçe
Diğer Sağlık Personeli1Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü Önlisans programından mezun olmak.Özel Bütçe
Diğer Sağlık Personeli1Protez ve Ortez Bölümü Önlisans programından mezun olmak.Özel Bütçe
Diğer Sağlık Personeli2Odyoloji Bölümü Önlisans programından mezun olmak.Özel Bütçe
Diğer Sağlık Personeli3Anestezi Bölümü Önlisans programından mezun olmak.Özel Bütçe
Diğer Sağlık Personeli2Tıbbi Laboratuar Bölümü Önlisans programından mezun olmak.Özel Bütçe
Diğer Sağlık Personeli3İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Bölümü Önlisans programından mezun olmak.Özel Bütçe
Diğer Sağlık Personeli1İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Önlisans programından mezun olmak.Özel Bütçe

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

  • 2016 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.
  • Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • Diplomanın önlü arkalı fotokopisi.
  • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
  • 4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formsicil.phpl

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

Adayların, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 inci günün mesai bitimine kadar (16:30) Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü Personel Bürosu Umuttepe Merkez Yerleşkesi 41380 Umuttepe-İZMİT/KOCAELİ adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar (16:30) müracaat kabul edilecektir. Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir. Asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı http://www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu yazımızda Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılacak olan personel alımı ilanına dair başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.