Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İlan kapsamında 40 işçi istihdam edilecektir. Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ilan kapsamında deniz trafik operatörü, bilgisayar mühendisi, büro memuru, genel makineleri işletme mühendisi, çevre mühendisi, kimya mühendisi, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi, makine teknikeri, inşaat mühendisi, inşaat teknolojisi teknikeri, elektrik teknikeri, bilgisayar teknolojisi teknikeri alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 2 Kasım 2017 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru şartları, başvuru tarihleri ve ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İşçi Alımı İlanı 2017

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr İnternet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. Taleplerde 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2016 KPSSP3 60 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının 3 katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla iş gücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının 3 katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. İş yerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara bildirilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici iş gücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

Deniz Trafik Operatörü Alımı

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Trk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Düzgün ve akıcı konuştuğunu hastaneden alınmış belge ile ispatlamak
 • Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmak.
 • Uzak yol Kaptanı yeterlik belgesine sahip olmak ve anılan belge ile en az bir yıl kaptanlık yaptığını deniz hizmet belgesi ile belgelemek
 • Kuruluşa yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek zere; KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) ve YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)den en az 60 veya TOEFL (Test of English As a Foreign Language)dan en az 72 (iBT) veya GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya GTH Otoritesi tarafından düzenlenecek İngilizce sınavından en az 80 puan almak
 • Mesleği ile ilgili masrafları kuruluşa karşılanacak yurt içi ve yurt dışı eğitimlere katılacağına, süresi kuruluşa belirlenen asgari 10 yıl alışma süresine uyacağına, asgari alışma süresine uymadan istifa, cezai nedenle iş akdi fesih nedenleriyle kuruluştan ayrılması durumunda eğitim masraflarının kanuni faizi ile kendisinden tahsil edileceğine dair Taahhütname ve/veya Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeli ve Yurt İçinde Eğitime Tabi Tutulacak Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Kefalet Senedini noter huzurunda imzalamak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
 • Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.
 • Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği göre ilgili düzenlemeler kapsamında İdarece belirlenecek görev başı eğitimini görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca fesih olunur.

Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, görev yeri ve benzeri alışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.Bu süre içerisinde ayrılanlar yukarıda 8 (sekizinci) madde de yazılı eğitim ücretini de demekle yükümlüdür. İşe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.

Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylardan İstanbul’da 15, Çanakkale’de 5 kişi istihdam edilecektir. Bu kapsamda işe başlayacak aday ilk istihdam edildiği yerde 10 yıl süre ile başka bir il ve/veya greve atanma talebi yapmamaya muvafakat vermiş sayılır.

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
Deniz Trafik Operatörü1
Genel Birim AdıGenel Bölüm AdıÖğrenim Seviyesi
Denizcilik Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O.FarketmezLisans

Bilgisayar Mühendisi Alımı

TAHSİLİ : Üniversitelerin bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

 • SQL, PL/ SQL dillerinde bilgi sahibi olan ve belgeleyebilen
 • Oracle veritabanı (10g ve üzeri) yöneticiliği konusunda en az 2 yıl tecrübeli ve tecrübesini belgelemesi, tercihen oracle sertifikasına sahip olan.
 • Karmaşık T-SQL ve PL/SQL sorguları yazabilmek ya da mevcut sorgularda değişiklik yapabilen
 • Tercihen ERP projelerinde alışmış ve belgeleyebilen
 • Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olan ve belgeleyebilen.
 • Oracle Dataguard konfigrasyon ve yönetimi hakkında tecrübe sahibi olan.
 • MS SQL Server 2008/2012 sistemlerin kurulum, yönetim, performans ve bakım işlerinin yürütebilen ve tecrübesini belgeleyebilen
 • Sistem performansının düzenli olarak izlenmesi, iyileştirilmesi ve raporlanması konusunda tecrübeli

Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, grev yeri ve benzeri alışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.

Bu kapsamda işe başlayacak aday; Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek olup, 10 yıl süre ile başka bir il ve/veya greve atanma talebi yapmamaya muvafakat vermiş sayılır.

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
Bilgisayar Mühendisi2
Genel Birim AdıGenel Bölüm AdıÖğrenim Seviyesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiLisans
BilgisayarBilgisayarLisans
Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiLisans
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı FakültesiYazılım MühendisliğiLisans
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı FakültesiBilgisayar MühendisliğiLisans

Çalışma Adresi : KEMANKEŞ KARAMUSTAFA PAŞA MH. KEMANKEŞ CD.N:63 BEYOĞLU

Büro Personeli ( Memur ) Alımı

TAHSİLİ : Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümlerinden ön lisans düzeyinde mezun olmak.

