Silah taşıma ruhsatı nedir, ne işe yarar?

Türkiye’de bireysel silahlanma oranı son senelerde ciddi oranda artmış durumdadır. Kuşkusuz bunda kişilerin can ve mal güvenliklerini koruma maksadı ön planda çıkmaktadır. Ancak her isteyen, her talepte bulunan kişilere silah taşıma ruhsatı verilmez. Asker, polis, savcı gibi çeşitli meslek gruplarından olmadığınız müddetçe her an silah taşıma ruhsatı almak mümkün olmamaktadır. Peki kimler bu ruhsatı alabiliyor, almak için şartlar neler?

Silah taşıma ruhsatı alma şartları nelerdir, kimler alabilir?

Öncelikle silah taşıma ruhsatı ile silah bulundurma ruhsatı farklı şeylerdir. Silah taşıma ruhsatı adından da anlaşılacağı üzere gittiğiniz yerlerde yanınızda bulundurmanıza izin verilen bir çeşit izin belgesidir. Ancak bulundurma ruhsatı daha farklıdır ve bu ruhsatı sabit bir konumdan dışarıya çıkaramazsınız. Silah taşıma ruhsatı alma şartları yasalarca belirlenmiş durumdadır. Öncelikle başvuru yapmadan önce aşağıda vermiş olduğumuz bu şartları sağlamanız gerekmektedir. • 21 yaşını doldurmuş olmak,
 • Türk vatandaşı olmak,
 • Çalıştığı meslek grubuna göre yeterliliği bulunmak,
 • Can ve mal güvenliğinin tehlikede olmak

Gibi şartları sağlayan kişiler silah taşıma ruhsatı almak için başvurularını gerçekleştirebilirler. Bunun dışında kati suretle silah taşıma ruhsatı alamayacak olan, başvuruları geri çevrilecek olan kişiler bulunmaktadır.

Kimler silah taşıma ruhsatı alamazlar?

 • Yaş sınırı şartını yani 21 yaşını doldurmamış olan kişiler,
 • 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefetten dolayı ceza almış olan kişiler,
 • Silah bulundurma ruhsatı olan ancak silahın bulunması gereken alandan dışarı çıkaran kimseler,
 • Belirli özelliklerden dolayı silah taşıma ruhsatı alıp, bu özelliği yitirdikten sonra yetkili makamlara bildirmeyen kişiler,
 • Uyuşturucu madde kullanan, psikolojik veya nörolojik olarak silah taşımaya engel durumu bulunan kişilere

Başvuru yapmalarına rağmen silah taşıma ruhsatı verilmemektedir. Silah taşıma ruhsatı almak için bazı meslekler diğerlerine göre daha avantajlı durumda bulunmaktadır. Çünkü bu kişilerin tabanca taşıma ruhsatı almak için can güvenliklerinin diğer mesleklere göre daha düşük olduğu düşünülmekte ve bu kişilere öncelik sağlanmaktadır. Peki hangi meslekler silah taşıma ruhsatı alma konusunda avantajlıdır?

Hangi meslekler silah taşıma ruhsatını daha kolay alabilir?

Silah taşıma ruhsatı alma başvurusu

 • Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçılar ile toptancılar,
 • Bankaların genel müdürleri, müdür yardımcıları ile bölge müdürlerine,
 • Yolcu ve para taşımacılığında görev alan pilotlara,
 • Yıllık satış tutarı yani cirosu 15 milyonu aşan iş yeri sahiplerine ve ortaklarına,
 • Büyük sürü denilebilecek sayıda büyükbaş hayvana sahip olan kişilere,
 • İnşaat ve onarım işleri ile uğraşan müteahhitlere,
 • Akaryakıt istasyonu sahiplerine,
 • Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran iş yeri sahiplerine ve bu iş yerinde görevli bekçi ve veznedarlara,
 • Atış poligonu sahiplerine,
 • Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovanı olan yetiştiricilere,
 • Barolara kayıtlı olan avukatlara,
 • En az bir dönem köy ve mahalle muhtarlığı yapmış olanlara,
 • Belediye başkanlığı ve il genel meclis üyeliği yapmış olanlara,
 • Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, yasama organı üyeli, valiler, hakimler, cumhuriyet başsavcıları, Sayıştay başkan ve üyeleri, büyük elçiler, emniyet sınıfı personelleri

