Manisa ilimizde yer almakta olan Kırkağaç Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Kırkağaç Belediyesi ilan kapsamında elektrik elektronik mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 13 Haziran 2018 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Kırkağaç Belediyesi personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Kırkağaç Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 maddesinin 3. fıkrası kapsamında Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere aşağıda unvan ve adedi belirtilen kadroya yapılacak sözlü sınav (mülakat) sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır.Sözlü sınavda adayların meslek, genel kültür, yetenek, davranış, ifade ve temsil kabiliyeti davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılamaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

SINIFIUNVANALINACAK

SAYI

EĞİTİM DURUMU
THElektrik-Elektronik Mühendisi1 AdetMühendislik Fakültesi .Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Bölümünden Mezun Olmak
THHarita Mühendisi1 AdetMühendislik Fakültesi. Harita Mühendisliği (Jeodezi ve 1 otogrametri Mühendisliği) Lisans Bölümünden

Mezun Olmak.

THMakina Mühendisi1 AdetMühendislik Fakültesi .Makina Mühendisliği Lisans Bölümünden

Mezun Olmak

Başvuru şartları nelerdir?

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasında belirtilen şartlan taşıyor olmak.
 • Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,
 • Türk ceza kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar . Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar . milli savunmaya karşı suçlar , devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Askerliğini yapmış olmak. (Erkek adaylar için )
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmamak.
 • Kırkağaç. Soma veya Akhisar ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.(İlan tarihinden sonra yapılan adres değişiklikleri geçersiz sayılacak.)

Başvuru sırasında istenilen belgeler nelerdir?

 • Öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi (Aslı yada noter onaylı sureti yanında bulunacak)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Nüfus Müdürlüğünden alınacak Adres Bilgileri Raporu
 • Sağlık raporu
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge
 • Son altı ay içinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Adli sicil belgesi

Sözlü sınavda adaylardan istenecek olan belgeler nelerdir?

– T.C, Vatandaşlık no’lu nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

BAŞVURU SÜRESİ : 07/06/2018 ile 13/06/2018 tarihleri saat 08:00 ile 17:00 arası

BAŞVURU ŞEKLİ :Yazı İşleri Müdürlüğünden form alarak şahsen müracaat yapılacaktır.(Üçüncü şahıslar eliyle, faks, posta veya elektronik posta (e-mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAV TARİHİ : 20/06/2018 saat 10:00

SINAV YERİ : Kırkağaç Belediyesi Encümen Salonu

Bu yazımızda Kırkağaç Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca belediye tarafından yayınlanan ilanlara Kırkağaç Belediyesi işe alım süreci sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.