 • Bilgisayar kullanmayı bilmek ve bunu Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme sertifikası ile belgelemek
 • Mikrosoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek, planlama ve organizasyon yeteneğine sahip olmak, iş takibi ve analiz yeteneğine sahip olmak, protokol ve insan ilişkilerinde başarılı olmak, ofis aralarını (faks,fotokopi,telefon vs.)iyi derecede kullanabilmek, iletişim becerileri güçlü olmak, akıcı ve düzgün konuşabilmek
 • Büro yönetimi ve sekreterya işlerinde en az 5 yıl alışmış olmak ve bunu bunu iş yerinden alacağı hizmet belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı hizmet dökümü ile belgelemek.

Bu kapsamda işe alınacak kişiler Tekirdağ’da bulunan iş yerimizde çalıştırılacaktır. Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, grev yeri ve benzeri alışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.

Bu kapsamda işe başlayacak aday; Kuruluşumuzun Tekirdağ ilinde bulunan Ulusal Deniz Emniyeti Merkezi (UDEM)de istihdam edilecek olup, 10 yıl sre ile başka bir il ve/veya greve atanma talebi yapmamaya muvafakat vermiş sayılır.

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
Büro Memuru (Genel)5
Genel Birim AdıGenel Bölüm AdıÖğrenim Seviyesi
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansBüro YönetimiÖnlisans
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansBüro Yönetimi ve SekreterlikÖnlisans
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansBüro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıÖnlisans

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Alımı

TAHSİLİ : Üniversitelerin gemi makineleri işletme mühendisliği bölümünden lisans düzeyinde mezun olmak

 • Mesleki alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu iş yerinden alacağı hizmet belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı hizmet dökümü ile belgelemek,
 • Mikrosoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek,

Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır. Bu kapsamda işe başlayacak aday; Kuruluşumuzun Tekirdağ ilinde bulunan Ulusal Deniz Emniyeti Merkezi (UDEM)’de istihdam edilecek olup, 10 yıl süre ile başka bir il ve/veya göreve atanma talebi yapmamaya muvafakat vermiş sayılır.

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
Gemi Makineleri İşletme Mühendisi2
Genel Birim AdıGenel Bölüm AdıÖğrenim Seviyesi
Denizcilik Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O.Gemi Makineleri İşletme MühendisliğiLisans
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı FakültesiGemi Makineleri İşletme MühendisliğiLisans

Çevre Mühendisi Alımı

TAHSİLİ : Üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden lisans düzeyinde mezun olmak

 • Mesleki alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu iş yerinden alacağı hizmet belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı hizmet dökümü ile belgelemek.
 • TS EN ISO/IEC 17025 Kalite sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Tercihen Çevre Laboratuvarı tecrübesi olmak,
 • Mikrosoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek.
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak(ÖSYM’ce yapılan yabancı dil sınavından en az 70 puan veya TOEFL Paper Based testinden en az 470, Computer Based testinden en az 155, İnternet Based testinden en az 65, IELTS’den en az 6 puan almış olmak yada Lisans öğrenimini, eğitim öğretim dili İngilizce olan bir üniversitede tamamlamak veya KPSS İngilizce testinden en az 40 doğrusu bulunmak).

Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır. Bu kapsamda işe başlayacak aday; Kuruluşumuzun Tekirdağ ilinde bulunan Ulusal Deniz Emniyeti Merkezi (UDEM)’de istihdam edilecek olup, 10 yıl süre ile başka bir il ve/veya göreve atanma talebi yapmamaya muvafakat vermiş sayılır.

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
Çevre Mühendisi2
Genel Birim AdıGenel Bölüm AdıÖğrenim Seviyesi
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı FakültesiÇevre MühendisliğiLisans

Kimya Mühendisi Alımı

TAHSİLİ : Üniversitelerin kimya mühendisliği bölümünden lisans düzeyinde mezun olmak