gibi meslekten olanlar diğer mesleklere göre silah taşıma ruhsatı alma konusunda avantajlı durumdadırlar. Bu kişiler şayet müracaatlarına engel bir durum bulunmuyorsa başvurmalarının akabinde ruhsat alabilirler. Bunun dışında diğer memur, mali müşavir, orman mühendisi, ziraat mühendisi, uzlaştırmacı, öğretim üyesi gibi kişilerin zabıta memuru, uzman çavuş, uzman erbaş, emekli polis gibi meslek mensupları gibi kolaylıkla silah taşıma ruhsatı alamazlar. Bu kişilerin can ve mal güvenliklerinin tehlikede olduklarını ispat etmeleri gerekmektedir. Peki silah taşıma ruhsatı nasıl alınır, başvurular nereye yapılır?

Silah taşıma ruhsatı nasıl alınır?

Silah taşıma ruhsatını kimler alabilir?

Silah taşıma ruhsatı almak için öncelikle bir başvuru dosyası hazırlamanız gerekiyor. Bu başvuru dosyasında neler olması gerektiğini istenilen belgeler kısmında açıkladık. Hazırlanan dosya ile ikametinizde bulunan Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Şube Müdürlüğü’ne, şayet jandarmanın görev sahasındaysanız da İl Jandarma Komutanlığı’na müracaatlarınızı gerçekleştirmelisiniz. Başvurunuz yetkili kurumlarca kabul edilip onaylandıktan sonra, silah taşıma ruhsatınız düzenlenecek ve tarafınıza iletilecektir. Bu silah taşıma ruhsatı ile silah satın alabilir ve yanınızda taşıyabilirsiniz.

Silah taşıma ruhsatı almak için gerekli belgeler nelerdir?

Silah taşıma ruhsatı almak için öncelikle  “Silah Ruhsatı Taşıyabilir Belgesi” almanız yani sağlık raporu almanız gerekmektedir. Bu sağlık raporunu heyet raporu veren kamu hastanelerinden almalısınız. Size en yakın sağlık kurumuna müracaat ederek silah taşıma ruhsatı almak istiyorum şeklinde başvurunuzu yapmalısınız. Akabinde 7 doktordan oluşan heyet kurulundan geçmeli ve bu raporu dosyanıza eklemelisiniz.

Silah taşıma ruhsatı alabilmeniz için dosyanızda hazırda bulundurmanız gereken diğer belgeler aşağıdadır.

 • Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe ( dilekçe örneği için tıklayın),
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
 • Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
 • Silah ruhsatı istek formu, (İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecek.)
 • Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi, (Dilekçede silah ruhsatı için olduğu belirtilecek.)
 • Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu
 • İkametgah belgesi, (1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri gereğince arkası mıntıka karakolundan tasdik ettirilecek.)

Silah taşıma ruhsatı alma şartları neler

Silah taşıma ruhsatı hangi hallerde iptal edilir?

Silah taşıma ruhsatınızı bazı ihlalleri gerçekleştirmeniz durumunda iptal olmasına sebebiyet verebilirsiniz.

 • Başka birisine silahınızı vermek,
 • Ruhsat yenileme işlemini gerçekleştirmemek,
 • Silah taşıma ruhsatı almasına sebep olan hallerin değişmiş olması ve bu durumu bildirmemek,

Silah taşıma ruhsatının iptalini gerektirmektedir. Ayrıca vefat durumunda da silah taşıma ruhsatı iptal olmaktadır.

