Sorumluluk ve disiplinlik getiren Kaymakamlık makamı , ilçede hükumetin temsilcisi olarak bilinir. İlçenin genel idaresi ve sorumluluğu kaymakama aittir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intihabı ve Bakanın tasvibi üzerine müşterek karar ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle tayin olunur. Kaymakamlıklara sadece mülki idari amirliği hizmetleri için sınıfından olanlara vekalet verilir.

KAYMAKAMIN GÖREVLERİ NEDİR?

Valiler , ilçeye ait bütün verileri kaymakama iletirler. Kaymakamlarda ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları valilerle konuyu masaya yatırılırlar. İşin içinde çıkılamaz hale gelir ve olağanüstü bir durumla karşılaşılırsa kaymakamlar içişleri bakanlığına ve diğer bakanlıklara mevzuyu iletirler. Kaymakam kanun , tüzük, yönetmelik ve hükümetin kararlarını iletme ve ilanlarının halka iletilmesini sağlarlar.Kaymakam , valinin talimat ve emirlerini yürütmekle görevlidir.Kaymakamlar, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasıyla ortaokul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler.kaymakam denetleme sırasında uygunsuz bulduğu yahut denetleme yapılan idari şubenin vasfını kötüye kullanma gibi bir şey görürse bunu rapor etme hakkına sahiptir. Kaymakam ilçenin her yönden genel idari ve genel gidişatı düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.

KAYMAKAM OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR VE SÜREÇLER NELERDİR?

Kaymakamlık vasfına erişebilmek için adaylar sınava tutulmaktadır. Kaymakam olabilmenin en temel şartlarından biri en az lisans mezunu olmaktır. Öncelik verilen alanlar şöyledir; siyasal bilgiler, işletme,hukuk , iktisat ve idari bilimlerdir. Yada bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen en az dört yıl süreli üniversitelerden mezun olanlar. Bunlara ek olarak kaymakam olabilmek için yaş sınırlaması 35’dir.

Bunun yanı sıra KPSS kapsamında yapılan P37 diye adlandırılan puan türüne göre geçer not 75 olmaktadır. Tabi bu puanlar sınava katılan adayların başarı durumuna göre yukarı çekilmektedir. Başvuru yapanlar arasında P37 türünden puanı en yüksek olandan itibaren 200 kişi listenip kaymakamlık sınavı için çağırılır. KPSS kapsamında yapılan test alanları ağırlık yüzdeleri şu şekildedir. Genele yetenek sınavı %10 genel kültür %10 hukuk%10 iktisat %20 kamu yönetimi %40 maliye %10 olmak üzere toplam 100 dür.

 

NASIL KAYMAKAM OLUNUR?

Adaylar sınava çağırıldıktan sonra 160 soruluk 5 şıklı sınava tutulur. Sınavlar Atatürk ilke ve inkılap tarihi , hukuk, Türkçe, ekonomi, Türkiyenin sosyal ekonomik yapısı, Türkiye de demokrasileşme ve insan hakları konulu sorular içermektedir. Bu sınavdan da başarıyla geçen adaylar sözlü mülakatla alınırlar ve bu mülakattan geçebilmeleri için 130 soruyu doğru cevaplamaları gerekmektedir. Mülakatlardan başarılı olan adaylar 3 yıllık eğitimlere alınırlar. Bu eğitimler sırasıyla şöyledir; Merkez stajı 1 ay ,Bakanlık Merkez stajı 1-3 ay Kaymakam Refikliği stajı 1 ay ,Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş stajı 1,5 ay Bakanlık Merkez stajı 2-4 ay  Yurt dışı stajı 12 ay Milli Güvenlik stajı 1,5 ay Kaymakam Vekilliği stajı 8 ay Kaymakamlık Kursu 4 ay olup eğitimleri tamamlanır.