 • Mesleki alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu iş yerinden alacağı hizmet belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı hizmet dökümü ile belgelemek.
 • Tercihen laboratuvar tecrübesi olmak,
 • Mikrosoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek,
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak(ÖSYM’ce yapılan yabancı dil sınavından en az 70 puan veya TOEFL Paper Based testinden en az 470, Computer Based testinden en az 155, İnternet Based testinden en az 65, IELTS’den en az 6 puan almış olmak yada Lisans öğrenimini, eğitim öğretim dili İngilizce olan bir üniversitede tamamlamak veya KPSS İngilizce testinden en az 40 doğrusu bulunmak).
MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
Kimya Mühendisi2
Genel Birim AdıGenel Bölüm AdıÖğrenim Seviyesi
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı FakültesiKİmya MühendisliğiLisans

İnşaat Mühendisi Alımı

TAHSİLİ : Üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünden lisans düzeyinde mezun olmak

 • Mesleki alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu iş yerinden alacağı hizmet belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı hizmet dökümü ile belgelemek,
 • Mikrosoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek,
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak(ÖSYM’ce yapılan yabancı dil sınavından en az 70 puan veya TOEFL Paper Based testinden en az 470, Computer Based testinden en az 155, İnternet Based testinden en az 65, IELTS’den en az 6 puan almış olmak yada Lisans öğrenimini, eğitim öğretim dili İngilizce olan bir üniversitede tamamlamak veya KPSS İngilizce testinden en az 40 doğrusu bulunmak).

Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.

Bu kapsamda işe başlayacak aday; Kuruluşumuzun Tekirdağ ilinde bulunan Ulusal Deniz Emniyeti Merkezi (UDEM)’de istihdam edilecek olup, 10 yıl süre ile başka bir il ve/veya göreve atanma talebi yapmamaya muvafakat vermiş sayılır.

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
İnşaat Mühendisi2
Genel Birim AdıGenel Bölüm AdıÖğrenim Seviyesi
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı Fakültesiİnşaat MühendisliğiLisans

Gemi İnşaatı Mühendisi Alımı

TAHSİLİ : Üniversitelerin Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği veya Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak.

 • Tersanecilik alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu iş yerinden alacağı hizmet belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı hizmet dökümü ile belgelemek.(romorkör yapımında bu kapsamdaki iş tecrübesi tercih sebebidir)
 • Mikrosoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek,
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak(ÖSYM’ce yapılan yabancı dil sınavından en az 70 puan veya TOEFL Paper Based testinden en az 470, Computer Based testinden en az 155, İnternet Based testinden en az 65, IELTS’den en az 6 puan almış olmak yada Lisans öğrenimini, eğitim öğretim dili İngilizce olan bir üniversitede tamamlamak veya KPSS İngilizce testinden en az 40 doğrusu bulunmak).

Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır. Bu kapsamda işe başlayacak aday; Kuruluşumuz Genel Müdürlük merkezi olan İstanbul’da istihdam edilecek olup, 10 yıl süre ile başka bir il ve/veya göreve atanma talebi yapmamaya muvafakat vermiş sayılır.

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi2
Genel Birim AdıGenel Bölüm AdıÖğrenim Seviyesi
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı FakültesiGemi İnşaat ve Gemi Makinaları MühendisliğiLisans
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı FakültesiGemi İnşaatı MühendisliğiLisans

Makine Teknikeri Alımı

TAHSİLİ : Meslek yüksekokulların Makine bölümünden mezun olmak

 • Mesleki alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu iş yerinden alacağı hizmet belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı hizmet dökümü ile belgelemek,
 • Mikrosoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek,

Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır. Bu kapsamda işe başlayacak aday; Kuruluşumuzun Tekirdağ ilinde bulunan Ulusal Deniz Emniyeti Merkezi (UDEM)’de istihdam edilecek olup, 10 yıl süre ile başka bir il ve/veya göreve atanma talebi yapmamaya muvafakat vermiş sayılır.

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
Makine Teknikeri2
Genel Birim AdıGenel Bölüm AdıÖğrenim Seviyesi
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansMakineÖnlisans

İnşaat Teknikeri Alımı

TAHSİLİ : Meslek yüksekokulların inşaat teknikerliği, İnşaat teknolojisi bölümlerinden birinden mezun olmak.

 • Mesleki alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu iş yerinden alacağı hizmet belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı hizmet dökümü ile belgelemek,
 • Mikrosoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek,

 

 

Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.  Bu kapsamda işe başlayacak aday; Kuruluşumuzun Tekirdağ ilinde bulunan Ulusal Deniz Emniyeti Merkezi (UDEM)’de istihdam edilecek olup, 10 yıl süre ile başka bir il ve/veya göreve atanma talebi yapmamaya muvafakat vermiş sayılır.