Silah taşıma ruhsatı almak kaça mal olur?

Silah taşıma ruhsatı almak isteyenler belirli ücretleri gözden çıkarmak durumundadırlar. Kamuda sağlık raporu ve silah taşıma ruhsatı harç ücreti bunlardan ikisidir. Harç ücretleri 5 senelik ödenmektedir ve günümüzde 7.606 TL ücreti bulunmaktadır. Bu ücreti ödemeden silah taşıma ruhsatı alamazsınız.

Silah taşıma ruhsatı kaç yıl geçerlidir, kaç yılda bir yenilenir?

Almış olduğunuz silah taşıma ruhsatı her 5 senede bir yenilenmek zorundadır. Yani geçerlilik süresi 5 senedir. Harç ücretleri de bu süreçte tarafınızdan yeniden alınmaktadır. Sürenin sona ermesinden bir ay önce şayet ruhsatınızın yenilenmesini istiyorsanız tebligat için gerekli işlemler başlatılmaktadır.

Silah taşıma ruhsatı ile kaç silah alınabilmektedir?

Silah taşıma ruhsatı yönetmeliği yani kanunu incelendiğinde silah taşıma ruhsatı alanların kaç silah alabileceklerine dair bir ibare gözetilmemiştir. Yani ruhsatınız ile birlikte istediğiniz kadar silah alabilirsiniz.

Silah taşıma ruhsatı kaç günde çıkar?

Silah taşıma ruhsatı başvurusu kısa sürse de onay süreci biraz meşakkatlidir. Başvurularınızı tamamlamanızın ardından inceleme süreci başlayacak ve bu aşamada olumlu yanıt alanlara ise ruhsatları teslim edilecektir. Bu süreç ruhsatınızı teslim alana kadar ortalama 1 ile 2 ay arasında değişmektedir.

Silah taşıma ruhsatı için gerekli ciro nedir?

Silah taşıma ruhsatı alma şartları arasında cirodan bahsetmiştik. Belirli bir ciro üzerinde satış yapan şirket sahipleri ile ortakları silah taşıma ruhsatı alabiliyorlardı. Bu rakam yıllık olarak 15 milyon civarındadır. Ancak bu durumu resmi olarak vergi dairesinden belgelemeniz gerekmektedir.

Silah taşıma ruhsatı almak için kaç dönüm arazi gerekmektedir?

Silah taşıma ruhsatı alabilen kişiler arasında belirli bir dönüm arazisi olan kişiler de bulunuyordu. Bu sadece boş arsa için verilen bir ruhsat değildir. Bu yüzden ekili alanınız olması gerekmektedir. Tütün ve çay gibi ekili arazilerde 200 dönüm gerekiyorken, hububat ve bakliyat gibi ekili arazilerde ise 1000 dönüm gerekmektedir. Ayrıca 2500’ü aşkın meyve ayacağınız varsa da silah taşıma ruhsatı alabilirsiniz.

Silah taşıma ruhsatımı kaybettim, ne yapmalıyım?

Silah taşıma ruhsatınızı kaybetmiş, çaldırmış veya yıpranmasını sağlamış olabilirsiniz. Bu durumda yanınızda geçerli bir kimlik ve fotoğraf ile beraber ruhsat aldığınız birime müracaat etmelisiniz.

Silah taşıma ruhsatının süresi biterse ne olur?

Silah taşıma ruhsatınızı süresi dolmadan 1 ay önce yenilemelisiniz. Şayet yenileme işlemlerini gerçekleştirmezseniz ruhsatınız iptal edilecektir. Süresi biten taşıma ruhsatı yenisi verilene kadar bulundurma ruhsatı yerine geçmektedir.

AYRICARUHSATSIZ SİLAH TAŞIMANIN CEZASI NEDİRÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN


DİĞER MEMUR HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, memur konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan memur duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.