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
İnşaat Teknolojisi Teknikeri2
Genel Birim AdıGenel Bölüm AdıÖğrenim Seviyesi
Meslek Yüksek Okulu Önlisansİnşaat TeknikerliğiÖnlisans
Meslek Yüksek Okulu Önlisansİnşaat TeknolojisiÖnlisans

Elektrik Teknikeri Alımı

TAHSİLİ : Meslek Yüksekokullarının, Elektrik, Elektrik- Elektronik, ElektrikElektronik Teknikerliği, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, endüstriyel elektronik, elektrik ve enerji bölümlerinin birinden mezun olmak.

 • Mesleki alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu iş yerinden alacağı hizmet belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı hizmet dökümü ile belgelemek,
 • Mikrosoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek,

Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır. Bu kapsamda işe başlayacak aday; Kuruluşumuzun Tekirdağ ilinde bulunan Ulusal Deniz Emniyeti Merkezi (UDEM)’de istihdam edilecek olup, 10 yıl süre ile başka bir il ve/veya göreve atanma talebi yapmamaya muvafakat vermiş sayılır.

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
Elektrik Teknikeri2
Genel Birim AdıGenel Bölüm AdıÖğrenim Seviyesi
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansElektrikÖnlisans
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansElektrik-ElektronikÖnlisans
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansElektrik-Elektronik TeknikerliğiÖnlisans
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansElektrik-Elektronik TeknolojisiÖnlisans
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansEndüstriyel ElektronikÖnlisans
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansElektrik ve EnerjiÖnlisans

Bilgisayar Teknikeri Alımı

TAHSİLİ : Meslek Yüksekokullarının, Bilgisayar, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar Programlayıcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, bölümlerinin birinden mezun olmak.

 • Mesleki alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu iş yerinden alacağı hizmet belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı hizmet dökümü ile belgelemek,
 • Mikrosoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek,

Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır. Bu kapsamda işe başlayacak aday; Kuruluşumuzun Tekirdağ ilinde bulunan Ulusal Deniz Emniyeti Merkezi (UDEM)’de istihdam edilecek olup, 10 yıl süre ile başka bir il ve/veya göreve atanma talebi yapmamaya muvafakat vermiş sayılır.

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri2
Genel Birim AdıGenel Bölüm AdıÖğrenim Seviyesi
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansBilgisayarÖnlisans
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansBilgisayar DonanımıÖnlisans
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansBilgisayar ProgramcılığıÖnlisans
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansBilgisayar TeknolojisiÖnlisans
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansBilgisayar Teknolojisi ve ProgramlamaÖnlisans

Büro Memuru Alımı

TAHSİLİ :Üniversitelerin Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe, Muhasebe ve Denetim bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak

 • En az 2 yıl muhasebe alanında iş tecrübesine sahip olmak ve bunu iş yerinden alacağı hizmet belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı hizmet dökümü ile belgelemek,
 • Mikrosoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek.

Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır. Bu kapsamda işe başlayacak aday; Kuruluşumuzun Tekirdağ ilinde bulunan Ulusal Deniz Emniyeti Merkezi (UDEM)’de istihdam edilecek olup, 10 yıl süre ile başka bir il ve/veya göreve atanma talebi yapmamaya muvafakat vermiş sayılır.

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
Büro Memuru (Genel)2
Genel Birim AdıGenel Bölüm AdıÖğrenim Seviyesi
İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler,Sosyal Bilimler FakülteleriİktisatLisans
İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler,Sosyal Bilimler FakülteleriMaliyeLisans
İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler,Sosyal Bilimler FakülteleriİşletmeLisans
İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler,Sosyal Bilimler FakülteleriMuhasebeLisans
İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler,Sosyal Bilimler FakülteleriBankacılıkLisans
İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler,Sosyal Bilimler FakülteleriMuhasebe ve Finansal YönetimLisans
İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler,Sosyal Bilimler FakülteleriMuhasebe Bilgi SistemleriLisans
İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler,Sosyal Bilimler FakülteleriMuhasebe ve DenetimLisans
İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler,Sosyal Bilimler FakülteleriSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiLisans

Bu yazımızda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 40 işçi alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanmış olan diğer bütün ilanlara Kıyı Emniyeti İş İlanları sayfasından ulaşmanız mümkündür.


DİĞER İŞÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, işçi alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan işçi alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.